Global oppvarming har møtt veggen

Global oppvarming har møtt veggen

kategori: natur

Meningene om naturens systemer er i kaos

USAs president vil avvikle hele klimaproblemet, men sørge for lite forurensing. Forvirringen er total, autoritetene er for mange og alt flyter. Alle utsagn fra offisielt hold er basert på data i programmerte klimamodeller, men ingen er komplette nok til å være brukbare.

For å måle været gjør man daglige observasjoner, og klimaendringer måles med et snitt av været over 30 år. Hver dag kan temperaturen mange steder variere med flere titalls grader, og alt går bra. Nå sier de at en mulig økning i i Jordas gjennomsnittstemperatur fram til år 2090 på opptil 2 grader vil ødelegge Jorda. Det er rett og slett umulig å tro på det.

Les mer: Klimapanelet IPCC, NASA og alle verdens meteorologer har ikke tatt inn over seg at Jorda er flat. Jorda er ikke rund, jorda er flat, det er ingen kurve, og våre øyne ser at jorda er flat.

Alt er naturlig?

Klarer vi å skille mellom de naturlige temperaturforandringer og de menneskeskapte. Jordas egne systemer er store, og de menneskeskapte sier de er relativt sett like virksomme, og de menneskeskapte slår kraftigere ut. Det er noe som ikke stemmer her - tenk om du kan finne ut av det.

Værmelding er fersk vitenskap fra omtrent 1950

Måling av været og klimaet foregår ved observasjoner av mange slag, og de fleste steder der det bor folk måles temperaturen daglig. Hvor lenge dette har vært gjort vet man ikke, men antagelig i flere hundre år. Hvor langt tilbake vi har tall varierer fra sted til sted, men det er faktisk ikke lenger enn siden 1920 - 1950 systematiske værobservasjoner i omfang ble etablert. Det vat først da datamaskinene kom omtrent i 1950 at databehandling av værdata ble mulig. Nordmannen Vilhelm Bjerknes var en av skaperne av meteorologien, og han døde i 1951.

FNs klimapanel kom med sin første rapport i 1990, i 2020 er det 30 år som er en klimaperiode, og det skal bli interessante konklusjoner man kan trekke da.

Værets tilfeldige daglige variasjoner blir til klima etter 30 år.

Blandet informasjon strømmer på

Det flyter med studier i alle retninger, nye istider varsles, det er blitt varmere de siste 200 år, noen mener solen bestemmer alt, andre justerer sol-dataene og viser solflekk-aktiviteten er annerledes enn det man målte for 400 år siden, osv.

Les her om at Jordas neste tidsalder kan bedre kalles økocen den økologiske tidsalder. Antropocen menneskelaget Jord innfører farlig jordsystem-vitenskap.

Værvarsling og klimaprognoser er observasjoner modellert via matematikk kjørt på datamaskiner

Jordas vær og klima er naturlig variabelt og svinger kontinuerlig rundt en middelverdi. Noen ganger kan en trend-endring forekomme, men det vet ikke vi. Numerisk værvarsling er basert på en matematisk modell og atmosfæren er et fluid under påvirkning av termodynamikkens og fluiddynamikkens lover. Med et sett differensialligninger simuleres det nye været når man mater inn observasjoner i systemet. Det første numeriske varselet ble gjennomført i 1950. Værvarsel er alltid dårlige, for modellene fungerer ikke godt i detalj. Resultatene fra slike modeller viser i beste fall en grov trend. En mulig temperaturforskjell på 2 grader fra 1990 til 2090 er ikke en grov trend - det er en detalj.

2 grader oppvarming er ikke mye, det er ingenting å bry seg om. Endringene hver dag opp og ned er mye større.

Men problemet er at vi forurenser jorden og skader de naturlige systemene

Vi ødelegger miljøet for menneskelig aktivitet er negativ på mange måter. CO2 er muligens et problem, men det største problemet er at vi driver et enormt natur- og helseskadelig husdyrhold for å skaffe oss kjøtt. Industrielt landbruk og industri med store forurensende utslipp kompletterer bildet. Det er mange flere aktiviteter som reduserer den naturlige virkemåten i naturen, og summen er at vi ødelegger klodens mange systemer og skader livet her. Oppi alt dette er CO2 en detalj på 0.045% av gassene i atmosfæren.

Les mer: Nye levende dypøkologi ritualer kan samle oss, og vi kan få et samfunn med levende ritualer.

Vi trenger en samlende ide

Det er ikke lett å følge med, og det er tid for samling i bånn. Et felles natur-konsept kan samle oss om hva vi skal gjøre, og det må være enkelt å forstå og praktisere. Som før kan aktivister som har de rette ideene nå fram med budskapet. Det forutsetter enighet om hva som er det rette.

En god begynnelse er å la jordsmonnet finne sin naturlige syklus og evig regenerere seg selv. Da vil andre sykluser føye seg naturlig inn.

Å leve etter bærekraftige prinsipper i en naturlig verden er et slikt enkelt prinsipp. Kom igjen, la oss gjøre det.

Les også: