Gi finger: Norge mister sin frihet underlegges NATO

Gi finger: Norge mister sin frihet underlegges NATO

kategori: frihet

Det jobbes godt i NATO for tiden, og selvtilliten er oppblåst. Medlemskapet utvides stadig, og man har mange planer for framtida. Ukraina er et mål, og det vil prege nyhetsbildet i tida framover.

Her er listen over medlemmer i NATO

Medlemskapet skal utvides ved hjelp av handlingsplanen MAP Membership Action Plan og Makedonia er allerede på listen.

Les mer: Krigen mot verdens befolkning hardner til.

Kart over NATOs medlemmer, og utvidelser er under arbeid.

Grådige NATO er et redskap for de som vil ha verdensherredømme

NATO er militær/politi-delen av den nye store politisk militære økonomiske alliansen. NATO har en plan: NATO tar nå mål av seg til å legge til rette for verdensdekkende militær kontroll der det endelige målet er verdensdekkende økonomisk kontroll, og de som styrer her er en av deltakerne i det politisk økonomisk militære spillet som nå rulles ut. De er allerede under full ekstern kontroll, og er blitt en lakei.

Les mer: Frihet blir ukjent for alle og skal fullstendig bort.

Fredstormakten Norge er med ett slag en tom frase, og følgene av utviklingen er at vår individuelle frihet vil bli knust i fillebiter - til nanopartikler.

Alle kan nå se resultatene: Norge deltar aktivt i imperiebyggingen, norske skattebetalere betaler og norske unge menn skal ut og dø i fremmede land fordi dekkorganisasjonen NATO vil utvide med flere funksjoner og gå inn i flere områder. Det neste er stasjonering av flere hundre norske soldater med nær grensen til Russland som vår del av et større NATO opplegg på 10.000 mann.

Fiendebildet bygges stadig ut

Denne utvidelsen vil skape spenninger overalt i verden, og det er mange i vårt område og andre steder som vil dø som følge av krigshandlingene NATO med norsk sjef kommer til å sette i gang. De som styrer oss er nå aktivt med blant verdens suverent mest aktive krigsoperatører.

NATO toppmøtene blir større og større. Snart er alle med. Hensikten er krig og de har mer ressurser enn alle andre, de er mektigst.

Natos hjemmeside er tydelig nok, og her finner du presise og klare uttalelser om alt NATO er i gang med og hvilken verden de ser for seg.

Prosjekter i gang i NATOs regi

Kina, Brasil, de søramerikanske landene og de afrikanske land kan ikke sitte stille og se på dette - kanskje de blir med de også bare pengene er store nok.

NATOs nye medlem, det er bare formalitetene som mangler, NATOs droner er allerede på plass.

Norge er en rik onkel som gjør godt inntrykk i NATO

Norge framstår som en rik onkel i NATO, og de gjorde godt inntrykk i bombingen av Libya der de knuste Libya i filler - lett match. Afghanistan gikk jo ikke bra, men det gjorde det ikke for de andre heller. Nå få vi F-35 Joint Strike Fighter flyet, og det er allerede avtalt at de deltar i framtidige bombeoppdrag for NATO omkring i verden. Disse flyene er skreddersydd for NATO oppdrag som bombing i fremmede land.

Snart er alle med i NATO - eller kanskje er det heller slik at snart krasjer NATO.

Vi står overfor en våt drøm om et politisk, økonomisk og militært samarbeid i verden som er uten sidestykke. EUs kongstanker om et stort Europa skal nå smelte sammen med USAs industriell militære kompleks, og vi er på vei inn i de store planers tid. Tempoet er meget stort, og vitner om hastverk. Supplert med de nye handelsavtalene mellom EU og USA blir alt stramt og helhetlig. Men noen er reelt redde for at dette ikke skal gå i hop - og derfor haster det med gjennomføringen. BREXIT er en snubletråd som kan forsinke hele planen, til og med velte den.

Så gøy med nye fly: Norge og NATO er uadskillelige - folk her gir penger til krigshisserne.

Rolig, rolig, bruk hodet

Ser man rolig på det som nå skjer i denne hvirvelvinden av aktiviteter så er det klart at det hele går for fort og blir for hastverkspreget. Kortsiktig er essensen i det som skjer er at de i Norge vil bli engasjert i krig over hele kloden, får sin frihet redusert, får sin handel svinebundet av kontrolldominerte avtaler og blir kastet inn i en usikker framtid uten at det er grunn til det.

Verdensherredømme det neste håper de

Nå dreier det seg om å bruke Norges ressurser i krig for å komme videre mot verdensherredømme. Siden blir styringen over våre egne liv tatt fra oss, og første fase i en permanent overstyring kan bli realisert.

Les mer: Norsk slaveri snart over, frihetsparadigmet kommer.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Gi NATO (verdensherredømme-tenkerne) en finger til

Vår frihet står på spill, de vil ta den fra oss, knuse oss.

Les også: