Fulle individuelle naturlige rettigheter er frihet men norsk frihet krymper

Fulle individuelle naturlige rettigheter er frihet men norsk frihet krymper

kategori: frihet

Individer har grunnsolide naturlige rettigheter som ingen kan ta fra dem

Norge scorer blant de 10 beste på den internasjonale frihetsindeksen i 2017, men er i 2020 falt ned til 15. plass. Sjekk virkeligheten: hva skjer? Tvang av flere slag kryper inn over oss mer og mer. Pandemien 2020/2021 er nok et eksempel, og tvangsteknikkene brukt der vil fortsette. Følg med nå - vår frihet er under avvikling.

Det er allerede kommet langt, med tunge regler og fastlåste ideer vi ikke skal fravike. Vi skal heller ikke stille spørsmål ved tiltakenes berettigelse - det er uønsket av lovmakerne, byråkratene og mediene og kan bli ulovlig. Ingen kan lenger gjøre som de vil, for alt er styrt av andre. Å gjøre som en selv vil er dramatisk for det er å bryte regler. Det har konsekvenser som gjennomføres av samfunnet mot regelbryterne.

Men det gode prinsippet står fast. Det er at i et godt samfunn skal ingen kunne tvinges av noen, inklusive staten og dens representanter. Staten har ingen selvstendig rolle, for den eksisterer bare hvis de som bor i et område synes den er til nytte. På et punkt i vår tidsregning ble staten for stor - overdimensjonert - og den begynte å leve sitt eget liv og ta seg til rette overfor de som bor i et område og som den skal tjene.

Dette er en skam for en stat og de ansatte i politiet

De naturlige individuelle rettighetene er så sterke og vidtrekkende at det er grunn til å stille spørsmål om hva staten og dens representanter naturlig kan gjøre mot et individ, om noe i det hele tatt. Hvis et menneske ikke vil ha noe med staten å gjøre så blir det slik.

Les mer: Nordmenns frihet reduseres gradvis, og det utvikles en politistat med demokratiet som et skinndemokrati.

Det er ingen naturlig plass igjen til staten etter at naturlige individuelle rettigheter har fått sin plass. Ingen kan uten å misbruke makt eller ta seg til rette bestemme at staten skal ha plass før de naturlige individuelle rettighetene vi alle har. Noen ganger tvinger et flertall et mindretall til å gi fra seg sine naturlige rettigheter, og dette er et klart overgrep. Staten og dens representanter skal alltid la folk være i fred, for ingen skal øve vold mot andre mennesker. Staten er i utgangspunktet intet, et null.

Hold opp idealet hele tiden, ikke glem idealet.

Hva skal staten naturlig gjøre

Hvilke naturlige funksjoner staten skal ha om noen i det hele tatt, og hvordan vi kan begrunne at vi skal ha en stat om noen i det hele tatt er klart: Uten at alle er enige, kommer staten alltid inn bare ved at noen tar seg til tvingende til rette eller misbruker makt.

Les mer: Veien til suveren frihet er å motsette seg konsekvent at andre styrer en. Vi er overstyrt av andre og er ufrie.

Les mer: Norsk slaveri snart over, frihetsparadigmet kommer, for vi vil ha mer frihet i vår tid.

En liten kjerne av en statsfunksjon er mulig for de som vil bruke den - som et servicekontor å gå til for ting de utfører ofte.

Staten kan muligens ha begrensede funksjoner på innbyggernes vegne innen vern mot tvang fra andre, tyveri, bedrageri, oppfyllelse av inngåtte kontrakter, men alt dette kan løses uten en stat. De som ikke vil, trenger ikke delta i slike ordninger.

Politi nedverdiger seg selv og glemmer hvem de er.

Statens tvangsapparat skal uansett aldri kunne brukes til å tvinge noen

Det skal ikke brukes tvang til å gjøre visse ting for andre, og heller ikke til å hindre noen i å beskytte seg selv eller gjøre noe de mener er godt for dem.

Prinsippet i dette er at ingen tvang skal noensinne kunne brukes av staten eller dens liksom-valgte representanter. Frivillig aktivitet må være den vanlige metoden vi bruker for å nå våre felles mål. Individer og grupper av individer skal alltid kunne reservere seg i forhold til flertallets beslutninger. Med bredere og dypere prosesser basert på frivillighet er dette mulig.

Les mer: Jobben stjeler livet ditt. Gjør liv/arbeidstid regnestykket og se hva resultatet blir.

Reduser staten til ingenting

Konsekvensen av dette er at staten kan reduseres så fort det er praktisk mulig, og politisk aktivitet endres slik at tvingende bestemmelser ikke lenger er mulige å vedta. Det er ikke naturlig at staten og dens representanter som tar seg til rette overfor andre skal kunne tvinge noen til noe. Det som er naturlig er at vi alle gjør som vi vil. Hvis vi skal gjøre noe i felles regi, og det kan tenkes mange slike saker, skal det skje med deltakelse av de som frivillig er med, og de som ikke vil er ikke med.

Uverdig i et sivilisert samfunn: Det er best å skaffe seg de nye lovene og sette seg inn i dem før man blir tatt.

Nye gode bærekraftige tanker

Disse kjente tankene er glemte eller satt til side i dagens samfunn fordi det er mange som mener det er bekvemt, bra, politisk nyttig, kostnadseffektivt, gir god fortjeneste eller annet å først tvinge individer, og deretter øke tvangen som brukes slik at effektene nevnt forsterkes: "Skal man få gjort noe og få det som man vil må man kjøre over noen".

Veien til frihet er uten stat

Har vi en stat vil individets naturlige rettigheter alltid være svekket. Etter et visst punkt i prosessen vil individets naturlige rettigheter være noe svekket, og etterhvert som staten og dens representanters makt bygges ut reduseres individets naturlige rettigheter ytterligere.

Vi ønsker frihet

I dag er vi ved et punkt der våre naturlige individuelle rettigheter er svekket, og det er fare for ytterligere svekkelse slik at rettighetene blir sterkt svekket og vi kan ende opp i et kontroll- og overvåkingssamfunn uten like og uten frihet.

Det er nylig reist et vettløst krav fra en representant for staten om masseovervåking som har som hensikt å kontrollere oss individuelt, og fjerne våre naturlig sterke individuelle rettigheter helt. Det er ikke klart hvem som kan ha et ønske om at vi skal leve som ufrie individer i et overvåkings- og kontrollsamfunn. Problemer løses der de finnes, ikke ved massetiltak som rammer alle.

Frihetens ånd som noen har sagt ble skrevet i 1814 styrkes overhodet ikke lenger, den svekkes, og det kan vi selvfølgelig ikke ha noe av.

Putin er "valgt" og kan gjøre hva han vil. De som har "valgt" ham er lurt trill rundt.

I den rådende massetenkingen i vårt samfunn skal prinsippene om frihet og frivillighet være umulige å gjennomføre. De sier at en stat må vi ha, men det er ikke sant. Når mange nok har tenkt igjennom saken kan frihet bli mulig. Frihet er løsningen og belønningen, og frie mennesker er velfungerende mennesker.

Vi ønsker alle alt godt, at statens representanter som aldri representerer seg selv, i videste forstand tenker gjennom hva de holder på med. Et folk i et område er alt det skal dreie seg om, de myndighetsansatte er jo folkets hjelpere og tjenere, og har ingen selvstendig rolle.

Det hele er strålende enkelt, alt annet er forvirrede tanker forstyrret av tanker om makt over andre.

Norsk Frihetsallianse

The Human Freedom Index 2020

Les også: