Fredsnasjonen Norge sterk på militærvesen og krigsprofitt

Fredsnasjonen Norge sterk på militærvesen og krigsprofitt

kategori: økonomi

Vi vil ikke gå veien fra dynamitt til våpenreduksjoner og så fred

Krigen mot verdens befolkning hardner til, og det hjelper å ha gode våpen fra Norge. Norske våpen dreper best av alle.

US Army mener norske Remote Weapon Station (RWS) gir økt overlevelse for operatørene og en økning i sannsynligheten for treff med første skudd. Det gir også større dødelighet og flere drepte per ladning.

Her er Norge i et nøtteskall: Vi sier noe og gjør noe helt annet. Bedriften som lager våpenet er eiet av deg og meg - Staten det er oss - og salget går strykende og dødstallene i andre land er "gode". Det er en gal gal verden, men du er ikke gal.

Heia Norge: Vi lager avansert ammunisjon til håndvåpen med kjemisk sporing og laserstyring

Norge er fredsprislandet med stor våpeneksport

Dynamittkongen Alfred Nobel hadde visjoner om at verden på et tidspunkt skulle nedruste, legge bort alle våpen og legge grunnlaget for varig fred. Norge har fått i oppdrag å forvalte hans ideer symbolsk ved å dele ut Nobels fredspris til personer som arbeider for nedrustning og fjerning av våpen i verden. Nobels fredpris er ved en rekke anledninger delt ut til personer som jobber for gode saker, men Nobelkomiteen har glemt hva det dreier seg om: nedrustning og fred. Ved en rekke nylige fredprisutdelinger er Nobelkomiteen etter manges mening gjort til latter - ref. utdelingene til Obama og EU.

Les mer: Fredsprisen er propaganda: Krigerske amerikanere får fredsprisen igjen og igjen, og vi ser et godt eksempel på propagandadrevet nysnakk der ord forandrer betydning.

Heia Norge: Konseptvåpen under utvikling med avansert ammo - vi leder arbeidet for mer effektiv dreping.

Vår våpenindustri er av høy klasse med god dreping

Det er det samme hvem som er myndighet, vi blir ført dypere og dypere inn i det militær-industrielle kompleks MIK i verden. MIK er interessefellesskapet og samarbeidet mellom det militære apparat og de store virksomheter i rustningsindustrien, eksemplifisert ved Lockheed Martin som skal levere F-35 flyene til oss og Kongsberg Våpenfabrikk. Norge er trukket for fullt inn i dette fellesskapet ved en rekke anledninger via firmaene på Kongsberg og Raufoss. Det siste som er publisert offentlig er returleveranser i forbindelse med våre kjøp av F-35 flyene. Vi leverer også lettere våpen, raketter som er meget bra drepere og vi har noen av de beste bombekonstruktørene i verden. I følge en artikkel i Teknisk Ukeblad dreper norske våpen best.

Milliardsatsing på norsk rakett. Joint Strike Missile (JSM) er Norges nye supervåpen

Halleluja på bedehuset og armageddon i eksportmarkedene

Norges ansikt utad er fred og forsoning, og norske myndigheters informasjonsbyrå - i virkelighetens verden kalles det god gammeldags propaganda - vil ha oss til å tro at alt er såre vel med en rekke fredsinitiativer i mange land. De praktiske realiteter er noe ganske annet. Vår våpenindustri er den 19. største eksportøren i verden, og våre militærutgifter pr. innbygger er de 9. største i verden. Som våpen importør er vi på 16. plass i verden, og når det gjelder å være fredelig er vi på 19. plass i verden. Vi er med andre ord i toppskiktet blant de krigerske og militariserte land.

Les mer: Tallenes tale er klar: NATO er den store krighshisseren, og Norge er også en stor krigshisser.

Våre militærinnkjøp er blant de høyeste i verden per innbygger

Vi bruker 3 ganger så mye pr. innbygger til krigsmateriell som mange andre land. Vi har inngått avtale om kjøp av F-35 fly fra USA til en pris som det spekuleres i kan bli 68 milliarder NOK - usikkerhet råder i den saken, kanskje det blir 80 eller 100 milliarder, og totalt over 250 milliarder i den tiden vi har flyene. Norge er en nyttig idiot i NATOs kampanjer i Gulfkrigen, Balkan, Afghanistan, Libya og symbolsk Mali. Det hevdes også at F-35 flyene er uegnet til å forsvare Norge med, men gode til operasjoner som den i Libya.

DOBBEL NORSK: Kongsberg Gruppen skal sammen med Raytheon levere missilsystemet ASAMS (avbildet) til Oman. Nå har norske Kitron også sikret seg en kontrakt.

NATOs krigerkultur innføres her også

Det blir store menneskelige tap ved den type aksjon Norge nå er med på. For tidligere norske soldater i aksjonene er det store tall i forhold til selvmord - over 200? - og psykiske problemer i tillegg til dødsfallene. Vi er på vei inn i en internasjonal krigerkultur med glorifisering av krig, og et eksempel er at frigjøringsdagen 8. mai er blitt Natos krigsdag. Husk at 8. mai er fredsdagen, aldri mer krig.

Gi finger for Norge mister sin frihet og underlegges NATO.

Les mer. Frihetslandet Norge lærer betjene militære snikmord-droner mot fremmede land. Nå er de første militære dronene innkjøpt av oss.

Utviklingen går videre, og NATO har nå spesielle militære oppdrag gående i 70 land, de styrker utviklingen av droner (kilde Council on Foreign Relations), de privatiserer nå sine militære styrker med firmaer som Blackwater med private armeer og kaller det "outsourcing", de bygger opp en drone kapabilitet med droner stasjonert over hele verden, og mye mer enn 400 droneangrep er allerede gjennomført.

Kanoner het det før og er det fremdeles. Gløgge ingeniører bruker utdannelsen sin til å drepe. Stakkars.

Vi er en vasallstat og det skal bli verre

Spørsmålet om Norge lenger er et selvstendig land nå rett etter 200-års jubileet for vår grunnlov har vært tatt opp av mange. Wergeland mente danskenatten ikke var norsk historie verdig, og nå er innflytelsen utenfra igjen altfor sterk og vi lar oss ydmyke.

Fjortende august 1814 ble Mossekonvensjonen undertegnet, og i 1905 tok vi enda et skritt i riktig retning. Men nå er vi oppe i et hjørne igjen, og utviklingen er tragisk. Det lagres nå store mengder amerikansk militært "beredskapsmateriell" på norsk jord, og det er mange amerikanske soldater stasjonert her - kanskje 1000.

Ser vi ikke hva vi er med på? Skal vi ut i krig igjen? Er lederne våre gått fra vettet? Hvilken kamp er det vi kjemper, hvem er det vi har erklært krig mot?

Privatisering av militærvesenet er ikke OK, nedlegging er OK. Blackwater heter nå Academi, og blir stadig større innen private krigstjenester.

Veien videre

For sitt humanitære og fredsskapende arbeid fikk Fridtjof Nansen Nobels fredspris i 1922. Han jobbet mest med flyktninger, og hans navn står bak Nansen medaljen som deles ut hvert år 20. juni til personer for fortjenester innen flyktningearbeid. Vi har Nansenskolen der vi lærer deltakerne konfliktløsning via dialog og vi forvalter Alfred Nobels symbolske arv.

28 land i verden har ikke militærvesen, men diverse sikkerhetstilpasninger av typen politi og avtaler for påkommende tilfelle. Costa Rica la ned sitt militærvesen i 1948 og bruker pengene på utdanning og medisin. Norge kan bli nr. 2 i denne rekken. All krig er en konstruksjon laget av noen som er gale, og all krig kan unngås ved dialog og fornuft.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Linker

SIPRI Stockholm International Peace research Institute: I 2015 ble det omsatt våpen og militært utstyr for 3400 milliarder kroner

TU: Norske våpen dreper best

Costa Rica et land uten hær, men de har en liten intervensjonsstyrke på 70 mann, og USA kan ikke holde seg unna.

Lockheed Martins hjemmeside

Norges Fredsråd

Norges Fredslag

Stans dronekrigen og de norske bidragene

8. mai fredsdag eller krigsdag

Arlington soldatkirkegård utenfor Washington er stappfull av døde unge amerikanere. Skal vi også miste vettet og få det slik?

Les også: