Folkeutsletting kinesisk assimilering av uighurer, tibetanere

Folkeutsletting kinesisk assimilering av uighurer, tibetanere

kategori: frihet

Kina kjører ubarmhjertig steinharde prosesser

Det er store protester i Kina, og i lang tid har uighurenes leder vært Rebiya Kadeer. Kineserne dreper uighurer i Øst-Turkestan etter dom i liksom-domstoler. De flytter store antall Han-kinesere inn i områdene deres, de vil fortsette med det for å legge Øst-Turkestan fullstendig inn i Kina. Lignende prosesser foregår i Tibet. Vår oppmerksomhet er styrt unna dette kinesiske arbeidet av våre medier. To grupper med egne sterke kulturer og språk skal bort.

Det foregår i dag mer maktpolitikk enn noen gang i verden, med store interesser som tilsidesetter individets rett til frihet og egenbestemmelse. Kina dømmer flere uighurer til døden for noe kalt etnisk vold - de vil være uighurer.

Uighurene er muslimer og Kina begrenser muslimske skikker som ramadan, mannlig skjegg, hijab og mer. Kineserne skal ha bort uighurene, og vi sier ikke et ord. En dag kan vår lille kultur bli utsatt for andres makt.

Kinesisk ensretting offisiell politikk

Kina 中国 er et stort og mektig land, omtrent 1.4 milliarder innbyggere og et areal på 9.6 millioner kvadratkilometer, og ønsker nå med leder Xi Jinping 习近平 å utvikle sin rolle i verden. Kina 中国 er stort og har store variasjoner i landskap, klima, kultur, fauna og folkeslag, og regnes som verdens eldste kontinuerlige kultur. Stor variasjon har alttid vært en styrke og et kjennetegn på kinesisk kultur. Man regner også at Kina 中国 var teknologisk ledende fram til omtrent år 1600, men at den industrielle revolusjon gikk dem hus forbi - de sovnet i timen.

Uighur og rettighetsaktivist Rebiya Kadeer sier hun ble fengslet av Kinas myndigheter på grunn av sin aktivisme for uighurene.

Men Kina har aldri hatt gode demokratiske tradisjoner, og i det siste er behandlingen av dissidenter et eksempel på dette. De lever utsatt, og åpen debatt og frie kulturelle uttrykk er ikke tillatt.

På et område til er det tydelige problemer nå, og det er i forholdet til minoritetsgrupper. Kina 中国 har 55 minoriteter som er "anerkjente", har sine egne språk og kultur, og delvis holder til i egne områder. Den overveldende dominerende gruppen er Han med over 90% og hovedspråket mandarin, og Kina 中国 kjører på alle måter en hard linje for å holde orden i rekkene. To særlig utsatte grupper er tibetanerne og uighurene.

Tibetanerne

Fra den norske Tibetkomiteen: "25.april fyllte Panchen Lama Gedhun Choekyi Nyima 24 år (2014) og er fortsatt i kinesisk fangenskap. Tibetanere og Tibet støtte-grupper internasjonalt krever å vite hvor han befinner seg og at han løslates."

Dalai lama lever i Vesten, og den nye Dalai Lama er ført bort, og vil ikke få lov å fungere slik tibetanerne folket hans vil - kineserne vil ikke vite av ham. Oppholdssted er ukjent.

I Tibet bor det på verdens største høyslette omtrent 1.65 millioner mennesker i et land med et areal på omtrent 1. 9 millioner kvadratkilometer. Verdens høyeste fjell ligger her med mange fjell over 8000 meter. Tibet regnes som buddhismen hovedsete. Tibets historie er minst 7000 år gammel, og full av omskiftinger og maktskifter. Historien henger mye sammen med Kinas historie, og i 1720 kom Tibet under det kinesiske Qing-dynastiet men med en tibetansk regjering. I 1904 ble Tibet invadert av britene, og et par år senere ble det inngått avtaler mellom Kina, Storbritannia og Russland om Tibet og med Kina som styrer. Kina klarte ikke å oppfylle avtalen og mellom 1913 og 1950 var Tibet et fritt land. I 1950 ble landet besatt av Kina, og i 1959 dro Dalai Lama derifra til India med 2000 personer i sitt følge.

Kinas rett til Tibet er historisk uklar og ingen selvfølge

Den internasjonale kritikken av Kinas politikk er massiv. Tibet har eksilparlament, statminister, og en ny Lama som er i fangenskap i Kina.

Kinesiske soldater i Tibet: Kina står på og utsletter folkeslag. En kultur er målet, bort med alle småkulturene. Tenk at vår egen kultur er liten og lett å ramme.

Sinifisering av landet fortsetter med stor tvungen Han innflytting, fjerning av templer, bygging av veier inn i området og forbud av mange slag. Munker brenner seg selv i protest.

Den danske Tibet-komiteen selger sine Tibet-flagg billig av frykt for represalier fra danske myndigheter.

Den norske Tibet komitee sier at desverre har Tibet vært totalt stengt for utenlandske journalister. Tibetanerne som har sendt bilder fra protester til utlandet har blitt straffet med lange fengselstraffer.

Potalapalasset i Tibet var residensen til Dalai Lama til han måtte flykte.

Uighurene er i nyhetsbildet

Det har vært flere aksjoner, dødsdommer og tvangsinnflytting, og det er stor undertrykt uro.

Det som skjer med uighurene kan på mange måter sammenlignes med Tibet. Det er en bevisst og politisk krasj-sinifisering av området deres med beslag, beskyldninger, arrestasjoner og endring av befolkningsbalansen. Uighurene proklamerte i 1944 sin egen stat republikken Øst-Turkestan som ble en egen selvstyrt region i Kina i 1955, men med liten valgfrihet. Det ble gjennomført arrestasjoner, kollektivisering og moskeer ble lukket. Siden er det funnet olje og gass i området med stor innflytting av Han-kinesere som konsekvens.

Den uighur som har tiltrukket seg mest oppmerksomhet i media er de siste årene er leder av "De tusen mødres bevegelsen» Rebiya Kadeer som har vært arrestert og fengslet i Kina. Hun ledet en bred velferdsorganisasjon og var uighurenes talskvinne. I 2004 ble Kadeer frikjent etter påtrykk fra USA og hun fikk Raftoprisen. Opptøyer blant uighurene har vært konstante, med voldelige sammenstøt blant annet i 2004.I juli 2009 brøt det hittil sterkeste Uighur opprøret i provinsen ut, minst 159 mennesker ble drept og 1000 såret, ifølge offisielle kilder. Det er nå portforbud i hovedstaden Urumqi.

Uighurene har sin egen enestående kultur.

Det bor omtrent 8.4 millioner uighurer i Kina i Xinjian, og nesten like mange i flere andre land som Pakistan, Kirgisistan, Usbekistan og andre. Den historiske bakgrunnen deres er at de har vært fredelige handelsfolk som har flyttet seg over store områder uten fast nasjonal enhet. De har en rik kultur innen litteratur, musikk og dans. Det bor omtrent 250 uighurer i Norge, de fleste i Bergensområdet.

Tibetanerne og uighurene går en usikker framtid i møte. De er ikke part i diskusjonen og blir styrt av andre.

Les mer: Det er et bærende prinsipp i livet at man skal bestemme alt selv uten unntak.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Linker

Tibetkomiteen i Danmark

Den norske Tibet komite

World Uyghur Congress

Norge prøvde å gå mot strømmen - eller er Kina så stor at de kan gjøre hva de vil.

Øst-Turkestan har livets rett, en levende lokal kultur med egne tradisjoner og eget språk. Frihet er å bestemme selv. Det er funnet olje her - skal det bestemme alt som skjer.

Les også: