FN på vei til å avskaffe verdens krig mot narkotika

FN på vei til å avskaffe verdens krig mot narkotika

kategori: frihet

Verdens narkotikapolitikk flyttes til helsesektoren

FN har startet en prosess med å avvikle sin narkotikapolitikk, og gjør den om til helsepolitikk: Narkotikaproblemer skal bli helseproblemer. Det kan bli interessant hvordan det vil slå ut, men dagens kriminalnonsens kan ta slutt.

Det som er helt sikkert er at de som produserer og selger slike stoffer ikke regner med nedgang i bruken. De store leverandørene tjener grovt med penger slik det er, og slik skal det fortsette. De som får deler av fortjenesten vil fortsette å få den. Resultatet blir at fokus i mediene endres - ellers blir det som før.

Det blir mer og mer viktig for en selv å forstå hva som foregår og hvilke stoffer en eventuelt velger å bruke, eller ikke bruke. Egen kunnskap er alt, bestem alt selv.

Norge uten narkotikapolitikk - det er OK

Narkotika er mye omtalt tema i mediene, men det viktige er å ha egen klarhet. Her i Norge lar vi oss styre utenfra - vi har ikke vår egen narkotikapolitikk. Det er anslått at om lag USD 100 milliarder brukes i den internasjonale krigen mot narkotika hvert år. Hvorfor vi skal dras inn i den saken er vanskelig å forstå - vi kan da tenke og handle selv og være realister?

Les mer: Psilocybin i Norsk spiss fleinsopp er magisk medisin. Offisiell vranglære om naturlig sopp-medisin.

”En rusfri verden - vi kan gjøre det!”

Der var det ambisiøse mottoet vedtatt FNs generalforsamling i 1998. Det var sist det var innkalt til debatt om global narkotikapolitikk. Nå er det definitivt klart at, nei, vi kan ikke gjøre det slik, man må finne praktiske måter å leve med de mange typer stimuli som finnes. I mars 2017 begynte FN med møter om å få en ende på "The War on Drugs" - krigen mot narkotika.

nytt_norge_ Det blir aldri en rusfri verden, men lær folk å passe på seg sjøl, og hjelp de som ikke greier det.

Mye cannabis gjør en sløv. Narkotikapolitikk dreier seg om mye mer enn pot.

Det er en total gåte at alle land bøyer seg for FN, og ikke har selvstendige meninger om hva som er best. Norge er i så måte et prakteksemplar på ydmykende og uintelligent underdanighet overfor FN. La oss forlate FN snarest for vi kaster bort tiden i det forumet der.

Eksempler på narkotikasaker fra mange land

Myndighetene i Mexico, Colombia og Guatemala ser svimlende vold drevet fram av den internasjonale narkotikahandelen. De roper til FN for å få til en total omlegging av krigen mot narkotika. De fleste protesterer likevel merkelig nok på at det skal komme forbedringer. Men nå kommer de, bare følg med. USA har allerede løst opp systemet i forhold til marijuana, antallet arrestasjoner er gått kraftig ned, og land som Nederland, Spania og Portugal har også løst opp cannabispolitikken. I Norge er det som vanlig helt taust. Her overlates man til personlige valg, og det kan jo fungere bra det for de som vet hva de holder på med.

FN har traktater med sine medlemmer

FN styrer en samlet vrangforestilling om en "stoff-fri verden." Men alminnelige mennesker, brukere, verdens ledere, akademikere, folkehelsearbeidere og frihetsforkjempere er blant dem som vil ha betydelige reformer. Vi ser nå begynnelsen på slutten av dette krigsregimet, for krigen mot narkotika har vært en kolossal fiasko. De fleste land har fått nok av dette tullet, og de sier det høyt og begynner å ordne opp selv. Personlige og lokale avgjørelser skal styre, og hjelp alltid de som ikke greier seg selv.

nytt_norge_ Behandling og skadereduksjon samt fornuft.

De oppvoksende generasjoner tar skade av dagens uhensiktsmessige system

FNs medlemsland må forholde seg til tre globale avtaler om narkotikapolitikk. Den mest omfattende og viktigste er narkotikakonvensjonen som forbyr produksjon og omsetning av visse “legemidler” og kriminaliserer bruken av dem. Denne avtalen ble ratifisert i 1961 og har ikke blitt endret siden 1972. I 1998 vedtok FNs spesialsesjon UNGASS å bekrefte avtalen, og man ble videre enige om at medlemslandene skulle arbeide for å fjerne illegale narkotiske stoffer helt innen ti år. Det har ikke fungert i det hele tatt, men krigen mot narkotika fortsatte likevel som om vi er zombier eller under styring av høyere krefter.

Enorme kostnader følger denne “idiotkrigen”

Eksempelvis kan nevnes at mellom 2007 og 2014 som er de blodigste årene av Mexicos militariserte kampanje for å bekjempe narkotikakarteller, ble mer enn 160.000 mennesker drept. De menneskelige kostnadene er enorme og godt dokumentert over hele verden: masse fengsling, korrupsjon, frihetsberøvelse og brudd på andre rettigheter, folkehelsekriser og mye vold følger med. Folk i dyrkingsområdene, urbefolkninger, kvinner og barn blir sterkt rammet av det som kom etter at FNs UNGASS avtale var inngått. Det finnes mengder av informasjon og data om det negative som skjer med mennesker i alle land under denne såkalte “krigen”.

nytt_norge_ Uverdig handel og store fortjenester, nye distribusjonskanaler kommer.

Millliarder tulles bort, handelen og problemene øker

Til tross for at mange tusen milliarder blir brukt på anti-narkotika rettshåndhevelse i årenes løp har størrelsen på den ulovlige narkotikahandelen bare fortsatt å øke. Estimater setter nå denne handelen til mellom USD 300 milliarder og USD 500 milliarder per år. Det spekuleres vilt i hvem som egentlig styrer handelen og hva alle pengene brukes til, og det påstås hardnakket at mange land og deres institusjoner/organisasjoner har store interesser i at handelen fortsetter som nå. Det er helt klart at det foregår store hvitvaskingsoperasjoner for å få disse pengene inn i økonomien.

Cannabis vil være 'elefanten i rommet'

Det finnes en Global Commission on Drug Policy, og kommisjonen har utgitt en rapport som anbefaler avkriminalisering av ikke-voldelige mindre narkotikalovbrudd og vektlegging på skadereduksjon (harms reduction). Løsningen deres er ufullstendig og uryddig og berører bare noen få såkalte avhengige personer.

nytt_norge_ Samfunnets ressurser kastes bort med ukloke lover.

Noen land har allerede begynt legaliseringen

Land beveger seg i retning av avkriminalisering til tross for avtalen de har inngått. Når dumheten blir for stor må man foreta seg noe selv. Overvåkete injeksjonssteder her i Europa og eventuelt i Canada er uten tvil i strid med avtalene. Den voksende bevegelse for legalisering av pot i Nord-Amerika, Europa og deler av Sør-Amerika vil være som en elefant i rommet når man skal behandle videre realiteter. Innføring av lovlig cannabis i FNs regi vil bli en stor sak som får fram den voksende splittelsen mellom landene som presser på for store endringer i verdens narkotikapolitikk. Noen land, inkludert Russland og Kina, vil fortsatt ha en hard linje med forbud og kriminalisering.

Skadereduksjon hovedtema

Cannabis legalisering vil være et omstridt tema, og etter hvert som flere land og stater legaliserer vil det bli mer presserende å oppdatere FNs “legemiddel” traktater. Begrepet skadereduksjon kommer ikke inn der med det første, til tross for at omtrent 90 land allerede har skadereduserende elementer i sin narkotikapolitikk. Det påfallende fraværet av skadereduksjon er et symptom på den motstand og treghet som finnes for å endre ting innenfor FN-systemet. Samtidig sier mange land at skadereduksjon bare er en trojansk hest for legalisering av narkotika. Andre FN-organisasjoner som Verdens helseorganisasjon og UN Women argumenterer begge for skadereduksjon som viktig.

La oss løse saken på vår egen måte

Viktige stikkord er: overføring til helsesektoren, ingen straff men hjelp, avkriminalisere, sikre kvalitet i omsetningsleddet, skadereduksjon, helsetiltak, legalisering av cannabis som et signaltiltak, utvikle generell rusfrihet, egne valg og frihet.

Det blir helt klart aldri enighet om viktige spørsmål og konsensus vil aldri bli mulig. Hvis vi gjør som vi vil får vi det selvsagt som vi selv vil. Nok er nok, det er på tide å lage sin egen narkotikapolitikk. Egen frihet er et bærende element i et godt liv i en fri nasjon. Vis rusvett.

Norsk Rusreform i kjømdi

The Global Commission on Drug Policy

Les også: