Flere pengesystemer styrker lokal aktivitet

Flere pengesystemer styrker lokal aktivitet

kategori: økonomi

Vi har de samme økonomiske kriser som kommer igjen og igjen

Ingen kan virkelig svare på hvorfor det skjer. Arbeidet med et nytt system er det nå svært mange som er opptatt av. I USA finnes det faktisk en bank som er utenfor FED systemet og deres rovdrift. Det er Bank of North Dakota som er staten Nord Dakotas egen bank.

Les mer: Vår frihet skal ikke styres av fremmede organisasjoners krav om global vekst og kontroll.

Det finnes mange innovative og suksessfulle initiativer som den lituanske Doraland økonomien og den berømte alternative valutaen WIR i Sveits. Her er en artikkel om det sveitsiske WIR systemet. WIR franc er et perfekt eksempel på en komplementær eller supplerende valuta som er laget for å fungere sammen med, ikke i stedet for, den nasjonale valutaen.

Her kan du lese eventyret om de gale pengebrukertrollene som ville ha ny verdensorden.

Det politiske systemet og det økonomiske systemet er motsetninger, og friheten smuldrer opp. Målet med økonomisk virksomhet er å levere varer og tjenester som vi trenger. Det kan vi gjøre når vi har mange lokale systemer for handel og produksjon.

Digitale valutaer som bitcoin, litecoin, feathercoin og chinacoin er under utvikling, selv om det for tiden er usikkert hva disse digitale valutaene egentlig er. Hundrevis av banker over hele verden i gang med å vurdere bruk av blockchain delen av de digitale valutaene. Den gir full oversikt over alle transaksjoner, og kan effektivisere og redusere kostnadene med finanstransaksjoner. En oversikt over lokale valutaer kan du finne her.

Dagens økonomiske system er dømt til endring og arbeidet med nye metoder pågår. Sjekk selv og sett deg inn i arbeidet for interessante ting er underveis. At verdens økonomier skal kunne falle sammen som følge av mangel på kreditt, valutafluktuasjoner og spekulantaksjoner er ikke et tegn på et velfungerende system.

Blockchain uten bitcoin blir en virkelig kjede som holder alle fast. Bitcoin ser ikke lovende ut, bankene overtar blockchain teknologien og fortsetter å jobbe mot å styre alt. Open source systemutvikling, distribuert mining, konfliktløsning ved fellesskapet er alle svekket.

Les mer: Digitale krypto penger er uavklarte med potensiale. Bitcoin trenger utvikling, men følg med og reduser risiko.

Lokal jobbing, lokal valuta, lokal kontroll, lokal velferd henger sammen og er framtida vår.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Linker

Les eksempelvis om sveitsiske WIR

Introduction to the foundation and practice of appropriate economics.

Les mer: The future of finance could be dominated by blockchain technologies. A traceable global currency complete with an efficient infrastructure will not only result in massive cost reduction for all market participants, it will change global banking. Bitcoin will do for payments what email did for communication.

Les også: