Finn grensene for ditt handlingsrom få bort trollene i hodet

Finn grensene for ditt handlingsrom få bort trollene i hodet

kategori: frihet

Finn tanke trollene dine og lær å leve med dem

Man er aldri langt fra en aha-opplevelse som kan endre livet. Slike opplevelser krever treff, riktige omstendigheter, men også at man våger å kaste seg ut i det, for da er det ingen indre krefter som stopper tiltaket. Noen ganger trenger man hjelp av andre for å få det til.

Å leve det er hele tiden å kjempe med noe vi kan samle i begrepet troll. Vi kjenner godt til hva et troll er fra vår mytologi, våre folkeeventyr. De som bor her har alltid kjempet med trollene sine. Begrepet troll er de indre kreftene som styrer oss, noen ganger rir de oss kraftig, og ofte gir de tvil og handlingslammelse. Trollene er en del av sjelslivet vårt, de hører hjemme i begrepet sjel. Selvet er begrepet på hva man personlig er, og selvet styres av egoet eller sjelen. Det er lurt å gi næring til sjelen, ellers vil man kunne avle troll og kanskje demoner i sitt hjerte.

Indre krefter skaper tankeuro og passivitet.

Vi lever i en mytologisk verden

Alle sivilisasjoner har et forhold til de indre motkreftene, og tror det finnes demoner og troll i overført betydning som kan hindre oss i det vi tenker å gjøre. Alle sivilisasjoner, fra det gamle Egypt til vikingene, hadde/har et forhold til troll og utenomjordiske krefter.

Trollet er et primitivt mentalt bilde som mennesker har brukt i lang tid. Via vår egen mytologi skaper vi troll, og det er bygget psykologiske myter om troll og spunnet mange historier ut fra det. Vi kan se historiene om troll som et symbol på interne krefter som vil hindre handlinger vi ønsker å gjennomføre. I dagligtale og i psykologien brukes troll om tanker som dukker opp og kan begrense vårt liv. Noen ganger bruker vi betegnelsene tvangstanker og fikse ideer om ideene.

Trolltankene fanger oppmerksomheten vår og tar kontrollen over oss og leder oss til et liv med mange innbilte problemer der vi søker beskyttelse og trøst og blir handlingslammet i passivitet.

Skrem bort trollene og få energien tilbake

De som ser tvers igjennom disse falske bildene skremmer bort trollene og får energi til det de vil gjøre. Personlige ønsker, tiltak og skjebne får energi fra den stor sammenhengen med menneskehetens skjebne som finnes. De fremkaller alle de gunstige krefter som har gjort det mulig for menneskeheten å finne tilflukt fra enhver fare og å overleve den verste natten og de farligste situasjoner.

Troll lager boble som sperrer.

Mytologiene i forskjellige kulturer viser at slike tanker finnes i alle områder. Vi kan se en kollektiv bevissthet hvor bilder av menneskets historie har vokst fram over tid, som en del av utviklingen av den menneskelige ånd.

Hver kultur har tilgang til de samme bildene og mønstrene som tilhører det menneskelige ubevisste. Derfor har sivilisasjoner som er adskilt av avstand og tid, skapt liknende mytologier over alt. Det er også grunnen til at gamle myter fortsatt er i stand til å avsløre sannheter om oss selv, selv om myten er velbrukt. Det er mange historier om han og hun som drepte trollet i sitt liv.

Mytologier er et ekko i menneskets ånd eller sjel

Mytologier tilhører hver alder, både fortid og nåtid. Slike symboler og metaforer kan komme fram og gå inn i den virkelige verden - de er en representasjon av det som peker på det ukjente. Dette er også formålet med fortellingene om troll - å avsløre det mystiske, å flytte den som hører dem bort fra alt det gamle som henger igjen, og inn i virkeligheten.

Disse indre historiene kan gi opphav til store følelser. Følelser er nødvendige hvis vi skal forstå det åndelige. Følelser er båndet mellom det ubevisste og det fysiske fordi de viser at den materielle verden er mer komplisert enn det vi forstår nå.

Mytologiene har tent våre våre følelser, og derfor har det ubevisste levd gjennom menneskets historie, hver med forskjellige tolkninger. Slike mytologier viser at det er urealisert kraft i den delen av oss som er ukjent.

Hjerneforsking finner ikke trollene, de ser dem ikke.

Ditt ego er ditt verktøy for å få gjort det du vil

Egoet ditt viser ditt potensial og er det du lytter til når du søker etter inspirasjon og stemme til hva er jeg her for, og hvilke muligheter har jeg til å få til noe.

Trollet representerer de skjulte kreftene - en figur som symboliserer det som lurer i det ukjente. Men det største av alle skadedyr, skapningen som vil gjøre deg mest skade, er selvfølgelig deg selv. Trollet er da i deg, og det er ditt ego, bildet du har blitt lært til å identifisere deg selv med, den du tror du er som lager problemer for deg.

Trollet er alt du frykter: bekymringer, mangel på tillit, andres forventninger og også dine egne begrensende forventninger til deg selv. Trollet er blindet av sin arroganse, det samler skatter i berget, men det kan ikke gjøre bruk av dem, det prøver å oppnå konstant tilfredsstillelse, men er deprimert når det har oppnådd det.

Ikke tenk for mye, styr mot handling

Ditt selv er det som du tenker om deg selv i forhold til alle forpliktelser i ditt liv, slik du forstår dem. Men selvet inneholder hele spekteret av muligheter du aldri har tenkt på. Du blir sittende fast når du lar trollet styre livet ditt. Da blir alt du vet og fant ut om deg selv bare det som allerede har skjedd. Resten er stengt av trollet. Klarer du å drepe trollet er potensialet for utvikling enormt.

Bøker er andres opplevelse - skap dine egne opplevelser uten bøker.

Egoet er begrenset av logiske og skarpe hjørner som gjør styringen av den praktiske verden enklere, men den skiller oss også fra dypere kjennskap til selvet. Egoet liker fakta fordi de for det meste er riktige. Den husker statistikk, beregner tall og den leser alle de tilgjengelige bøkene i biblioteket. Men slik går egoet går tapt i andres ord og skriverier. For slik informasjon er livløs, den ligger død uten pust eller sjel. Bare ekte innsikt kan gjennomsyre det oppblåste egoet og utvide vårt erfaringsfelt.

Frykten er OK, men kampen må vinnes

For å beseire trollet må man møte frykten som trollet skaper. For frykten for trollet viser nøyaktig hva det er man må gjøre. Det er signalet, kallet til å ta del i et eventyr. Finne motet til å føle frykt, men å gå gjennom det uansett mens man stoler på sin egen ånd - dette er det store budskapet bak mytologiene.

Frykt åpenbarer seg ofte gjennom et formål, en avtale eller en handel eller som et valg av yrke. Dette er bestrebelser som endrer en person og hennes liv, og blir kanskje sett på av egoet og det sosiale miljø som ubehagelig. Tenk alltid etter om andre skal hjelpe deg i riktig retning.

Frykten før løpet og gleden ved å ha gjennomført.

Grip til det som kan bli lykken og konfrontér trollet

Da vil frykten løse seg opp og forsvinne og reisen mot handling vil begynne. Prøv å se på trollet som en en tjener, en speider som sender varsler, snarere enn en diktator som holder de svake tilbake.

Bare en som har tatt risikoen med å kjempe mot trollet og ikke tapte kampen, får belønningen. Det er skatten i berget det blå, og den skatten kan det være mulig å finne. Den som greier å beherske trollet i selvet, har et ekte bevis på selvtillit, for hun har sett det mørke dypet i seg selv og har dermed oppnådd å finne seg selv.

Les også: