De felles ressurser på Jorda er virkelig for alle

De felles ressurser på Jorda er virkelig for alle

kategori: økonomi

Alles deltakelse i kloke beslutninger er det beste utgangspunkt for livet på Jorda

Ved universitet i Utrecht, Nederland forsker man på hvordan ressurser best kan brukes. Utgangspunktet er at alt kan deles og alle kan ha det godt. Men praktiske løsninger krever langsiktighet og klokskap.

I Norge er disse tankene dårlig kjente. Det er tanker som sammenfattes i begrepet "The Commons" - fellesskapets ressurser. Denne metoden er anvendt mange steder i verden på mange typer ressurser med godt resultat. Vi har latt oss lure til å tro at vår metode er den eneste rette, og at alternativer ikke finnes. Prinsippene forbundet med The Commons - fellesskapets ressurser er gode og bedre en våre fordelings- og eierprinsipper. Det er ingen selvfølge at all fordeling skal gå gjennom stat og sentrale politiske organer.

Felles ressurser finnes overalt, og alle ressurser er egentlig til for å deles

Naturressurser som bær og planter, olje og mineraler, skog, vann, lufta, havene, fisk, vilt og mer. Vi har også menneskelagete ressurser som infrastruktur, ideer og kunnskap. En verden der alt dette deles er et fornuftig mål, men det er ikke enkelt å få det til. Positive trender for felles forvaltning er etablert, og tusenvis av fellesprosjekter vokser fram i mange land.

Hvem eier dyrene i skogen og på slettene - polsk bison (bilde over) ble praktisk talt utryddet, men viser en voksende bestand etter at fellesskapet har etablert en ny metode for forvaltningen. Vi har hatt grov politisk overkjøring av fellesskapet, men nye tanker og ny praksis kommer nå.

Les mer: Nøkkelen til frihet er lik tilgang for alle til våre felles ressurser. Vi har alle like rettigheter i fellesskapet og det er klokt å dele alt.

Nederland gjenvinnes ved å få kontroll over felles vann og landressurser - felles land gir felles lokal glede.

Vi har innført individuell, privat, statlig og annen type eiendomsrett som kludrer det hele til, og mennesket er mange ganger en grådig, maktsyk skapning som deltar i en økonomisk kamp om det som alle egentlig eier.

Alle verdens ressurser kan brukes og administreres av fellesskapet som er de som bor i områder der ressursene finnes, eller et utvidet felleskap over større områder. Et godt eksempel fra virkelighetens verden er våre oljeressurser der de som bor her får sin andel i et felles fond. Vi burde kanskje også dele med andre som ikke er så heldige?

Moderne tanker vokser fram

Bruk og administrasjon av slike ressurser er nå i støpeskjeen, og nye moderne tanker vokser fram. Det er ikke helt enkelt å finne nye gode løsninger, for vi er plaget av gammeldagse, ufullstendige lover og vi lider av hukommelsestap: For omtrent 200 år siden var fellesskapet helt dominerende, og alle delte ressursene. Det systemet vi har nå har vi ikke hatt alltid, og vi kan få et nytt og bedre.

Vi har glemt alt og må begynne på nytt

Alle verdens ressurser kan brukes og administreres av fellesskapet til felles beste - for alle uten unntak. Da kan ressursene nytes av alle.

Moderne praksis vokser fram

Mange mener mye om slike forhold, privat eiendomsrett og kommersiell drift er blitt normalen. Det er klart at vanlige politiske prosesser er ubrukelige for vi trenger ny praksis. Miljømessige avgjørelser er kompliserte, lovene er gammeldagse og fulle av hull, og nye lover diktert av særinteresser gjør det ikke bedre. Natur-retten kommer forløsende inn i bildet. Lover ødelegger samfunnet, men naturretten gir frihet.

Praktiske eksempler

Sau er ute på felles arealer med plass til alle

Naturlig fornuft er løsningen

Vår alles interesse og rett får nå ny oppmerksomhet, nye muligheter kommer og forståelsen av saken øker. Det foregår en økonomisk kamp om våre hoder som vil prioritere de få - firmaer, stater, grupper. Klare prinsipper basert på nærhet, lokal styring og naturrett er den klare logikken som peker seg ut for en framtidig verden. Det er ennå uklart hvor langt vi skal gå i fordeling - nær eller fjern - den riktige beslutningen er alltid lokal frivillighet i forvaltning av ressurser.

Linker

International Journal of the Commons holder til i Utrecht, Nederland.

Magasin On the commons.

Les også: