Feilinformasjon om terror kaller på smilet

Feilinformasjon om terror kaller på smilet

kategori: frihet

Al-Qaedas internettmagasin Inspire beviser null

Vi overdynges via media med historier om terror. De store skurkene er terroroganisasjonene Al-Qaeda og Isis. Disse såkalte terror-organisasjonene som de sier verden bekjemper i Midt-Østen skaper all terror i verden. Det var visstnok også Al Qaeda som stod bak 9/11 aksjonen med flyene som ble styrt til krasj i New York, samt alle andre terror-aksjoner i verden. Al-Qaeda har magasinet Inspire der de forteller om seg selv.

Men de som egentlig står bak dette er tjent med at krigen mot "terror" aldri avsluttes. Den gir store inntekter, kan brukes for å ta bort oppmerksomheten vår fra det som skjer i verden og er samtidig påskudd for å lage haugevis av nye restriksjoner, lover og regler slik at vi som verdensinnbyggere må ofre frihetene våre.

nytt_norge_all_terror Al-Qaeda gjorde ikke dette, det var en falsk flagg operasjon laget av folk med innside kunnskap. Er bildet datagenerert? Det er ikke mulig eller trolig at noen var tilstede og kunne ta et slikt bilde.

Terror er også kommet til Afrika og utvikles videre der, og i Europa forekommer stadig små superpubliserte terror-aksjoner som helt klart er falsk flagg operasjoner. Det er bare de store profesjonelle etterretningsorganisasjonene som har ressurser til dette.

Alt er fri fantasi uten intelligent idéskaping

Al-Qaeda, eller "databasen" som det betyr på arabisk, er velorganisert og har våpen sier de. Men er noe av dette sant? Nå heter de Isis, hva heter de neste år? Er det i det hele tatt en krig? Folk flest ser bilder i media, men det beviser jo ingenting.

Les mer: Kan du se forskjellen på et fotografi og datagrafikk?

Al-Qaeda har et eget internettmagasin, hvem som har laget det vet vi ikke, men bare de som driver krig tjener på at det fins. Krig er viktig for det gir penger i kassa til leverandørene av våpen og utstyr og påskudd for frihetsberøvelse for vanlige mennesker.

De har til og med et eget magasin. Magasinet de sier er laget av Al-Qaeda skriver om nye aksjoner og tankene bak aksjonene som kommer. Linken til magasinet finnes ikke på nettet, men alle media har lest det som står der, og mediene får tilsendt meldinger fra Inspire som de formidler til oss. Al-Qaeda har en pressetjeneste som fungerer like bra som CIA sin pressetjeneste. Kopier legges ut på nettet som pdf, og det hele er nokså jalla nå.

Al-Qaeda har utgitt lærebøker- oh ye, hehe

Det amerikanske justisdepartementet har publisert deler av Al-Qaedas lærebøker, angivelig som et bevis for Al-Qaedas eksistens.

Vi får detaljerte meldinger i en uendelig strøm - og hvorfor får vi det. Det er jo helt opplagt at dette er produksjoner, og ikke reelle reportasjer.

Les mer: Krig og konflikter er big business.

De lar seg aldri se

Det stilles stadig spørsmål, men det legges aldri fram dokumentasjon. Den døde Osama bin Laden fikk aldri noen se, og Al-Qaedas operatører finnes bare på bilder. 9/11 som Al-Qaeda prosjekt er kraftig tilbakevist. Amerikanernes War on Terror ruller videre og vi er med. Men nye aksjoner kan komme, og tvil ikke på det. Alt tyder på at dette er falsk flagg operasjoner som er styrt ovenfra og drevet fram av etterretningstjenester for å forlede oss.

Les mer: Fakta om Al-Qaeda slik du finner det på Aljazeera.

Sjefen for Al-Qaeda er ny etter Osama, og han er reist til USA for å diskutere videre drift.

Terror fases ut nå

Det nye konseptet er cyberwar, som skal erstatte terror, og er under utvikling. Det blir enda mer usynlig: menn inne i fjellhuler med datamaskiner kriger med hverandre. Dronene styres fra samme maskinene og det kan bli vanskelig å holde rede på hvem man kriger i mot og hva krigen går ut på.

Les mer: Trusselvurdering cyberwar er rene antagelser.

De kan si hva de vil om dette, for oss er alt helt umulig å ta stilling til, ingen vet hva som skjer - om det skjer i det hele tatt. Vi gidder ikke lenger følge med på dette, spenningen er borte og bakmennene - de som egentlig står bak dette - må finne på noe bedre. Vi er lei.

Les også: