Feelgood grønne vekstvegger innemiljøer en ny farsott

Feelgood grønne vekstvegger innemiljøer en ny farsott

kategori: helse

Planter produserer oksygen for oss

Grønne levende vegger og planter utplassert gir oss litt natur tilbake. Mange bor i byer, og de fleste er mye inne når de er på jobb. Avstanden til naturen er stor, og vi bruker mer enn 90% av tiden vår innendørs.Det er på tide å gjøre noe med det, og sunne planter dukker nå opp mange steder.

nytt_norge_planter_inne Du er nesten ute i naturen med planter overalt

Grønne vekstvegger gir nye gode innemiljøer. Naturen er fremdeles det beste, men når vi tilbringer store deler av vår tid innendørs er det på tide å sette inn tiltak. Trenden er allerede klar, og vekstvegger som de kalles kommer i flere og flere kontor, butikk, verksted og hjemmemiljøer. Planter plassert rundt omkring gir også god virkning.

Det enkleste er hyller og potter i hjemmet, og i større bygninger kler man hele vegger og tak med planter. Det er ofte hengende planter som fyller flere etasjer i trappeoppganger, auditorier og atrier.

nytt_norge_planter_kontor_sunn Lufta blir frisk og uten farlige stoffer

Alle rom kan bli grønne - kontorer, møterom, lager, verksted osv.

Spiser opp dårlige stoffer

Planter skal redusere skadelige organiske flyktige stoffer VOC i lufta med over 50%. VOC volatile organic compounds er stoffer med høyt damptrykk og de er tungt oppløselige i vann.

Innemennesker trenger hjelp til helsa si

Vi er inne mer enn 90% av tiden vår og lufta vi puster inn i løpet av denne tiden kan være 5 til 10 ganger mer forurenset enn lufta utenfor. Forsøk gjort av klima-arkitekter viser at planter kan filtrere ut de skadelige stoffene i lufta, og gi helsa vår en boost. Kanskje kan planter delvis ta over funksjonen til ventilasjonssystemene.

nytt_norge_planter_vokser_sunt_inne Fin levende dekorasjon. Det vokser fint og gir bedre luft, virker nesten som et ventilasjonsanlegg.

Dyrking av mat er også en mulighet

Med enkle midler som krukker og kasser fylt med jord kan man også dyrke egne salater og urter, kanskje tomater og paprika - helt avhengig av innsatsen. mange kafer og restauranter har nå dyrking av urter innomhus.

nytt_norge_planter_mat_inne Kantineveggen: Urter har man tid til - på jobben og hjemme - de vokser lett og greitt.

Linker

Green Fortune Norge: Planter fjerner skadelige stoffer.

Bio Office Norge: filosofien bak Biokontor.

Omtale av fritthengende planter i nylontauer og stålwirer fra taket.

Les også: