Faste et godt helseverktøy

Faste et godt helseverktøy

kategori: helse

Klargjøring av forestillinger om faste

Faste er for de fleste å spise ingenting eller svært lite i korte eller lange perioder. Det har helse-effekter med påvirkning av metabolismen, reduksjon av nivåer av flere stoffer i kroppen, for eksempel insulin, kontroll av inflammasjon, generell slanking, aldring av kroppen, rensing/detox, regulere vekt og vektrelaterte problemer, forbedre hjerne og minnefunksjoner og gi hvile.

Faste brukes også til bevisst fornyelse av sinnet gjennom å være ro eller i meditasjon. Under fasten gir vi kroppens systemer en hvile og tid til å komme seg igjen etter det de har vært utsatt for. Det er kanskje en innrømmelse av at vi lever litt hardt og litt feil.

I faste holder man litt igjen for å få mer

Faste er å avstå fra føde og eventuelt andre ting som sex, lys, forlystelser, brudd i dårlige vaner eller forhold man vil finne ut av, eller bare ro til tankevandring. Det er mange forestillinger om faste og mange er litt redde for å gjennomføre en faste eller gjøre det til en del av sitt liv. Mange tenker på faste som religiøst, og både islam med ramadan og mange kristne samfunn praktiserer faste for å komme nærmere sin gud. Hinduer, buddhister og de som deltar i yoga har også brukt faste opp igjennom tidene. I indisk Ayurveda praksis er helse-faste en viktig ingrediens.

I faste kan man åpne for lys i sinn og kropp

Prøv faste vit hva det er

Helseaspektet ved fasting er kommet mer og mer fram, både som del av en slankeprosess og som en renselsesmekanisme. Faste er tabu i Helse Norge og det driver man ikke med her - dessverre er en tåke er lagt over det emnet også.

Les mer: Norge ikke til finalen i naturmedisin, men natur-, alternativ-, komplementær-medisinsk behandling tar markedsandeler.

Faste i praksis er mangfoldig

Det ayurvediske synspunktet er at det i fordøyelsessystemet samler seg toksisk eller giftig materiale og at dette er den grunnleggende årsaken til mange sykdommer. Arnold Ehret i sin berømte bok om "Mucusless Diet Healing System" har med faste som en selvsagt del av et system for optimal helse. Han drev utstrakte eksperimenter på seg selv og tusenvis av pasienter med sitt kosthold basert på frukt og grønne planter. Russiske forskere har brukt mye tid på virkningene av faste og faste er i dag en anerkjent terapi i Russland. I de fleste land utenom Norge er helsefaste nå en vel etablert praksis.

Religiøs faste

Den mest kjente faste er islamsk Ramadan der man faster i 29-30 dager hvert år i den niende måned. Fasten er lagt opp slik at man ikke kan drikke eller spise mellom soloppgang og solnedgang.

De kristne har faste i mange varianter, og spesielt godt kjent er kanskje den katolske faste, der faste er å forberede seg til påskehøytiden, og kombineres med bønn. Mange kombinerer også faste med meditasjon. Jesus og Moses fastet begge i 40 dager uten mat og vann, noe som kan kalles "stunts" av klasse, og som i dag ville bli betraktet som farlig.

Noen ser på faste som en kamp med seg selv og må ha stimuli etter fasten

Faste i praksis i Norge

I Norge brukes helse-faste av enkeltpersoner, naturopater og alternativ medisin praktikere i utstrakt grad. Fitness praktikanter og mange som trener hardt bruker også faste som en del av treningsregimet sitt, kanskje ofte for å legge en god finish på slankingen sin og ta bort noe fett. Helse-faste er således godt etablert i Norge.

Virkningene av helsefaste

Faste brukes til å rense kroppen for avfall som rester etter fordøyelseprosessene, tømme kroppen for ufordøyd mat, brenne bort fett, fjerne avleirede rester av flere slag, giftstoffer, medisinrester, acidisk avfall og for å få kroppsmekanismene i god gjenge uten den belastning som moderne mat kan være.

Mange psykiske forhold kommer fram under fasten, og man kan bli anspent, irritert, trett, deprimert, sulten, men det er noe som går over sies det. Man får behov for avføring, man svetter, urinerer, og det er eksempler på at de som faster får feber. Det anbefales da at fasten brytes.

Yoga kombineres noen ganger med faste.

Faste i fellesskap

Å faste sammen kan noen ganger skape en følelse av fellesskap og gi positive effekter. Mange blir full av energi under og etter faste, og kan få en følelse av å sveve. Det sies at innledningen til faste er tung, for eksempel med akutt sult, men at dette går over når man er i gang. Det har vært sagt at faste oppleves som oppkvikkende, rensende og at man blir sprekere etterpå.

Faste er ikke er noen god måte å redusere vekten på hvis man ikke planlegger godt og kombinerer med en bevisst livsstil.

Faste for sterkere åndelig kontakt

Faste har også en spirituell side som mange er opptatt av, og som dreier seg om lettere sinn, bedre kontakt med kosmos og de spirituelle sidene av en selv. Alt dette er svært individuelt, og vel verdt å prøve. Husk at faste ikke er farlig, og at man bør starte forsiktig for å bli kjent med virkningene på egen kropp.

Man kan reise til stille isolerte steder for å konsentrere seg om fasten

Tekniske sider av faste

Det er mange typer faste: vannfaste med bare vann, halvfaste med begrenset eller endret matinntak, eller juicefaste med inntak av juice av frukt eller grønnsaker. Tidspunkter kan variere fra en gang om dagen hver dag eller ofte, en eller flere ganger i uken eller måneden, eller en stor faste en gang i året. Uttrykket periodisk faste brukes når man faster med mellomrom (intermittent fasting). Det er helt opp til en selv hva som er best.

Det som skjer først under en helsefaste er at kroppen forbrenner alt som er i fordøyelsessystemet, brenner overskuddsfett, skiller ut avfallstoffer i blodet og tarmen, man puster, urinerer og svetter annerledes. Å drikke grønn juice som inneholder klorofyll hjelper til med å hele fordøyelsesystemet. Man trenger 3-4 dager for å få full virkning av fasten, og dyp virkning får man ved enda lengre faster.

Ekstrem faste

Noen kombinerer faste med kolonskylling, klyster eller enema, f.eks. en gang om dagen, andre kombinerer fasten med tarmskylling og spising av fiber, frøskall eller vulkansk leire for å aktivisere tarmen og få fart på utskillingen. Det er mange som stiller seg tvilende til om dette er bra.

Det finnes også et begrep som heter lysfaste ut fra ideer om at mennesket kan greie seg uten mat i det hele tatt.

Trening og faste

I fitnesskretser brukes uttrykket fastet trening, og da etablerer man et strengt kosthold, som regel restriktivt, i en periode for å få fram de effekter man er ute etter. Det kan være slanking eller ekstra overskudd.

Lett trening under faste er en mulighet for noen

Kosthold under fasten

Det regnes som vanlig at man drikker vann under en faste, eventuelt at man har en type svært lett kosthold, en salat, noe brød og litt grønnsaker. Under faste skiller kroppen ut akkumulert avfall. Mange hevder (eksempelvis svenske Ragnar Berg som praktiserte i Tyskland i 1920-årene og særlig studerte revmatisme og podagra) at vi kan støtte denne renseprosessen ved å drikke alkalisk frukt- og grønnsak-juice i stedet for vann under fasten. Fjerning av urinsyre og andre uorganiske syrer vil da styrkes. Juice faste kan være den beste form for faste.

Det anbefales å avslutte fasten litt langsomt, og gå gradvis over til vanlig kosthold.

Resultatene av faste kan være slankere kropp eller bare mer velvære - vær bevisst og ikke la deg rive med.

Hva gjør man under fasten

Å leve vanlig, trene litt lettere, holde seg unna farlige maskiner og vågale ting anbefales. Mange vil ha fri fra jobben for å kombinere med meditasjon, fordyping og tekniske sider som klyster og annet.

Konklusjon

Faste får nå ny vind i seilene, og særlig viktig er gjenfinning av forståelsen av mekanismene i kroppen. Vi vet alt for lite om hva som virkelig foregår i kroppen, og kunnskapen om kosthold er ikke særlig godt utviklet.

Faste kan være et nyttig verktøy i arbeidet med egen helse og mental tilstand. Det kan også ha betydning for vekttap, men stor vektkontroll gjennom faste er ikke en god ide. Det anbefales at man begynner faste forsiktig med halve dager eller 1-3 dager, at man føler seg fram, og blir dristigere etterhvert som kunnskap og forståelse øker. Det er bra å utvikle klare tanker om hvorfor man faster.

Det er en rik litteratur om dette i engelske, tyske og danske bokhandler, men å teste seg selv er det riktige og viktige. Vis fastevett.

Linker

Bok på Deichmanske, Oslo: "Faste: det naturlige lægemiddel : om renselse, afgiftning og vægttab : medicinsk vejledning i selvstændig faste" forfatter Hellmuth Lützner.

Alt om faste

A. Ehret Mucusless Diet Healing system

Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon

Selger mat og faster

Learn to Live on Light?

Ramadan er muslimenes metode med daglig faste i en måned og der man spiser etter solnedgang

Les også: