Faste er en naturlig evolusjonær bruk av kroppen vår

Faste er en naturlig evolusjonær bruk av kroppen vår

kategori: helse

Faste har vært brukt i titusener av år, kroppen er laget for faste

Faste er helt normalt, og kan brukes mye mer enn det gjøres i vårt samfunn. Når du er øvet kan du gå på jobben under fasten. Tradisjonelt forbindes det med kurer, meditasjon, bønn og stille miljøer. Men tradisjoner er til for å endres på om det er bra. Faste kan brukes mye bredere enn det vi har sett, som en del av det normale liv: Legg inn faste når det passer deg - det er ikke mystisk eller farlig.

Les mer: Kroppen liker faste.

Faste er en en del av livets prosesser

Faste er å redusere eller stoppe inntaket av mat i kortere eller lengre perioder. Hensiktene er flere: Kvitte seg med avfallstoffer, finne hvile for kroppens organer og sinn, finne helbredelse for sykdommer eller plager, fokusere mentalt, trekke seg til bake fra verden. I store deler av verden kombinerer man yoga og faste - bildet er fra Nepal.

Les mer: Ashtanga yoga er et livslangt studie for styrke, helse og indre ro.

Alle vet hva faste er: Bruk det

Faste er en usedvanlig gammel og effektiv metode for justering av helse og helbredelse av mange vanlige sykdomstilstander. Faste tillater kroppen å hvile, den tømmes for avfall (detox) og den helbredes. Under faste beveger legemet seg inn i den samme type avgiftnings-syklus som under vanlig søvn. Under en faste bruker den ikke sin energi til å fordøye maten, men til å rense kroppen for oppsamlede giftstoffer og bidra til helbredelse av de deler av den som er syke.

Etter faste feiret man sin nye fysiske og mentale tilstand med sang og dans.

Fjerner alt som ikke trengs

Under en faste forbruker kroppen alt den kan som ikke er avgjørende for at kroppen fungerer. Dette inkluderer unødvendige bakterier, virus, fibroide svulster, avfallsstoffer i blodet, eventuelle oppbygginger rundt leddene og den tar energien fra lagret fett. De historiske kildene indikerer at mennesket er evolusjonært utviklet for å faste. Faste er en utrolig trygg tilnærming til helbredelse, og kroppen vet svært godt hvordan den skal gjøre det. Livet til menneskene før i tiden var ikke så stabilt som nå og man måtte spise når man hadde noe, og greie seg uten mat i perioder når man ikke hadde noe.

De fysiologiske endringer ved faste (I)

Mange av de mest dramatiske endringene som skjer i kroppen under fasten foregår de tre første dagene. Disse oppstår når kroppen bytter fra en brennstoffkilde til en annen. Den primære energiform kroppen benytter for energi er normalt glukose, som er en sukkertype. Mesteparten av denne er hentet direkte eller konvertert fra maten vi spiser.

Gjennom hele dagen lagrer leveren overflødig sukker i en spesiell form som kalles glykogen som den kan hente opp når energinivået faller mellom måltidene. Denne sukkerkilden er det nok av til 8-12 timers energiforbruk, og vanligvis er den fullstendig oppbrukt i løpet av de første 24 timer etter fastens begynnelse. Men når kroppen skifter over til ketose eller fett som drivstoff, brukes dette nye drivstoffet ketoner også til å gjenopprette kroppens glykogen reserver.

Faste gir fokus på kropp og sinn og gjør en mer observant og påpasselig.

De fysiologiske endringer ved faste (II)

Når leverens lagre av glykogen er borte, begynner kroppen å skifte over til det som kalles ketose eller keton produksjon der den bruker fettsyrer som brennstoff i stedet for glukose. Dette skiftet begynner vanligvis på den andre dagen av fasten og er fullført i løpet av den tredje. I denne mellomperioden er ingen glukose tilgjengelig og energien fra fettkonverteringen er utilstrekkelig.

Men kroppen trenger fortsatt drivstoff, og den har tilgang til glukose fra to kilder. Den konverterer først glyserol som er tilgjengelig i kroppens fettlagre til glukose, men dette er fortsatt utilstrekkelig. Så den tar resten av det den trenger fra katabolisering eller nedbryting av aminosyrene i muskelvevet for å bruke dem i leveren for glukoneogenese, eller fremstilling av glukose. Mellom 50 og 100 gram protein brukes annen dag, inklusive 2-3 gram muskelvev. Tredje dags ketonproduksjon er tilstrekkelig til stort sett å dekke hele kroppens energibehov.

Kroppen trenger fortsatt en liten mengde av glukose for enkelte funksjoner, men også en svært liten mengde protein er fortsatt katabolisert for å levere det - fra 15 - 30 gram muskelvev per dag. Over en 30 dagers faste mister en person som regel maksimalt 0.5 - 1 kg muskelmasse. Denne konservering eller bevaring av kroppens protein er en prosess som finnes for å beskytte muskelvev og vitale organer mot skader i perioder når lite mat er tilgjengelig.

Trening og faste har ulik virkning på kroppen.

De fysiologiske endringer ved faste (III)

Fra og med tredje dag fortsetter nedbrytningen av fettsyrer fra fett eller fettvev å øke, og når sitt høydepunkt på den tiende dagen. Denne syv dagers perioden, etter at kroppen har skiftet helt over til ketose, er tidsrommet hvor den maksimale nedbrytingen av fettvev skjer.

Som en del av protein-bevaringen begynner kroppen også søke etter alle utenom-kroppslige protein-kilder til drivstoff: ikke-essensielle cellulære masser som fibroide tumorer og degenerative vev, bakterier, virus eller andre forbindelser i kroppen som kan benyttes som brensel. Dette er en del av grunnen til at faste produserer den type helseeffekter den gjør. Også under denne perioden med økt ketose er kroppen i en tilsvarende tilstand som det som forekommer under søvn, en hvile- og avgiftnings-syklus. Den begynner nå å fokusere på fjerning av giftstoffer fra kroppen og helbredelse og regenerering av skadet vev og organer.

Faste og helbredelse av sykdom

Man har funnet at faste kan bidra til å helbrede sykdom, ofte permanent. Det har vært gjort en rekke spennende kliniske forsøk og studier i forbindelse med behandling av en rekke sykdomstilstander med faste. I flere land, eksempelvis Tyskland, brukes faste som en del av behandlingen for noen sykdommer.

Ramadan er nå mest symbolfaste. Det er for mye spising når man har lov.

Her nevner vi noen momenter om faste og helbredelse

Hele listen om effekter av faste kan du lese i denne artikkelen om faste.

Man kan gjøre vanlige ting under faste - hobbier, det man ellers gjør - en viss ro ønskes.

Faste øker levetiden reduserer kreftfaren

Mange hevder at faste øker levetiden, og dette er i ferd med å samle en viss støtte. Regelmessig gjentatt 4-dagers faste har blitt funnet å øke levetiden hos normale og immunkompromitterte mus. Selv om bruken av faste ved behandling av kreft er kontroversiell finnes det data som viser at faste bidrar til å hindre kreft. Det har sammenheng med reduksjonen i inntak av karbohydrater.

De fleste kan faste

Men ikke alle - du kan lese om det her. Test deg selv, begynn forsiktig, snakk med andre som har fastet, studer artikler og bøker - faste har mange gode sider. Tenk også sammenheng med yoga, meditasjon, mindfulness.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Linker

The Health Benefits of Water Fasting

Helsefaste tar bort det som belaster legemet

Faste et godt helseverktøy

Les også: