Evolusjon, artsmangfold, utryddelse og katastrofer er bare fantasi

Evolusjon, artsmangfold, utryddelse og katastrofer er bare fantasi

kategori: natur

Oppdiktede fortellinger om fortiden begrunner inngrep men er ren fantasi

En massiv ødeleggelse av arter, både planter og dyr er under utvikling, sier de. Et eksempel skal være store mengder sneglearter som er forsvunnet. Men ta det helt rolig.

Dette er en ny oppdiktet propagandahistorie som nå rulles ut, og det er om noe de kaller den sjette store utryddelsen som nå skal være i gang. Det er ikke sant, for det de hevder kan ingen vite. Dette er en ny runde med propagandakverna for å prøve å legge enda et grunnlag for nye kontrolltiltak. Denne gang er det med i historien et nytt fryktelement: Mennesket kan allerede være i ferd med å utrydde seg selv.

Les mer: Jordas neste tidsalder kan bedre kalles økocen den økologiske tidsalder.

Vi kjenner ikke mekanismene bak dannelse og bortfall av arter. Vi vet ikke hvor mange som finnes og hvor mange som forsvinner eller hvorfor de forsvinner. Det er umulig å mene noe konkret om hvor mange som forsvinner.

Charles Darwin visste at hans teorier var tankespinn

For å få sine teorier til å ligne på noe i det hele tatt, antok Darwin at det var en "stor hendelse" for 530 millioner år siden - den kambriske eksplosjon - da mange dyr ble til ut av ingenting uten forfedre eller spor som fossiler. Men disse sporene er ennå ikke funnet, og de vil aldri bli funnet for Darwins teorier er bare et påfunn. Dyr og planter har en opprinnelse vi ikke kjenner, og Darwin laget et slags "mini" BigBang til støtte for sin teori.

Les mer: Jesuittene styrer vitenskap politikk økonomi religion for egne formål.

Vi kan umulig vite hva som har skjedd her på Jorden for milliarder eller millioner av år siden. Alt vi lærer og hører om fortiden er rene spekulasjoner, påfunn og fantasier. Hensikten med disse fantasihistoriene vet vi ikke noe om, men det kan være et ærlig forsøk på å se sammenhenger, eller det kan være en avledningsmanøver for at vi ikke skal undersøke selv, eller til og med bevisst laget informasjon for å styre oss i en viss retning. Ingen vet svaret, og man er helt overlatt til seg selv hvis man i det hele tatt bryr seg.

Masser av dyr er døde, men vi kan ikke si at arter er døde i mengdevis.

Vitenskap er å kartlegge hva som skjer i naturen

Å vite hva som har skjedd før er usikkert eller umulig å være sikker på. Alt man kan si om vår fortid er forslag, hypoteser og antakelser. Med vår begrensede kunnskap er det også umulig å være sikker på hva som vil skje.

Les mer: Vi lever i en dataanimasjon og alle skaper sin egen verden.

Alt er antagelser vi vet ingenting

De som arbeider med jordas fortid antar at store endringer har funnet sted for å bringe oss dit vi er i dag. De vet ikke hvordan jorda er skapt, men den foretrukne hypotesen er om et Big Bang som startet galaksenes tilblivelse. Ingen vet egentlig dette, og vår for tiden foretrukne model om et heliosentrisk univers er feil.

En ekte verdenskjendis: Den gule amerikanske frosken som forsvant

Les også: