Eventyret om de gale kriminelle pengebrukertrollene som ville ha ny verdensorden

Eventyret om de gale kriminelle pengebrukertrollene som ville ha ny verdensorden

kategori: frihet

Trollene i verden tar din frihet

Det var en gang noen troll som kom fra et land langt borte, og som ville skape en ny verdensorden hvor vi alle tenkte det samme. Her skulle alle få det bra, og leve lenge og trygt, bare de gjorde som trollene sa. Men trollene skjønte fort at dette ikke var enkelt å få til, for folk var vante til å gjøre som de ville. Derfor måtte de ha en god plan og de forsto at det ville ta lang tid å få det til. Men de var meget intelligente og arbeidsommme og de la en slik plan.

Trollene styrte alle kriger i verden

Planen begynner

Det fikk ta så lang tid det ville, trollene skulle alltid jobbe for den nye verdensorden og alle ledd i trollslekta skulle delta. Ingen kunne slippe unna, for da ble de sendt opp på fjellet der de kunne havne i sola og risikere å sprekke.

Les mer: Verdensdekkende metoder for makt over alle folk er klare.

Siden oppgaven var så stor at ingen hadde tenkt den før, og krevde at mange troll var med, bestemte de seg for å gjøre alt som tenkes kunne for å gjennomføre planen, for belønningen var det største de kunne tenke seg som var kontroll over alt gull i verden.

Først arbeidet de med å lage et pengesystem og skaffe seg kontroll over hvordan penger lages. Det var en stor oppgave og de møtte mange vanskeligheter underveis, for det var mange som ville det samme som de. Men de viste sin intelligens og vedholdenhet, og lykkes til slutt med å få kontroll over hvordan penger lages. Alle mennesker i hele verden brukte pengene deres, og trollene kunne gjøre hva de ville med dem for alle måtte jobbe for å skaffe seg pengene deres slik at de kunne leve.

Etter at de hadde vunnet alle kriger ville det bli fred

Menneskene blir lurt til å hjelpe dem og lurt til å tro at de er fri

Så tok de fatt på neste oppgave som var å få kontroll over soldatene og krigsflåtene i verden slik at de kunne vinne store kriger og skape fred. Igjen møtte de mange vanskeligheter underveis for det var mange som ikke ville være med, og det ble mange kriger som de finansierte begge sider på, og de tjente store penger som de brukte til å skaffe seg innflytelse på nye steder.

Etter som tiden gikk viste de sin intelligens og vedholdenhet, og fikk full kontroll over alle soldatene og krigsflåtene i den vestlige del av verden. Nå var de klare til å gå videre i arbeidet med planen.

Gjennom hardt arbeid og stor kløkt fikk de innført et system de kalte "demokrati" der de folkevalgte skulle styre, og de ble valgt av folket gjennom et demokratisk system. De fikk fort kontroll over de folkevalgte gjennom dette systemet, for de kontrollerte jo alle pengene og fordelingen av ressursene i verden.

Trollene er nær målet sitt. Et troll som heter Jacob Rothschild sier at hans familie er verdt mer enn 500 milliarder dollar, de eier nesten alle sentralbankene i verden, har finansiert begge sider av alle kriger i verden i mer enn 150 år, eier alle nyheter, mediene, all olje og styrer alle regjeringer.

Trollene blir globalister

Nå var de klare til å nå et nytt mål, og det var å skape en stor organisasjon som kunne fullføre den store planen, og nå ut til alle mennesker på jorden med sine krav og instrukser. De ville gå fram på en ny og lur måte slik at menneskene ikke skjønte hva som foregikk før det var for sent, og de laget en stor ytre hjerne som gjennom impulser styrte alle mennesker slik at de trodde det var deres egen hjerne.

De innførte universelle menneskerettigheter, alt var til menneskenes beste med frihet, godhet og likhet for alle, undervisning i skoler styrt av systemet for alle, sikker mat til alle, god helse hvis de lot seg vaksinere og spise medisiner, penger gjennom jobb til alle og handelsavtaler så trollene kunne gjøre hva de ville over hele verden. Alt de var med på tjente de penger på, og de hadde kontroll på nesten alle pengene som fantes.

Siden det var så mange forbedringer med i planen stilte alle de folkevalgte og folkene bak dem villig opp med penger og folk til å delta i det gode arbeidet, og de visste ikke at de var i ferd med å frata seg selv sin frihet. Trollene sa ingenting om målet med planen, og ingen spurte for alle de lovede forbedringene blendet alt folket og de folkevalgte.

De maktsyke gav oss internett

Men etterhvert ble det uro når internett kom, for menneskene så hva som skulle skje og hva resultatet ville bli, og de begynte å snakke sammen. De skjønte hva de gale kriminelle pengebrukertrollene planla, og mente at det ville de ikke være med på, og de satte seg fore å kverke trollene.

Menneskene begynte å tenke selv, og lærte å stille spørsmål og trodde ikke på trollene lenger for de visste at de bare snakket tull. De ville ikke la seg styre av noen, de mente at hvis ingen skadet noen andre ville samfunnet fungere godt. Etter en stund var det mange slike mennesker, og de gjorde ting på sin egen måte, og det ble stadig flere. De gale kriminelle pengebrukertrollene fortsatte med sin plan og drømte om sitt store våte mål om å kontrollere verden, men de måtte forte seg for menneskeheten var i ferd med å våkne.

Alle er troll

Menneskeheten våkner opp

En dag bestemte menneskene som ikke lot seg lure for å lure de gale kriminelle pengebrukertrollene til fjells og opp i lyset slik at sola kunne skinne på dem og få dem til å sprekke. De inviterte til en stor konferanse for alle de gale kriminelle pengebrukertrollene for å fortelle dem at de hadde lykkes med planen sin, og alle trollene stilte opp og de var samlet i en stor sal. De var meget fornøyde for det de hørte var de de ville høre, og jubelen sto i taket.

Men så klokken 12 ble taket på hallen åpnet mot sollyset. Trollene sprang i alle retninger for å skjule seg eller komme seg til flyene sine og fly vekk, men det var for sent. De sprakk alle sammen, og gørret etter dem rant nedover fjellsidene.

Etter dette ble verden bedre fordi ingen skadet hverandre lenger, alle tenkte selv og gjorde det de tenkte uten at noen hindret dem i det. Alt som trollene hadde gjort ble reversert, og slik ble det til evig tid.

Snipp, snapp, snute så var eventyret om de gale kriminelle pengebrukertrollene ute.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Les mer: Vår overtakelse av verden i god gjenge planen vi følger er en vinner. De som følger med på det vi gjør er de farligste men de vil snart bli helt isolerte.

Les også: