Ta din frihet tilbake friheten er under press

Ta din frihet tilbake friheten er under press

kategori: frihet

Et enevelde forsvant i 1814 et nytt enevelde forsøkes bygd opp nå

Ørnen er et symbol på frihet - vi trenger frihetssymboler. 17. mai kommer snart, og vi tenker frihet bare en gang i året. Riksforsamlingen på Eidsvoll fortjener ikke mye ære. En ren selvfølge som å bli kvitt en eneveldig konge var resultatet. Å superhausse dette resultatet som et politisk mirakel er egentlig trist - er dette alt vi kan få til? Denne grunnloven er senere brukt som fundament for samfunnet og den videre utvikling helt til våre dager. I store ord og med svulmende retorikk lovprises dette såkalt fantastiske dokumentet, noe det slett ikke er. Det er begrensende, et hastverksarbeid med feil og det følger ikke med i tiden.

Hvem representerte de og hvor var folket?

Den representative gehalten i forsamlingen på Eidsvoll var meget tynn, og etter intuitive prinsipper er det uforståelig at et samfunn i 1814 ikke var kommet lenger enn at det ikke kunne velge en bredt sammensatt forsamling til å representere seg. Hva som egentlig foregikk, og hvem de enkelte deltakerne på Eidsvoll snakket på vegne av framstår som en gåte. Bakgrunnen var maktbruk og den sterkestes rett med tusenårige tradisjoner, selv om vikingene i sin tid var på sporet av en givende tenking og praksis med sine allting.

Vi er ikke mennesker - arbeidet tar all tid.

Norge skal nulles ut, vi er på rødlista

Det har nå i lengre tid foregått en prosess i ly av denne grunnloven - avtaler med EU, handelsavtaler, FN, NATO, IMF. Verdensbanken etc. - der Norges suverenitet sakte men sikkert spises opp, og vi legges gradvis under internasjonal eller verdensdekkende styring. Det hele er korrekt gjennomført etter de lover som gjelder i Norge, men demokratiet fungerer nå slik at Norge kommer til å forsvinne uten at noen har gjort noe "ulovlig". Men resultatet så langt er ille. Overnasjonale myndigheter entrer arenaen, og vi godtar stadig mer overnasjonal styring. Kanskje er det like greitt for det er ikke det som er det viktigste. Vi sitter ikke en gang ved forhandlingsbordet når beslutninger tas, selv om vi får som trøst at våre synspunkter er relevante, rettere sagt var relevante.

Les mer: Frihet blir ukjent for alle og skal fullstendig bort.

Din individuelle frihet forsøkes tatt fra deg

Konsekvensen av dette er at din individuelle frihet som er en medfødt rett tas i fra en. Gjennom såkalte demokratiske og lovlige prosesser går det videre med introduksjon av regler i hopetall som man i ly av demokratiet vil at man skal akseptere - de later som om man ikke har rett til å si nei. Jeg blir ikke med på dette.

Norge kan godt forsvinne

Det gjør ingenting at Norge forsvinner for begrepet er tilfeldig laget og er basert på samme historie som andre fortellinger og eventyr. Det er tidligere tiders maktkamper som har skapt dette området under dette begrepet. Til alle tider har slike begreper kommet og gått. Tenk bare på Daneveldet, Romerriket, tyrkerne, det britiske imperium og om noen år det amerikanske imperiet.

Norge er på rødlista

Lovers berettigelse er tvilsom eller ikke tilstede

Vi diskuterer i dag om utviklingen mot mer overnasjonal styring og konsekvenser i form av avvikling av våre rettigheter og ytterligere innskrenking av vår individuell frihet er grunnlovstridig eller ikke. Vi bruker en tilfeldig laget såkalt grunnlov som basis for å redusere Norge til et tomt begrep og samtidig forsøke å svekke vår naturlige individuelle frihet. Hvorfor skal vi snakke om at dette er lovlig eller ulovlig - det dreier seg bare om at noen tror de har en rett til å tvinge sin vilje på andre individer. Resultatet av alt er en massiv frihetsberøvelse.

Ubestridt individuell rett tas tilbake

Den individuelle rett kan ikke bestrides, og den gir man bare fra seg frivillig. Å bygge opp et nett av regler i ly av såkalte demokratiske prosesser basert på såkalte lover og vente at alle uten innvendinger skal godta det, er grandios innbilning uten basis i avtale med den enkelte.

Frihet er alt, det er å leve.

Komplisert tåke-juss

Den såkalte jussen i saken er så komplisert at det grenser til det tåpelig og ridikuløse, og det er på tide å foreta en gjennomskjæring og si hva dette dreier seg om: Våre folkevalgte gir gradvis slipp på den enkeltes selvstendighet, helt lovlig selvfølgelig, og det kan hende det ikke spiller noen rolle.

Det vesentlige er frihetsberøvelsen

Det som spiller rolle er at vi forsøkes lurt til å tro at vi må være med på denne reisen, og at vår medfødte rett til individuell frihet forsøkes begrenset. Glem derfor de konstitusjonelle og andre juridiske utfordringene, og fokuser på arbeidet med å ta tilbake din individuelle frihet. Massive regelverk er en byrde, de er ubrukelige, unyttige og de tjener bare et maktapparat. La dem bare lage så mange regler de vil, og være så formelle de vil for det er forlengst gått over grensen for fornuft.

Vi er ikke mennesker - vi er maur.

Frihetsbegrepet i fokus

Ens individuelle frihet står høyt over alt dette, og vi trenger ikke side opp og side ned med tekst for å sikre den, for den er din til å ta. Bygg ned alle lovtekstene, ta dem så bort for de har ingen god virkning på din individuelle frihet, men begrenser den. Skal 1814 jubileet tas på alvor må individuell frihet være det eneste tema - det er egentlig ikke noe annet som er viktig. Hvordan kan vi oppnå individuell frihet fortest og best mulig?

Temaet er interessant, realiteten viktig og mye mer givende enn spikkeri av pompøse jurister i antikverte lovtekster. Realiteten er at vår frihet nå søkes tatt fra oss i stedet for å styrkes. Det er ingen som ønsker dette, men vi lever som i en tåke vi må komme oss ut av. Folkens - her trengs skjerpings.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Les også: