Er stråling dumskap eller massemord?

Er stråling dumskap eller massemord?

kategori: helse

Stråling i dag kan gjøre deg dødssyk om 20 år

Mobiltelefonleverandørene sier man skal holde mobiltelefonen borte fra kroppskontakt, alltid minst 1 cm borte. Ved full effekt = samtale skal avstanden økes. Ventetid fra eksponering av strålingen og til utslag av kreft kan være 20-30 år. Testprosedyrene tar ikke inn over seg biologiske effekter som endringer i vev, blodbaner, celler. Virkningen på små barn er heller ikke en faktor som måles.

Her er en del gode forslag til reduksjon av elektromagnetisk stråling. Se , lær og gjør.

Dagens strålevern lever ikke i virkeligheten

Strålingsvirkeligheten og risikovirkeligheten med tilhørende tiltak stemmer ikke overens. Vi kan allerede nå skades eller dø av strålingen vi utsettes for, og strålingen bare vokser. Det faglige er svakt og det politisk-økonomiske er sterkt. Vårt eget Telenor som vi alle eier vil på banen med mer strålenett, og det vil de andre også.

Menns fruktbarhet svekkes av nær mobiltelefon.

Fruktbarhetseksperter varsler at en mann som bruker mobiltelefonen så lite som en time for dagen koker sæden sin og senker sin evne til å få barn i betydelig grad. Å ha en mobiltelefon nær testiklene eller i en avstand på omtrent en halv meter kan senke sperma nivået kraftig og gjøre det vanskelig å få barn.

Millimeter mikrobølge strålingen som brukes vil skape svære negative helseffekter, gjøre alles helse verre, og vil fjerne resten av de pollinerende insektene. Bier er spesielt utsatte - se studier av bier og mikrobølge stråling.

Millimeter mikrobølge stråling er en fare, spesielt for øyne, hørsel og hjernefunksjon. Med 4G/5G blir strålingen enda sterkere og blir sluppet løs på befolkningen sterkere enn all stråling noen gang. Folks helse og miljøet blir ødelagt.

Mikrobølgekanoner finnes.

Bildet over viser ikke en mikrobølgeantenne for telefoni. Det er en mikrobølgekanon som kan blåse droner ned fra luften og ødelegge folkemengder. Den er basert på samme teknologi som telefoner, men bare kraftigere.

Det er mange som forsker på helsefarene ved stråling, og det påvises eksisterende skader og stort skadepotensiale. Sjekk selv på nettet, men det er vanskelig å vite hva man kan tro på. Det er helt klart nødvendig å dempe bruken, redusere stråling så godt man kan. Se for eksempel link her: WHO: IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans - Non-Ionizing Radiation, Part 2: Radiofrequency Electromagnetic Fields, IARC Monographs, Volume 102.

Telenor organisasjonen er i trøbbel - test 5G først vær så snill. Skal de også sette opp trær for å skjule antennene sine?

Med 5G-nett og tingenes internett under utrulling hører vi mindre og mindre fra de faglige strålingsmyndigheter, kanskje fordi det kommersielle presset vokser. Smartmålerne for strøm som vi alle skal ha bidrar også til å øke strålingen. Vi vet nok til å bruke førevar prinsippet i risikohåndteringen, for dette som skjer nå gjør at vi alle lever som i en mikrobølgeovn - med eller uten jonisering av kroppsvevet vårt. Ingen er trygg.

Les mer: Umenneskelig framtid 5G 5Gbps nettet styrer snart våre liv. Høykapasitets nett over alt legger oss under teknologisk lokk.

Du er omringet av antenner som stråler mikrobølger, og du holder en mobiltelefon til øret ditt som stråler mikrobølger. Bruker du telefonen i 2 minutter, tar det 2 timer før hjernen din blir normal igjen - se filmen.

De enkle tiltakene er: Slå av babyalarm, trådløs telefon, basesstasjon for WiFi, flytt mobiltelefonen til et annet rom om natten, slå av sikringen til strømmen i det rommet du sover. Test en måned tid, og se om du vil gå videre med flere tiltak.

De vanskelige tiltakene er å få brakt den alminnelige strålingen i samfunnet ned. Bli aktivist.

Antenne-tårn er kreftsentere i den egentlige forstand - her starter mye kreft.

Antenner må kamufleres for å skjule hva som foregår.

Hører du suset fra skogen - det er bare tinnitusen (øresusen) din som er startet på grunn av all strålingen. De begynner å bli redde - la oss ta i nå folkens for det gjelder alles liv.

Flere artikler om kreft:

Årsakene til kreft kommer ikke fram

Kreft behandles uten riktig diagnose

Kreft sprer seg voldsomt og gir kommersiell suksess

Kreftbehandling i Norge er dødelig

Essiac kreftbehandling basert på styrking av immunresponsen

Sjokkerende praksis i kreftbehandling

Kreftskandale dystert om kreftutviklingen i verden og Norge fra WHO

Kreft en systemisk sykdom

Linker

Tysk/engelsk portal med masse informasjon om EMS.

Kraftig debatt om hva de skal si om stråling fra mobiltelefoner.

VR virtuell virkelighet selger godt har potensiale til å legge samfunnet øde. Vi ser begynnelsen på en totalt forandret verden.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen eller les de anbefalte artiklene våre. Stopp, tenk og gjør det.

Les også: