Energi paritet - samme pris for alternativ solcelle energi

Energi paritet - samme pris for alternativ solcelle energi

kategori: teknologi

Solcellebarrieren brytes økologisk energi til samme pris

Solcelle utbyggingen i vår del av verden er kraftig økende, og kraftmarkedet står overfor dramatiske endringer, og en av årsakene er utviklingen i solcelleteknologien som vil skape nye tider.

Les mer: Boligeiere og bønder er potensielle kraftleverandører.

Normen for strømpriser her omkring er vannkraft, eller en snittpris for vannkraft. Men her begynner alternative strømkilder å komme inn: vind, bølger, sol og kanskje andre etterhvert. Vi har en lav strømpris ut fra våre naturlige forutsetninger med mange og gode vannfall. Mye er bygget ut, og det kan med rimelighet antas at økonomien i framtidige vannkraftprosjekter må gjennomgås nøye før man setter i gang. Småkraftverk og minikraftverk er også aktuelle, men også der er prisene gjenstand for finregning nå.

Les mer: Nye prisingsmodeller for strøm i distribuerte nettverk vokser fram.

Soldrømmen i rommet over oss er i ferd med å bli realisert. Det første fly har flydd jorda rundt bare på solcellekraft.

Norge er fra 1. januar 2012 til 2035 i samarbeid med Sverige om økt produksjon av fornybar kraft. Fram til 2020 skal de sammen øke kraftproduksjonen basert på fornybare energikilder med 26,4 TWh, som er mer enn halvparten av forbruket i alle norske husholdninger. Elsertifikater er en støtteordning for fornybar strøm, og strømkundene finansierer ordningen ved at elsertifikatkostnaden legges inn i strømprisen. Dette betyr en prisøkning på 5-10 %.

Ny solcellepanelteknikk

Prisen på solcellestrøm faller og teknologien forbedres. Det forskes på solceller for å få mer futt i dem, og eksempler er metallorganiske løsninger - metal-organic framework (MOF) - kombinert med fargede solceller - dye-sensitized solar cells (DSSC). Tynn-filmer med tilsetninger av fargestoffer pares med en halvleder som for eksempel titanium oksyd for å ta ut strømmen som dannes i den optisk eksiterte fargen.

Flere andre teknologier er til vurdering, for mulighetene er mange.

Det jobbes med nye paneler som inneholder stoffer som øker solcellenes effektivitet. Framtida er lys, full av solenergi.

Installer paneler selv for tiden begynner å bli moden for det.

Ferdige solcelleløsninger kommer nå på markedet, og prisene faller stadig. De enkleste kan du montere selv og bare plugge inn i 220 volten. På en halv dag er du i gang og ferdig montert. Alt er med, og avhengig av kapasitet kan du få ferdige kilowatt for noen titusener.

En regner at 80% av kostnadene ved installering av solcellepaneler ligger i montasje og kabling, og da er det bare en ting å gjøre og det er å installere selv. Her ligger nøkkelen til å få i gang solcelle installasjoner som en massebevegelse i vårt område.

Soldrevet bag er en praktisk mulighet når solcellene blir mer effektive. Kanskje mobiltelefonen blir soldrevet snart?

Er renhold av solceller viktig?

Det leveres robotutstyr for rengjøring av solcellepaneler fordi sand, støv, snø reduserer den fotovoltaiske effekten. Rengjøre solcellepaneler, ja, kanskje det er noe å tenke på også.

Alternativ energiparitet er samme pris for alternativ som for vanlig nettstrøm

Prisen på solkraft blir nå lik prisen på vannkraft eller konvensjonell energi. Du sier du har hørt den før? Ja, den som lever vil se, men priskurvene for solcellepanelkraft peker nå bratt nedover.

Tenk solkraft når prisen på solkraft er i paritet eller likhet med annen vanlig tilgjengelig strøm - og det vil skje i noen av de nærmeste årene. Da vil etterspørselen etter solkraft øke kraftig, spesielt når den blir billigere enn vannkraft, og alle vil ha solcellepaneler som gir billig kraft og effekten forsterkes.

Det blir store forandringer - hus over hele landet vil ta del i et historisk skifte

Vi bor ikke i et solrikt område, og det er de solrike områdene som vil merke dette først, og en dramatisk lav oljepris er et overgangsfenomen. Støtteordninger, skatt, subsidier teller alle som midlertidige fenomen, men den store endringen er nå i ferd med å vise seg. I Oslo er det omtrent 1600 soltimer i året.

Mye aktivitet

Det blir solcellepanelser fra Kina, store solcelledrevne kraftstasjoner, reduksjon av effekten av om det er overskyet eller sol ved gode nye lagringsløsninger, spesielt ved store billigere batterier - alt hjulpet fram av stadig lavere priser.

Det er nye tider for nå kommer solcellene og solcellebarrieren er i ferd med å brytes.

Sola skinner på flat Jord. Fantastisk syn uansett hvor langt borte sola egentlig er og hva den egentlig er.

Les mer: Sola i solnedgang går ikke ned, den går bort og kommer, og flat jord vinner frem.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Les også: