En fri verden er mulig ved fravær av sentral styring

En fri verden er mulig ved fravær av sentral styring

kategori: frihet

Det viktigste prinsippet er at alle bestemmer alt selv

Ingen grenser skal finnes, kart er uten grensestriper på kryss og tvers, man kan bo hvor man vil i verden og gjøre hva man vil. Husk at alle landegrenser og alle lover er kunstige nye konstruksjoner som vi tvinges til å akseptere. Det skal være slik at man har de samme rettigheter som alle andre i det området man er når man deltar i normal aktivitet.

Les mer: Tenk deg tanken at loven gjelder ikke for deg.

Drømmen om det gode liv finnes hos alle

Kanskje mange lever bedre nå enn før mange steder. Men begynner vi å grave i detaljene er det mye vi kan gjøre bedre. Utgangspunktet et et godt menneske som gjør som han/hun vil og lar andre gjøre likeså. Husk nå at politikk er dypt bredt samarbeid og det muliges kunst der alle tilgodesees.

Geografi, været, planter, dyr og mennesker er fast, men det er mye som kan være verdt å forandre i måten verden administreres på. Tvang er ingen bærekraftig metode for samfunnsutvikling.

Dyr er i fare overalt på grunn av menneskelig aktivitet, vi må skjerpe oss for vi dreper og dreper og ødelegger miljøer.

Les mer: Vegansk frukt grønnsaker usunt ødelegger miljø, kjøtt er sunt, ketose naturlig

Tvang som basis er vanlig nå

De menneskesamfunn vi kjenner styres av autoriteter, sekulære og religiøse, som tvinger innbyggerne i et område inn i sin oppfatning av verden. De setter landegrenser, beslutter lover, krever tjeneste som arbeider, soldat, bonde, tjener og betaling av skatter eller at man skal tro på bestemte dogmer eller ideer. Alt er basert på tvang via såkalte lover, okkupasjon av land, tyveri av fellesressurser og sterke systemer for kontroll. Bak alt finnes politi- og militær-ressurser.

Det kan bli svært bra om vi fjerner regler og frivillighet er hovedregel

Men informasjon flyter lettere mellom oss nå, og det er lettere å se hva som egentlig foregår. En rik utvikling for frihet er mulig, og her er noen punkter å tenke på.

Alle er med - eller de er ikke med, for det bestemmer de selv, og alle er fornøyd.

Kjemi er overdrevent viktig, og vitenskapelig frihet til å undersøke hva man vil eksisterer ikke.

Les mer: Samfunnets totale kontroll ødelegger selvstendighet og livsglede.

Dette er ingen drøm

Ikke noe av dette er sjokkerende og umulig å snakke om. Land som Costa Rica har lagt ned sitt militærvesen, mange steder er økologi utbredt, store grupper er bevisste på sin helse, flere land bruker folkeavstemminger og konsensusgrupper, men det meste er uløst.

Utfordringen, mine venner, den ligger der. Vi sår tankene hos dere, jobber selv videre med dem, og håper dere gjør det samme. Et liv uten selvbestemmelse gir ikke frihet.

Les mer: Bærende prinsipp at man skal bestemme alt selv uten unntak.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Les også: