Eliten i den teknotroniske tidsalder vil gjøre oss umyndige

Eliten i den teknotroniske tidsalder vil gjøre oss umyndige

kategori: frihet

Den nye eliten vil bestemme over våre liv i detalj

Teknotronerne ser på seg selv som den nye eliten som vil styre oss. De er mennesker som har overlegen kunnskap om data, telematikk, elektronikk, kybernetikk og kjenner mulighetene for anvendelse av moderne teknologi. De knytter til seg folk med kunnskap innen forretninger, media, utdanning, romteknikk, biologi og genetikk.

Alle teknotronerne mener de er overlegne andre mennesker og at deres mål for styring av samfunnet er det beste. De har ingen moral eller etikk som hindrer dem i å nå sine mål. De mener kontrollert utvikling av befolkningens antall og kvalitet kan styres via teknologi.

De er frigjort fra arbeidstid og sted, overvåkes ikke og holder seg unna alle regler og systemer. De mener de gradvis vil få all makt for de kontrollerer alle teknologiske systemer. De vil ha et bedre samfunn basert på utnyttelse av de teknologiske mulighetene. Ideene om den nye verdensorden som skal komme lever ennå blant dem, og arbeidet med å komme dit er i gang.

Les mer: Mange mener mange av informasjonene Richard Day ga i 1969 er sanne nå, og utviklingen vil gi ham rett i enda mer for ideene lever videre.

nytt_norge_ Facebook vil kreve ID for å logge på. Er passet på vei ut, og ID fra Facebook bedre?

Den nye eliten er ikke hemmet av tradisjonelle verdier

Den teknotroniske tidsalder innebærer en gradvis tilsynekomst av et mer kontrollert samfunn. Et slikt samfunn vil være dominert av en elite som ikke bryr seg om tradisjonelle verdier. Det vil snart være mulig å gjennomføre nesten kontinuerlig overvåking av alle innbyggere og vedlikeholde up-to-date fullstendige filer som inneholder den mest personlige informasjon om hver eneste innbygger. Disse filene vil være øyeblikkelig tilgjengelige for framhenting for alle myndigheter. Ved små endringer i disse filene kan de blokkere alle fra reiser, jobb, bank og mer.

Les mer: Frihet blir ukjent for alle og skal fullstendig bort. Vår kontroll over alle skal gjelde til evig tid.

nytt_norge_ Befolkningskontroll kan skje på mange måter. Det har vært gjort før her i landet, og kan komme igjen. Pass på.

Det blir fullt kjør mot oss - se denne listen over tiltak de planlegger

De vil kontrollere oss, hensikten med det er uklar, og vi vil ikke. Aldri. Vi vil sveve fritt.

Referanser

Artikkelen er basert på sitater fra Zbigniew Brzezinski, en gang rådgiver for amerikanske presidenter og dr. Richard Day, National Medical Director i det Rockefeller sponsede “Planned Parenthood” programmet og professor i pediatri ved Mount Sinai Hospital i New York. Han sa i 1969 at: "Alt er ferd med å falle på plass, og ingen kan stoppe oss nå."

Snart er det 50 år siden dette ble sagt. Vinner de fram? Hva tenker du om slike ideer?

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Les også: