Ekstreme selvmordstall

Ekstreme selvmordstall

kategori: helse

Alt for mange tar livet av seg og forsøker ta livet av seg

Mord og seksuelle overgrep er det vanlig å samtale om, men de færreste snakker om selvmord og selvmordsforsøk, heller ikke mediene. Tausheten om selvmord må brytes. Alle tegn på selvmordsadferd må tas alvorlig, for det er også et rop om hjelp.

Flere enn en av tusen (0.1%) av alle mennesker i Norge prøver hvert år å ta livet av seg hvis en skal tro statistikken. I tillegg er det mange som skader seg selv, ruser seg og spiser piller uten å aktivt prøve selvmord. Mange trenger at andre tar kontakt, viser empati og menneskelighet.

Les mer: Å beholde livslysten er en bevisst prosess.

Offisiell beskrivelse

"Den vanligste selvmordsmetoden er henging, etterfulgt av forgiftning, skyting og drukning. Til sammen er disse metodene benyttet i 85 prosent av alle selvmord i Norge. Det har vært en økning i andelen som benyttet henging som metode i forhold til skyting og forgiftning."

Samfunnet driver folk til å ta sitt eget liv

Skjulte selvmord: "Et ukjent antall selvmord er skjult som ulykker. Antall registrerte selvmord i trafikken doblet fra 4 per år til mer enn 8 per år etter at ulykkesanalysegruppene ved Statens vegvesen begynte å studere årsaker til trafikkulykker i 2005."

Les mer: Ensomheten i meg.

Tenk etter hvorfor dette skjer

Ville man ønsket å dø i en verden som gjorde deg glad og lykkelig? Hvorfor er det så mange som ikke takler det og hvor mange flere må dø før vi innser at det vi holder på med nå er feil?

Omtale av temaet i generelle termer, blant folk - oss alle - spesielt empatisk omsorgsfull omtale, kan redde liv, og kan være en begynnelse. Se deg rundt, vær oppmerksom på andre også. Ta deg tid til å høre på de som ber om hjelp.

Linker

Her er statistikken.

Fakta om selvmord fra Folkehelseinstituttet.

Det finnes mange telefontjenester hvor du kan få råd, veiledning og noen å snakke med.

Nasjonalt senter for selvmord

Les også: