Ekstreme konspirasjonsteorier grusomme sannheter

Ekstreme konspirasjonsteorier grusomme sannheter

kategori: frihet

Underlig at ingen vil svare de vet ingenting for det er en konspirasjon på gang

Å spørre om noe er ikke å drive med konspirasjonsteorier. Det er normalt å spørre om ting man ikke vet. Det er normalt å få svar på det man spør om. Det er ikke normalt å kalle et annet menneske konspirasjonsteoretiker. Det er unøyaktig, kunnskapsløst, unnvikende, feigt og intellektuelt svakt. Skjerpings, folkens.

Det er et sunnhetstegn at det finnes mange saker og emner som diskuteres vilt. La oss fortsette med det. Internett har gitt øket nærhet for alle, mye klikkåte (clickbait), større deltakelse, men uklarhet i innledningen. Det kan være et fagområde som er under intellektuell utvikling. Som regel vil sannheten etterhvert komme fram.

Kunnskap begynner som ukjent, ikke anerkjent, undervurdert og noen ganger ikke akseptert. Men med det rette perspektiv kan det uvanlige bli det nye vi vet, den nye kunnskapen. I et samfunn av våkne mennesker kommer nye saker opp for vurdering og diskusjon. Noen aksepteres, andre forsvinner etter uklarheter og strid.

Ta med at dårlig utarbeidet propaganda kan føre til at folk begynner å spekulere i hva som foregår, hva som er riktig og vil vite hva som foregår. I slike tilfelle står vi overfor ekte konspirasjoner. De finnes. FNs Agenda21 er en av dem, og den innføres mens vi sløver gjennom dagene som går.

Dette er et bilde av en gravitasjonsbølge, eller skyggen av den, for gravitasjonsbølger kan man ikke se..

Det er blitt slik at alle - inklusive stortingsrepresentanter, ministre i regjeringer, alle andre - slenger ut begrepet konspirasjon om saker de ikke har kontroll på, er uvitende om eller ikke gidder sette seg inn i. Å kalle noe konspirasjon er "killer-begrepet" som stopper all diskusjon. De som er virkelige konspiratører bruker mer avanserte teknikker for å unngå oppmerksomhet. De stopper all spørring og alle undersøkelser om sin konspirasjon - de kunne jo ellers bli stoppet i sin konspirasjon. Vær sikker - det finnes virkelig konspiratører.

Falsk vitenskap finnes virkelig eller man bare mangler kunnskap

Følg med nå: Den mørke revnen vist på bildet er ute i rommet over oss som overlappende, ikke-lysende støvskyer mellom solsystemet og en arm av Melkeveien. Dette er ikke en konspirasjon, for tegningen er laget av NASA i designstudioet deres. Det er virkelig noen som tror at en slik revne finnes: ingen har sett den eller målt den eller fotografert den, men NASA sier at den kan være der. Men det kalles konspirasjon å si at den ikke finnes, og at NASA eller andre ikke har sett den.

Dette er interessant - begrepet konspirasjon er i almen bruk for å stoppe alle diskusjoner og all søking etter fakta. Det brukes i utstrakt grad til å stoppe eller styre søking etter kunnskap.

Det er ikke konspirasjon å si at gravitasjon ikke finnes, at raketter ikke kan forlate Jorda, at det er umulig å lage et bilde basert på radiosignaler fra rommet uten å bestemme selv hva som er sannsynlig utseende, å se at himmelen dekkes til av skyer kort etter at fly har lagt ut sine striper, at vitenskapen om kvantemekanikk er tvilsom eller helt feil, at Big Bang er en umulig hypotese, at Darwins teorier om evolusjon er ubegrunnet. Det er mer, og det er helt OK å mene alt dette. La oss diskutere det nærmere alt sammen, så kan vi få fram hva som er riktig, sant, mulig, trolig.

Amerikaneren Thomas Kuhn så på hva som er riktig vitenskap til en hver tid, og har funnet at det som er riktig på et tidspunkt ikke alltid er riktig 50 eller 100 år senere. Han brukte også begrepet anomalier - saker som ikke passer helt inn i den offisielle sannheten. De finnes også. Her er eksempler gravitasjon, flat jord, kvantefysikk som er "riktig": Her kommer det garantert store revisjoner - en ny sannhet, et paradigmeskifte. Den som lever vil se.

Det er ikke konspirasjon å kunne kaste relativitetsteorien.

Definisjon av konspirasjon

Konspirasjoner er handlinger, sammensvergelser eller komplott som foregår i det skjulte, de er lovlige eller kriminelle. Det snakkes stadig om konspirasjon. Alle som vil ha svar på sine spørsmål om det som skjer i den virkelige verden beskyldes stadig for å mene at noen - ukjente personer eller noen ganger kjente personer - driver konspirasjon. Men de som ber om svar er konspirasjonsteoretikere, og de får aldri svar på sine spørsmål.

En ekte konspirasjon er jo at Al-Qaida finnes - dette er alt for tynt. Bin Laden, sjefen for det hele bare forsvant - død.

Konspirasjonsteoretikerne finnes i følge media overalt. De som vil ha informasjon på vanlig måte blir beskyldt for å si at det forekommer konspirasjon, og at de med sine spørsmål er konspirasjonsteoretikere. Det er jo reelt slik at de som skjuler det de holder på med er konspiratører.

I et lukket samfunn som vårt vil beskyldninger om konspirasjon og konspirasjonsteorier blomstre vilt. Resultatet er at ingen får noen svar, og det er da slik at de virkelige konspiratørene slipper unna. Forskjellen på absurde påstander og kritiske påstander er ikke alltid like lett å se. Kanskje det er klokest å ta med alt, så man kan få satt lys på hva som egentlig foregår.

Han sier at Rothschild familien eier deg og resten av verden. Er dette bare dis-info spredd av de som egentlig styrer? Hvorfor nevner ikke media dette?

Verden er ikke åpen og klar

Det foregår helt åpenbart ting i det skjulte i vår verden. Historien er full av hendelser uten forklaring, omskrevne hendelser og rene bedragerier. Begynner man å lete finner man lange lister med saker som har foregått i det skjulte og kan kalles konspirasjon. Falske flagg operasjoner er jo et kjent begrep i historien, som regel gjennomført etter en konspirasjon.

De som vil skjule seg bruker ofte begrepet konspirasjonsteorier om kravene om opplysning. Mange av påstandene om konspirasjoner dør aldri, som eksempelvis skytingen av presidentene Kennedy og Lincoln. I Norge har Breiviksaken ledet til spekulasjoner og konspirasjonspåstander rundt de åpenbart løse endene i saken.

Noe er fri fantasi men noe er sant - man vet mer hvis man setter seg inn i saken

Påstander om konspirasjon dekker et vidt spekter av saker. Noen er store globale prosjekter som ny verdensorden New World Order, noen er som chemtrails, genmodifiserte organismer GMO, global oppvarming, geoengineering eller vaksiner som middel til å drepe befolkningen. Noen kalles paranoide og mener at alt som foregår er en stor konspirasjon for å ta knekken på oss i en skjult plan som de arbeider for å gjennomføre. Tenk likevel tanken at noen har slike planer, og undersøk hva som skjer.

Det er ingen konspirasjon at så små babyer burde slippe vaksinering.

Konspirasjonsgrøten

Konspirasjon en en eneste stor grøt der alt er blandet sammen. Begrepet brukes av tilhengere og motstandere av alle typer saker og tanker. Finnes det bevisste konspirasjonsgrupper med skjulte agendaer, miljøer som bare snakker om konspirasjon og må vi interessere oss for dette? Uansett er dette aktive mennesker, det er mye mediespinn, drittpakker, propaganda og informasjonsarbeid i samfunnet. Akademikere skaffer seg et levebrød ved å studere begrepet og ha konferanser om det, men de konkluderer aldri. de bare går rundt grøten, for all informasjon er styrt og meget bevisst lagt opp. Det er ikke konspiratorisk å si noe slikt.

Her er en liten liste over konspirasjonsemner

Skyggeregjeringer, aliens eller fremmede fra andre planeter, utenomjordiske farkoster, mektige jødenettverk, det industri/militære kompleks, storindustrien, tankekontroll, giftspredning fra fly, finansimperier som bygges, regjeringer som bruker falske flagg operasjoner, de som styrer vil oss ikke vel, agenda 21om utvidet kontroll i FNs regi.

Noen ganger kan konspirasjonsteoretikere synes å være farlige og må gripes før de finner på noe, men noen ganger er dette påskudd for overvåking. Konspirasjon brukes også om meningstyranni, list og lureri, spinn, drittpakker hvor folk tas ut, saklighet gjøres til usaklighet, gradvis lukking av samfunnet, styring av meninger, og skjuling av hensikter.

Nazister og kardinaler side om side.

Hvorfor er det ingen som snakker om Jesuittene? Himmler, Stalin og Trump er alle utdannet av Jesuittene. Eller er det bare noe de vil at vi skal tro?

Spørsmålet om hvorfor begrepet konspirasjon så lett settes på meninger og tanker er interessant. Brukes begrepet bevisst av de som har skjulte hensikter og vil gjøre noe de finner det best å skjule, er dette bare en internettkultur og ikke noe reelt? Det kan være desinformasjon og propaganda, og hva skal vi egentlig tro.

Innen påstander om konspirasjon er noe sant og annet ikke, men det er underholdende, det er friskt, det utvider horisonten din, kan være en god historie og det kan vise seg å bli en realitet. Nettet er ditt verktøy, din egen intelligens er din beste venn, kanskje det er best å følge med litt, ikke la ting sveve, og skli ut i konspirasjoner.

Din egen sannhet finnes

Sannheten er subjektiv, den er ens egen, og det det gjør det krevende å hevde at noe er sant. Å bruke begrepet konspirasjon om noe uten at man har skaffet seg egen innsikt er intellektuelt svakt.

Vi arbeider med saken for å forstå bedre hva som foregår - hva gjør du? Skal vi tro at noen har en stor plan om en ny verdensorden? Det er mye som tyder på det, og vi samler bevis for å sette sammen historien, for den finnes. Ordet konspirasjon brukes lettvint om alt og intet for å skape forvirring, og gir de virkelige konspiratørene tid til gjennomføring av sine planer. Men det fine er at slikt kan stoppes hvis folk følger med og sier klart fra.

Først overser de deg, så ler de av deg, så motarbeider de deg, til slutt blir det du sier sett på som en selvfølgelighet.

Det fins mange hemmeligheter her i verden hvis du tør å se etter dem.

Linker

Jesuittene styrer verden

Illuminati dis-info?

Bilderberg gruppen

World Economic Forum

The Trilateral Commission

Council on Foreign Relations

666 the number of the beast

Les også: