Økologiske byer plasserer mennesket i naturen

Økologiske byer plasserer mennesket i naturen

kategori: natur

Byenes framtid som naturlige organismer er i støpeskjeen

Vi kan få bedre byer - gode byer, naturbaserte økologiske byer. Bildet over er en planlagt arkologi kalt Krystalløya i Moskva. Arkologi er in-begrepet som kommer, økologisk arkitektur blir sammen arkologi, og meningen med arkologi er å skape store byer som er gode å bo i og har minimal effekt på naturen og null klima-fotavtrykk. Begrepet arkologi er skapt av den italienske arkitekten Paolo Soleri, og han mener våre byer må radikalt redesignes for at menneskeheten skal kunne oppnå gode liv i byene.

Les mer: Tokyo på vei mot å bli økologisk

Slik var det før byene kom og slik skal det bli igjen

Omtrent 50% av oss bor i byer, og moderne byer får kritikk for manglende naturtilpasning og steinhard steril arkitektur. Dette gjør at vi fjerner oss mer og mer fra naturen og at vi også mister sosiale kvaliteter. Paolo Solari skapte en visjon og et nytt begrep arkologi - arkitektur og økologi i kombinasjon - der han ville skape gode naturbaserte byer uten klima-fotavtrykk og med gode sosiale funksjoner. Ideen har slått an, det er i dag 4-5 prosjekter som berører arkologiske byer, men alle sliter med gjennomføringen. Ideene er nye, komplekse og kostbare i praksis. Det vanskelig å se det totale omfanget av prosjektene på forhånd.

Kinesiske Hangzhou mot Westlake - sett deg på en benk og se på naturen

Soleris beskrivelse av hva arkologi er

"En organisme som utvikler seg i naturen vil øke i funksjonalitet og den blir også et mer kompleks og miniatyrisert system. En by skulle fungere som et levende system. Arkologi, arkitektur og økologi som en integrert process kan vise til positiv respons på de mange problemene i urban sivilisasjon: befolkning, forurensing, energitilførsel og forbruk av naturressurser, matproduksjon og livskvalitet. Arkologi innser nødvendigheten av radikal reorganisering av det spredte urbane miljøet i tette integrerte tredimensjonale byer for å støtte de komplekse aktivitetene menneskelig kultur er. Byen er det nødvendige instrumentet for utvikling av menneskeheten." (fritt oversatt etter Paolo Soleri)

By: Selvforsynt stor fraktalstruktur for en massiv populasjon.

Arkologi er definert som en selvforsynt stor struktur som skal fungere for en massiv populasjon. Ideen er å smelte sammen den naturlige verden med ingeniørkunst. Dette er synonymt med konseptet bak fraktaler. Matematikk og dataprogrammer inngår i beskrivelsen av slike fraktaler.

Grunnlegende endringer i vår tenking må til

Miljøarbeidet de holder på med nå skaper ikke reelle dype endringer: solpaneler, hybridbiler og avansert søppelsortering skaper bare forbedringer av noe som er galt. Soleri vil at vi skal reformulere hvordan vi lever og bor slik at vi kan komme til roten av problemet vi nå har. Det er byer som sprer seg uendelig utover i landskapet og bruker alt tilgjengelig land, transport avstander som er altfor lange for folk og varer inklusive mat, søppelberg som må tas bort, høyt energiforbruk og sosial isolasjon.

Vi skriker alle over våre dårlige byer

Alt må fjernes og bygges nytt

Soleri mener vi må gå til roten av problemet med våre bo-områder og legge alt opp helt annerledes. Hyperforbruk og sløsing av alt må bort og erstattes med effektivitet, smartness og eleganse. Han er ute etter en urban effekt som vi får til ved sparsommelighet i ressursbruk og miniatyr-tenking i design og planlegging. Han ser for seg bysamfunn eller egentlig helhetlige bygninger som er store og som er helt offgrid og sosialt attraktive.

I Kina skal man tvinge 250 millioner som nå er "offgrid" inn i samfunn som dette. Det blir katastrofe.

Prosjekter i gang nå

Arcosanti ikke ferdig, men de har en drøm om et naturnært bysamfunn som er offgrid

Tettpakka Hong Kong er populær

Arcosantis drøm versjon 2

Sammenligning med maurtuer

Det er ikke til å unngå at sammenligninger med maurtuer er kommet opp: stabile samfunn som går av seg selv på alle måter, men der personlig frihet og sosialt liv ser ut til å være begrenset. Dette skal bli samfunn uten naturpåvirkning, men det virker som det er langt fram. Det sosiale er ikke tydeliggjort, og ideen kan være god men trenger modning.

I mellomtiden går urbaniseringen sin gang over hele verden.

Sammenligning med de kompakte blå og hvite byene i Marokko og Spania er også mulig. De har tydelige kvaliteter, spesielt innen det sosiale der innbyggerne kommer tett og godt inn på hverandre samtidig som det private bevares, og de kan kanskje brukes som en mer naturlig mal for videre utvikling.

Chefchauen I Marokko er tusener av år gammel - litt modernisering og det blir perfekt?

Byene slik vi kjenner dem kommer til å dø

De aller største bykjernene er allerede ute av kontroll, og er sosiale og miljømessige katastrofer. De nye tanker kommer, og du kan bidra like mye som alle andre.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Linker

Arcosanti, Arizona

Paolo Soleri arkologier

Moderne nye byer blir små, grønne, våte i ett godt kommunikasjonsnett og et liv med jobb/fritid/lek/lær/sosial integrert.

Les også: