Du spiser spøytemidler når du spiser GMO mat

Du spiser spøytemidler når du spiser GMO mat

kategori: frihet

De som vil kontrollere oss er nesten i mål

Verdensdekkende næringsmiddelkontroll er nå nesten oppnådd ved å redusere frø-mangfoldet ved å bruke GMO (genmodifiserte organismer) frø for alle de store avlingene som soya, mais, ris, hvete og andre. GMO frøene som distribueres kommer fra noen få transnasjonale selskaper.

Les mer: Stå på i kampen om økologiske frø og så alle typer frø du vil

FNs Agenda 21 for bærekraftig utvikling er en kontrollplan.

Den verdensomspennende handlingsplanen Agenda21 er satt i kraft for å skaffe oversikt over og kontrollere alt land, alt vann, alle mineraler, all bygging, alle produksjonsmidler, all energi, alle planter, alle dyr, all utdannelse, all informasjon og alle mennesker i verden.

Handelsavtale i Stillehavsområdet

En handelsavtale TPP for 12 land i Stillehavsområdet er nylig inngått, og hovedforhandler for USA er tidligere Monsanto lobbyist Islam Siddique. USA har godkjent bruk av GMO mat, og vil at alle de andre landene som forhandler gjør det samme, og slutter seg til amerikanske regler for GMO. Et anslag er at omtrent 70% av all mat i USA er genmodifisert. Hvis slike handelsavtaler blir normen vil kontroll over ikke bare maten, men vår helse, vårt miljø og våre finansielle systemer være i hendene på transnasjonale selskaper. I Norge er GMO ennå ikke godkjent, men det er kaos om genmodifisert mat her.

Les mer: Det må produseres mer økologisk mat der vi bor.

Glyfosat er virkestoffet

To viktige egenskaper ved genmodifisering gjelder praktisk talt alle de genmodifiserte avlinger som vokser i verden i dag.

Stopp glyfosat og overlev.

Glyfosat forgifter alt på sin vei, bortsett fra planter som er genmodifiserte slik at de motstår det. Sveitsiske COOP og Migros vil ikke selge glyfosat-baserte produkter.

Glyfosat-baserte ugressmidler er nå de mest brukte ugressmidler i verden. Glyfosat er en viktig partner for de genmodifiserte organismer GMO som er den viktigste virksomheten i den voksende bioteknologiindustrien. Glyfosat er et bredspektret ugressmiddel som ødelegger ukritisk, ikke ved å drepe uønskede planter direkte, men ved å binde opp tilgang til viktige næringsstoffer.

Glyfosat er ødeleggende

På grunn av den snikende måten det fungerer på har det blitt solgt som en relativt godartet erstatning for de ødeleggende tidligere dioksin-baserte ugressmidlene. Men en mengde eksperimentelle data har nå vist at glyfosat og de ​​GMO matvarene det anvendes for utgjør alvorlige farer for helsen vår.

Kumulerende effekt

Flere faktorer i glyfosat virker sammen til å øke risikoen, og en av dem er giftigheten i såkalte "inerte" ingredienser som brukes til å gjøre glyfosat mer potent. Forskere har funnet, for eksempel, at navlestreng-celler skades, men slik risiko er beleilig ignorert.

Roundup med glyfosat dreper alle.

I 1974 ble en ny insektdreper kalt Roundup sluppet på markedet. Den skulle fjerne alt ugress uten å skade noen. Så ble GMO mais sukker gjort til det vanlige søtningsstoffet i fabrikkmat. Så kom retningslinjer for sunn mat i USA som støttet bruk av dette søtningsstoffet. Nå er dette på vei til resten av verden inklusive oss ved hjelp av GMO mat inklusive mais basert på Roundup.

Roundup har lumske effekter

Roundup-resistente avlinger unngår å bli drept av glyfosat, men de unngå ikke å absorbere det i vevet sitt. Herbicidtolerante avlinger har betydelig høyere nivåer av ugressmiddel rester enn andre avlinger. Faktisk har mange land måttet øke sine lovlig tillatte nivåer med opp til 50 ganger.

For å imøtekomme innføring av GMO-avlinger i EU, vil rester i mat bli tillatt å stige 100-150 ganger hvis et nytt forslag fra Monsanto blir godkjent. I mellomtiden har herbicidtolerante "super-ugress" tilpasset seg de enda mer toksiske dosene og nye giftige kjemikalier som skal til for å drepe plantene.

Ufordøyelig mat

Menneskelige enzymer blir påvirket av glyfosat slik som plante enzymer blir det. Kjemikalene blokkerer opptaket av mangan og andre viktige mineraler, og uten disse mineralene, kan vi ikke fordøye maten vår på riktig måte. Det bidrar til å forklare den økende epidemi av fedme i USA da folk spiser og spiser i et forsøk på å få i seg de næringsstoffene som rett og slett ikke er tilgjengelige i maten deres.

Mange forskningsresultater

Maten er ikke trygg, og vitnesbyrd om helseproblemer på grunn av Roundup velter fram.

Politikk triumferer over vitenskap

Hvorfor har så USA og EU kommisjonen fortsatt å godkjenne glyfosat som trygt? Kritikere peker på slappe forskrifter, tung innflytelse fra bedriftenes lobbyister og en politisk agenda som har mer å gjøre med makt og kontroll enn å beskytte helsa til folk.

Verdens Helseorganisasjon WHO mener glyfosat er helsefarlig og skader liv overalt.

Henger dette sammen med en avfolkningsagenda

I boken Seeds of The Hidden Agenda of GMO fra 2007 sier forfatteren William Engdahl at global matvarekontroll og befolkningsreduksjon ble USAs strategiske politikk under Rockefeller følgeren Henry Kissinger. Sammen med olje-geopolitikk skulle de bli den nye "løsningen" på truslene mot USAs verdensdekkende makt og fortsatte amerikansk tilgang på billige råvarer fra utviklingsland.

Frivillig testing

I tråd med denne planen har den amerikanske regjeringen vist ekstrem nasjonalisme i favør av jordbruksbaserte bioteknologi industrien og går inn for et system der bransjens "frivillighet" er fastsatt, og innsending av vitenskapelige data er helt "frivillig". Bioutviklede matvarer blir behandlet som "naturlige tilsetningsstoffer i mat" og trenger ikke spesiell testing.

Befolkningen blir syk av glyfosat

Om befolkningsreduksjon er en tilsiktet del av planen eller ikke, så har utstrakt bruk av GMO og glyfosat gitt det resultatet. De hormonforstyrrende egenskaper i glyfosat har også vært knyttet til infertilitet, abort, misdannelser og stoppet seksuell utvikling.

Sterile dyr av GMO soya

I russiske eksperimenter der man matet dyrene med GMO soya ble dyrene sterile i tredje generasjon. Enorme mengder jordbruksland jord blir også nå systematisk ødelagt av drapet på gunstige mikroorganismer som planterøttene bruker til opptak av næringsstoffer fra jorda.

Hovedforhandler for USA er tidligere Monsanto lobbyist Islam Siddique.

Hvis handelsavtalen slik den er blir godkjent er de transnasjonale bedriftene sikret at innbyggerne i de involverte landene ikke har kontroll over mattryggheten sin, hva de skal spise, hvor det er dyrket, under hvilke vilkår maten er dyrket og omfanget av bruk av plantevernmidler.

Hovedforhandleren mener alle bør gjøre som han sier, og hans tidligere arbeidsgiver Monsanto er helt enig.

Hele USA blir syk av GMO

Den utbredte bruken av GMO-mat og glyfosat ugressmidler bidrar til å forklare den anomali at USA bruker over dobbelt så mye per innbygger på helsetjenester som gjennomsnittet i utviklede land, og det er rangert langt ned på skalaen av verdens sunneste befolkninger. Verdens helseorganisasjon WHO har rangert USA sist av 17 utviklede land for generell helse. Vi ligger foreløpig i andre enden av skalaen.

70% GMO matvarer i USA

Seksti til sytti prosent av matvarene i amerikanske supermarkeder er nå genmodifisert. Men i minst 26 andre land - inkludert Sveits, Australia, Østerrike, Kina, India, Frankrike, Tyskland, Ungarn, Luxembourg, Hellas, Bulgaria, Polen, Italia, Mexico og Russland er GMO helt eller delvis forbudt, og betydelig restriksjoner på GMO eksisterer i omtrent seksti andre land. Vi antar at Norge også kan tas med i denne listen over de som forbyr GMO.

Et forbud mot GMO og glyfosat-bruk kan gå langt mot å forbedre helsen til amerikanerne. vi skal selvsagt stå i mot det kommersielle presset om innføring av slik mat her.

Norsk helse og egenbestemmelse går foran transnasjonale selskapers profitt og mulige store planer om befolkningskontroll de som vil kontrollere oss har.

Monsanto og Bayer har søknader inne om godkjennelse av GMO mais. Denne søknaden er et skrekkens eksempel på hva de holder på med.

Les hva BASF sier på sin hjemmeside: Ekstreme angrep er målet - drep alt.

Glyfosat i sammenheng med autisme, bevisene er uklare, dramatisk økning konstatert.

Les også: