Du får betalt for å kaste bort livet ditt på jobb for andre

Du får betalt for å kaste bort livet ditt på jobb for andre

kategori: frihet

Bedrifter har fått monopol på arbeidskraft via propaganda i generasjoner

Bedrifter er kjernen i arbeidslivet, og de samler nesten alle unge mennesker og lurer dem til ansettelse, for bedriftene trenger talent, kapasitet, kompetanse og arbeidslyst for å nå sine mål. De har nesten enerett i arbeidsmarkedet, for historien de forteller er at lønnen er god, og de kan hente de folk de trenger. Slik er fortellingen vi følger.

Noen ganske få er kreative og jobber hardt for seg selv. Mange lykkes, men ikke alle. Det gir dyp tilfredstillelse å ha prøvd for seg selv, da er man blant de tenkende, de kreative og dristige.

Presset mot selvstendighet er enormt

Livet er enkelt i sin grimhet for de som ikke prøver. Du jobber og tjener penger, så har du private plikter og da er tiden din på Jordskiva brukt opp. Etterpå dør du og det var livet ditt. Du ofrer deg for andre, og setter dine egne interesser i annen rekke. Presset for å gjøre dette er massivt. Alle tror det er slik samfunnet skal fungere - vi skal alle bli arbeidskraft for andre.

Kjedsomheten i livet er fundamental

Vi lever i et samfunn som tar 80% av hver ny generasjon og utdanner disse 80% til å adlyde ordre og tåle kjedsomhet, begrense sin kreativitet og kapasitet og holde seg på plass. Disse 80% med 80% kompetanse vennes til å utføre kjedelige jobber år ut og år inn uten innvendinger.

Hvor ligger gleden i dette miljøet? De skaper deg om til en nyttig medarbeider ved mange typer tiltak, for eksempel sosial kondisjonering og talentutvikling.

Organisert slaveri

Det store poenget med dette lønnsslaveriet er at du gir din produktive kapasitet fra deg til andre. Andre personer eller grupper lokker, truer eller presser deg til lønnsslaveri. Ethvert individ skal ha fullt personlig utbytte av sitt arbeid og ikke berike andre personer eller grupper med sin produktivitet.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen eller les de anbefalte artiklene våre. Stopp, tenk og gjør det.

Les også: