Du den lille bonden gartneren bestemmer bruken av frø i biologisk mangfold

Du den lille bonden gartneren bestemmer bruken av frø i biologisk mangfold

kategori: natur

Frø er alltid blitt tatt godt vare på

Naturen er full av frø som kan sankes. Men matfrø krever mer system, og lokale frø med sterke lokalegenskaper holder lokale miljøer oppe over hele verden. Dersom man i uår måtte spise såkorn ble ens framtid truet. Slekt etter slekt alle steder valgte ut gode frøsorter så de kunne tåle all slags vær, sopp og insektangrep, og de var tilpasset stedet de skulle vokse. Slektens videre gang var avhengig av at dette fungerte. Alle steder hadde sine egne frø som vokste der de hørte hjemme.

For urbane hobbygartnere

Les her om Oslo Frøbibliotek der man kan låne frø på biblioteket.

"Oslo frøbibliotek ønsker å bidra til at flere får kunnskap om hvordan man høster frø. Dette er viktig for å ta vare på og benytte oss av de ressursene vi har rundt oss, og for å sikre at denne viktige kunnskapen ikke forsvinner. Frøene vil også gradvis tilpasse seg vårt lokalklima og premisser i Oslo."

I dag kjøpes frø fra store firmaer uten lokal kunnskap

Vi har glemt kulturarv, lokale krav til frø og mangfold. Nå er det hybrider som teller og store like avlinger. Hybrider er skumle for deres frø setter ikke nye like planter. Du må kjøpe nytt neste år for å få det til, og hele tiden, hvert år må du kjøpe. Gjødsel i store mengder må til for å få avling.

Frø er grunnlaget i planteverden, og mangfold har mange kjenneord: Biologisk, genetisk, arter, økosystemer. Glem heller ikke ordet lokal.

Hybridene eies av multinasjonale selskaper

Veien til patenterte frø, genmodifisering, Roundup og lignende er nå trukket opp. Det foregår en monopolisering ved firmaer som Bayer, Monsanto, Syngenta og Dupont. Resultatet er mer penger til firmaene og mindre til bøndene, og færre og færre frøsorter. Det er steinhard business det dreier seg om, og de store firmaene rasjonaliserer og har mer finansiell styrke enn noen annen. Sagt på en annen måte så har du ikke en sjanse dersom du ikke klarer å vri deg ut av kvelertaket deres.

Les mer: Stå på i kampen om økologiske frø og så alle typer frø du vil. Frø dreier seg om vår mat, helse, frihet, lokal tilhørighet og kultur.

Det biologiske mangfoldet reduseres stadig over hele verden

Før fantes det hundrevis, kanskje tusenvis av sorter. Se eksemplet med eplesorter der vi tidligere hadde hundrevis sorter, nå får 2-3 sorter på butikken, mens det finnes hundrevis av eplesorter i Norge alene. Ris er det gått likedan med fra titusener av sorter til noen få. Norske grønnsakfrø er en utsatt rase, og er i fare for å forsvinne helt. Mye av mangfoldet i verden er truet, og flere steder allerede forsvunnet. Utfordringene er store og vi er blitt sårbare i forhold til framtidige hendelser og risikerer å stå uten egne valg av hva vi vil ha.

Økologiske grønnsakfrø er basis, antallet sorter innen gulrøtter er enormt, sjekk at du får det du vil ha, at de passer der du bor.

Det er på tide å se alvorlig på denne monopoliseringen av frø

Politikerne kalles nå økonomiske horer, og de kan du glemme. Saken må tas i egne hender, for gjeldsetting og selvmord er allerede kommet til land som India siden innføring av GMO frø og nytt finansstyrt system. Norge er den største enkeltinvestoren i Monsanto gjennom oljefondet, og nå er Monsantos GMO mais godkjent tilsatt norsk mat.

I vårt område må frø og biologisk mangfold komme på dagsorden blant vanlige folk

Arbeidet er allerede i gang ved ildsjeler, og eksempler er kornsorter som spelt, emmer og svedjerug som finnes i dag. Jærerten er også kommet tilbake, en plante som har vært viktig i 2000 år til mat og grønngjødsel. Genressursenteret på Ås er også i gang med godt arbeid.

Jærerten ble tatt vare på, var god å ha som mat og til grønngjødsel, men det er hardt å drive fram ukommersielle sorter.

Frøene må tas vare på og ikke overlates til Bayer, Monsanto, Syngenta og Dupont

Frø er særs viktig for den maten vi skal ha hver dag. Frøene er også en del av den økologiske planen på Jorda, for de viser vei til vår plass i det økologiske systemet. Frøet er gåtefullt og vi ødelegger Jorda om vi lar frøene forsvinne. Færre typer frø reduserer mulighetene, begrenser valgmulighetene og hindrer dyrking i mange lokalmiljøer fordi sortene som trengs der er borte.

Egeninnsats fra mange er igjen det som må til. Glem de ikke gjennomtenkte reglene, politikerne som ikke vet noe og ikke gjør noe, alt snakket om en verden som glemmer at alt er lokalt, de store firmaene med sine smale pengeinteresser: Bayer, Monsanto, Syngenta og Dupont.

Gjør det som må til der du er - skaff de frøene du vil ha.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Linker

NIBIO Norsk Institutt for Bioøkonomi: Frøavl av grønnsaker. Livsviktig kunnskap fra NIBIO som sier: Vår framtidige velferd vil være tuftet på biologiske ressurser som utnyttes bærekraftig.

Norsk genressurs senter på Ås.

Konvensjonen om biologisk mangfold.

Les også: