Dronene snart hjem til deg henter deg

Dronene snart hjem til deg henter deg

kategori: teknologi

Presset for å fylle lufta med droner er økende

Droner er en hit med stadig nye bruksområder, alle vil ha droner, og samtidig utfordres vi i vår tenking og praksis om hvordan samfunnet skal bli. Droner er ikke mystiske lenger, bruken sprer seg voldsomt, og vi ser teknologiens fordeler og ulemper.

Les her om Alexa/Echo: Teknologi skal bli vårt nye altomfattende fengsel for livstid. Storsalg av ny teknologi viser veien de vil vi alle skal gå.

Droner kan utstyres for alle formål og nå alle luftrom: de kan ta bilder, de kan ha høyttalere, brukes til sprøyting av væsker, droppe ting, hente ting og uendelig mye mer.

Droner leverer posten, varer, reklame og mye mer.

Mengder av bruksområder kan være mulig. En teknologisk skrekkfantasi tar nå av, og droner vil komme på dørene våre med varer vi har bestilt, og mest av alt kan man overvåkes, bombes, sprøytes eller filmes uten at noen spør.

Dronene er her og det blir flere

En ny industri er under utvikling, og også norske firmaer er med, eksempelvis Prox Dynamics AS. Militære formål har vært mest framme, men nå brer det seg til firmaer og private grupper av mange slag. En ny stor industri med mange jobber er under utvikling.

Følg med på utviklingen for dette kan ta helt av. Ingen kommer med motforestillinger så langt, for fjernstyring er både billigere og mer effektivt. Utrygghet, overvåking, fjerning av privatliv og støyende nærmiljøer er resultatet.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Linker

Droner produsert i Norge - her testes Norges nye superdrone.

FBI bruker droner i USA

Her kan man få informasjon fra droneindustrien.

Les også: