Drømmefanger dreamcatcher gir fred i sinnet

Drømmefanger dreamcatcher gir fred i sinnet

kategori: helse

La lyset ta bort de dårlige drømmene gi hjelp til fred

Drømmefangere finnes nå i nesten alle suvenirbutikker, og det tyder på at mange mennesker har behov for eller liker tanken bak drømmefangere. Opprinnelsen sies å komme fra de amerikanske indianere.

Indianerne i det som nå kalles USA hadde mange ritualer og skikker relatert til åndene, de hadde dyp åndelig bevissthet, og de hadde en åndelig sjekkliste. De mente vi mennesker og alle dyr er laget av vår moder Jord og vender tilbake til vår moder Jord, og de sier: "Når mennesket vender seg bort fra naturen blir menneskets hjerte hardt."

Et naturlig åndelig fellesskap mellom alle skapninger.

Indianerne hadde drømmefangere

Drømmefangere er en del av gammel indiansk kultur. De lages som et nett med et hull i midten og med hengende fjær, og henges opp nær vinduet. Alle drømmer ble fanget her under søvnen sier sagnet. De dårlige drømmene ble tatt av solen når den sto opp. De gode drømmene ble igjen og fant veien ut gjennom hullet i midten og ned i fjærene under. Der ville de holde seg så en kunne drømme dem om igjen.

Sola sprenger de dårlige drømmene så man kan konsentrere seg om de gode.

Fred mellom nasjoner er sjelefred

Indianerne sier at det aldri kan bli fred mellom nasjoner uten at det først er kjent for alle at sann fred finnes i den enkeltes sjel eller sinn. Når den enkelte har funnet fred i sitt sinn, åpner muligheten for alles fred seg.

Les her om at krigen mot verdens befolkning hardner til.

Røke fredspipe med alle med fred i sjelen er det naturlige.

Bry deg om fred i sinnet ditt

Drømmefangere er nå populære varer i turistbutikker over hele verden. Men det er interessant å reise til indianernes eget land og skaffe seg en ekte drømmefanger laget av en indianer, få historien om verdigrunnlaget deres og høre hvordan de har det.

Dette er en god ide: Heng opp en drømmefanger og drøm de gode drømmene oftere. Indianerne sier en da vil få hjelp til å finne fred i sinnet. Slik fred har vide perspektiver - det kan bli fred blant menneskene.

Hjelp deg selv til å få fred i sinnet.

Les også: