Dobbelsnakk nysnakk brukes daglig i kamp om hodene våre

Dobbelsnakk nysnakk brukes daglig i kamp om hodene våre

kategori: frihet

Ord er viktige for å lede oss og skjule hensikter

Det er vanskelig å vite hva som er sant nå. Vi hører om falske nyheter som brukes bevisst for å vinne fordeler i valg og forretninger. Ren propaganda og manipulering avsløres hele tiden - vi kan ikke vite hva som er sant. Kanskje alt som publiseres har en skjult hensikt som ikke er klart synlig. Hensikten er ikke kommunikasjon, men påvirkning. Vi kan bli lurt slik det er nå.

Ord er ikke farlige, men se hva de gjør

Mange komikere lever godt på ordkløving, og vi ler gjerne av det. PR-byråene er flinke med nye ord og nye meninger, og markedsførerne havner ofte opp i nysnakk. Militære bruker selvlagede ord som ingen forstår og helsevesenet det samme. Taktiske politikere og myndighetspersoner bruker nysnakk og dobbelsnakk i politisk gevinsthensikt, men er egentlig latterlige.

All god kommunikasjon forutsetter gode trygge ord som vi forstår og er trygge på. De danner grunnlaget for tankene våre, det vi leser, handlingene våre og livet vi lever, om vi mener det er trygt eller utrygt. Språket har en sterk fremkallende evne, og et stort ordforråd er et godt verktøy.

Vi vet ikke lenger hvem som er skurker - alle snakker vakkert.

Smart bruk av ord er vitenskap

Ord er blitt en del av den skjulte kampen om hodene våre. Det legges tvetydige ord inn i våre tanker og de skaper uklarhet og uro, og usikkerhet om hva som vil skje og hva som menes. Mediene plasserer bevisst uklare ord i sine meldinger, og tankesmier, lobby- og interessegrupper velger sine ord med omhu for størst mulig effekt i forhold til sine mål. Målene er aldri klart uttalte.

Les mer: Massive ytre påvirkninger styrer tankene dine det du gjør.

Alt politikere sier er dobbelsnakk, de er systematisk utydelige for de spiller et spill om makt og vil alltid fremme egne interesser: Filipinske Duterte, kinesiske Xi Jinping og Putin snakker om noe og det er aldri klart hva som skjer etterpå. Ofte er det slik at ingen skjønner det med det samme - for det kan ha vært en dobbel nysnakk, og ordene brukes ofte med tidsforsinkelse. Duterte vil helst ha lite å gjøre med vestlige ledere, han mener de snakker så uklart, så han foretrekker Kina og Russland.

nytt_norge_ Når man snakker dobbelsnakk får man lang nese (i eventyret).

Viktige begreper å ha rede på

Dobbelsnakk er når et ord får ledende, flere og utydelige meninger, kanskje og motsatte meninger. Det er et uttrykk som er brukt i hjernevasking og inneholder begreper som at uvitenhet er styrke, krig er fred og frihet er slaveri. Et nylig eksempel fra mediene på dobbelsnakk er: Det er ikke de militante, det er ikke islam, det er militant islam.

Nysnakk er når ord du kjenner har fått ny mening. Et eksempel er ordet demokrati som betyr systemet vi bruker for å velge politikere, og ikke folkestyre.

Det er helt sant alt han sier. Vi ler av komikere, hvorfor ler vi ikke av politikere?

Alle skjuler seg og unngår tydelighet

Det begynte med at politikere, militære og forretningsfolk brukte dobbelsnakk i det offentlige rom, og noen ganger nysnakk, for å oppnå sine mål.

Nå bruker mange dobbelsnakk og nysnakk i sitt daglige liv, og det er krevende å snakke sammen, for alle har kan ha forskjellig innhold i ordene de bruker. Det er best å følge godt med - slapp aldri av.

Eksempelord i nysnakk og dobbelsnakk

Alt er en form for mikroaggresjon der andre blir ledet, karakterisert og umyndiggjort via språket. Man kan risikere å bli snakket bort, fjernet ved hjelp av ord fra alle viktige saker både privat og i større sammenhenger.

Generasjonene forstår hverandre når ordene betyr det samme for begge

Ordene blir nye og betyr ikke det de sier og du tror

Den virkelige verden og den innbilte verden er på vei fra hverandre, for det vi sier er ikke det vi faktisk gjør

Utfordringen ved nysnakk er å ikke la seg lure

Utfordringene til språket vårt er nye, for språket vårt er blitt et påvirkningsverktøy. Det brukes til nysnakk der ord får helt nye og ofte mange betydninger for å skape uklarheter og forvirring. Ekte dyp dialog er bare mulig når man er trygg på språket og helt sikker på hva ordene betyr.

Vårt eget spåk er viktig som felles redskap, for den enkeltes trygghet, evne til kommunikasjon og det fellesskapet vi skal ha. Språkforvirring er tap av egen kultur og gradvis tap av frihet, for det finnes moderne aktører som vil lure sine ord og uklare betydninger inn over oss og styre oss sin vei.

Vår mor og stedet vi bor gir oss språket vårt

Eget språk gir styrke

Påtrykket utenfra er sterkt, ordenes betydning er viktig, og grunnlag for all kommunikasjon. Vi kan bidra med egen bevissthet, være tydelige og bruke rene ord. Nysnakk og dobbeltsnakk er overalt rundt oss, og vi blir presset. Bli ikke med på den reisen, men gjør i stedet narr av det.

Ikke hør etter men se hva de gjør

Sannheten er viktig, men den er din egen og la ikke noen andre få forstyrre deg i arbeidet med å finne den. Nysnakk og dobbelsnakk er triks, og det meste er støy. Verden går videre og la oss holde på med det vi ønsker å gjøre.

Nysnakk og dobbelsnakk finnes i mengder, og er deformert kommunikasjon. Lykke til med forståelsen.

Les også: