Ditt hjem kan være ditt slott fullt av sollys

Ditt hjem kan være ditt slott fullt av sollys

kategori: økonomi

Alles liv kan utfolde seg i sola

Kunsten å bygge gode boliger som grunnlag for gode liv er å la sola komme til hos alle. Å finne en slik virkelighet er en kunst vi ikke skal glemme - sollyset skal deles mellom alle, og ingen skal være superbegunstiget, mens andre er uten. Deling av ressurser mellom alle kan begynne med sola. Måler vi hvor lyset faller før vi bygger vet vi om lysforholdene blir gunstige.

Les mer: Felles ressurser er virkelig for alle.

nytt_norge_ Ikke alle har lys på badet - kunne du tenke deg det?

Deling av alt mellom alle

Kunsten å skaffe sol til alle eller flest mulig er nesten glemt. Den har med forståelse, interesse, kultur og kompetanse å gjøre, og det handler mest om deling av ressurser. I dag er det fokus på hva man kan få for penger, og hvem som kan kjøpe seg mest sollys til sin bolig. Fellesressursen sollyset er således blitt en salgbar vare - man kan kjøpe den og stenge de andre ute.

Les mer: Grov politisk overkjøring av fellesskapet.

Å tenke deling og ha teknisk kompetanse om sol kan gi alle sol

Måler man alt i en bygning i forhold til det som har med sola å gjøre, ser hvor sola faller, avstanden mellom gesimsene og vinduene, gårdsrommenes diagonaler og fasadenes høyde kan man se alt. I disse avstandene ligger lysets virkelighet, og i lyset skal boligene ligge, ikke i skygge.

Sol til (nesten) alle som vil ha det

Boligene forteller alt

Samfunnets moralske og hygieniske tilstand avhenger av boligenes standard, status, og ikke minst beliggenhet.

Vi tilbringer mesteparten av livet i boligen, og hver bolig burde være et slott. I det minste skulle solens lys ha tilgang til boligen.

(Fritt etter et avsnitt i Saabye Christensens roman Magnet)

Linker

Analyse av solens virkning på et sted.

Soak Up the Sun in These Airbnb Homes Around the World

Les også: