Digital datakraft revolusjon gir gigant-muligheter

Digital datakraft revolusjon gir gigant-muligheter

kategori: teknologi

En innovativ verden der alle - de som vet hva de holder på med - kan ha nytte av det som skjer

Husk hovedregelen for livet som er at personligheten og virkeligheten er nøyaktig slik tankene er.

Man holder mobilen eller nettbrettet i hånda og alt - hele verden - er tilgjengelig. Det er spennende når en mobil verden åpner seg, men det kan bli farlig uten å være klar i hva man gjør. Alt er integrert, og det er ingen forskjell på fritid og jobb, ta med din egen mobil eller pad eller Mac eller PC - bring your own BYO - la livet gå sin gang interaktivt.

Les mer: Vi er alle manipulerte datazombier - dominert av teknologien

nytt_norge_datakraft_muligheter Man er i fare - teknologien kan ta en og sluke en, eller hva tenker og gjør du?

Les mer: OBS fare: Teknologi skal bli vårt nye altomfattende fengsel for livstid.

Den digitale verden er i voldsom forandring, og vil forandre samfunnet. Vi får uante muligheter for deltakelse og interaktivitet, men også avhengighet. Nettet kan koble en til andre mennesker, ikke bare de store kommersielle gigantene. Man kan finne all informasjon man trenger, apps er nye verktøy, nye kontakter skapes og man blir dradd inn i en ny verden. Man kan bli sin egen herre, starte egen virksomhet eller delta i aktiviteter og fora.

nytt_norge_ Teknologi er tryllekunst også.

Mobil er framtida - man er stedsuavhengig nomade

Datakraft pushes ut til alle via smarttelefoner og nettbrett, datakraft og datalagring ligger i skyen sammen med nye applikasjoner. Intelligente og nyttige apper finnes i overflod. Blogger, dataløsninger i skyen som Jottacloud, publiseringsverktøy som Vook, iPublish og Blogger - nå legges det til rette for oss.

Les mer: Lev livet som lokasjonsuavhengig digital nomade.

Fokuser ikke bare på de negative virkningene av smarttelefoner, video spill, nettbrett. Ikke bli isolert - del med andre i interaktivitet. En aktiv hjerne fører noen ganger/ofte/alltid til aktive handlinger.

Lev i dataskyen - the data cloud

Milliarder av mennesker har nå datakraft, software og kommunikasjon i sin hule hånd - de kan skape sitt eget. Den digitale verden kan gi enkeltpersoner frihet. Det er ikke lenger bare business og myndigheter som har teknikk. Alt preges at man har sitt eget datautstyr for kommunikasjon på nettet - prøv å få en datamaskin med noe datakraft så man kan utvikle ting selv.

Norske Jottacloud er med

Begreper for skyen som kan være verdt å ta med er: Public Cloud kontra Private Cloud eller IaaS (Infrastructure as a Service) kontra PaaS (Platform as a Service).

Kjøp deg en bok om Cloud Services og bli vis.

Vi kan velge om forbruk og shopping er alt, eller om vi vil utnytte dette til å utvikle oss, til å bidra til en bedre og friere verden og utvikle større individualisme. Tenk tanken: bruk den nye teknologien til å vokse intellektuelt.

Mange muligheter åpner seg nå for hver enkelt, og valgene man tar vil styre ens liv og samfunnet.

Les mer: Umenneskelig framtid der 5G 5Gbps nettet snart styrer våre liv.

Teknologi er ikke bare bra, husk deg selv. Ikke bare sitt der i alt for mange timer.

5G kommer snart, nett overalt

Man vil se utviklingen av nettet over alle nett: Tingenes internett - the internet of things IOT. Alt vil være forbundet via nettet, ha datakraft og sende og motta meldinger. 5G blir raskere, og vi går mot et hyperkoblet samfunn der alt er koblet sammen. I dag er alt app-sentrisk, og hva blir det nye? Aktuelle temaer er høyere tetthet av antenner og utstyr, avgrensing og forholdet til andre typer signaler, for eksempel radiosignaler. Er dette nettet helsefarlig - ødelegger det nervesystemene våre?

Les mer: Det nye 5G nettet og utfordringene - vi har alle en plikt til å vite hva som skjer og å delta aktivt i utviklingen.

Les mer: VR virtuell virkelighet selger godt har potensiale til å legge samfunnet øde.

Ikke bli tech-nerd, følg med i naturen også - en falk i flukt er spennende.

Mange liker ikke utviklingen

Man blir opphengt i underholdning - 5 timer per dag - eller spill - 10 timer i døgnet - og blir avhengig og ødelagt fysisk og mentalt. Den store naturlige verden kan gå en forbi - naturens hemmeligheter og skjønnhet forblir ukjente.

Bruk vettet - man skal alltid tenke over hva man holder på med. Er du med eller mot eller verst av alt: er du refleksjonsløs?

Og snart kommer det enda mer - nettet blir intelligent og hvordan håndterer vi det?

Les mer: Du får stimulans i naturen.

Linker

Cloud tjenester via Rackspace, men Amazon er verdensledende.

Les også: