Digital chipping ferdigutviklet og klar for implementering

Digital chipping ferdigutviklet og klar for implementering

kategori: teknologi

Helsevesenet inn i digitalalderen støtte til overvåking

Teknologien for komplett overvåking skrider sakte og bevisst fram. Det store fokusområdet er digital helse, men bakom lurer de reelle hensiktene om overvåking av alle mennesker.

Mengden mulige målinger øker, og nærmer seg det vi kan kalle fullstendig måling. Snart kan alt om en person måles lett og greitt. Data spores kontinuerlig, synkroniseres med datamaskiner i skyen og loggføres hele tiden. Alle data om en person, inklusive helsetilstanden, er fullt ut kjent.

Skann dem: Pandaer i Kina får en mikrochip i kroppen med et enkelt stikk.

Helsedata kan bli big business - og mer

De store leverandørene av forbrukerelektronikk har i flere år prøvd å knekke markedskoden for leveranser til det personlige helsemarkedet. Ingen har helt lykkes ennå, men nå venter alle på hva Apple kommer med, og hvilke leveranser Google, Samsung og mange småfirmaer vil møte dette med. Det blir et samarbeid mellom eletronikkleverandørene og helsevesenet, en stor fusjon av datavitenskap, databaser, stormaskiner, sensordata og DNA-analyser der diagnose og behandling skal forbedres - alt for deg, sier de.

De lager nå små brikker man svelger - de er selvsagt dekket av sukker - og så kan man få enda mer data fra kroppen.

Det er altså snakk om å redusere helsekostnadene med mer målinger. Mobiltelefonen blir sentral i dette systemet med innsamling av data og som kommunikasjonsenhet.

Opplasting av data om deg - de kan ta hva de vil uten din medvirkning.

Du kan kartlegges i detalj

De store datafirmaene har sine plattformer, apps og utstyr med sensorer for å måle de fleste funksjoner i kroppen, og det nevnes at Apple har så mange som 10 sensorer i sitt ur eller Apple Watch. Dataene brukes til å varsle, melde fra til lege, de kan lagres i store databaser. Helsevesenet møter den nye teknologien i den nye digitale tidsalder - vi kan si at helsevesenet er på vei ut av sitt digitale mørke og sin tidligere begrensede teknologiverden.

Les mer: Svelg Googles nanopartikler og de får vite hva du har inne i deg.

Det foregår en tilvenning til begreper og teknikk, og vi blir lært opp nå. Husk at de nye digitale bærbare sensorene er det første skritt mot full chipping av kroppen din.

Les mer: Mikrochip tvungen teknologi oppleves som frivillig.

Symptomer behandles etter hodet

Leger behandler pasienter ut fra den informasjonen de har i hodet sitt om symptomer, årsaker og behandling. Denne måten å behandle på vil forsvinne.

Et nytt område som Foundation Medicine - basismedisin - er under utvikling. Den er basert på DNA som blir stadig billigere å sekvensere - i 2016 nede i omtrent NOK 7000 for en komplett omgang - og der vil man gjennomføre presisjonsmedisinering basert på DNA og avlesing av data fra sensorene eller chippen du bærer på deg. Alt er for at du skal få effektiv behandling, leve lenger og være friskere. Samtidig vil systemet for logging av alle data om deg stille og rolig utvikles.

Psykologiske målinger også? Alle deltar frivillig i det som hjelper dem.

Hjernesensorer har stort potensiale

Google har tidligere uttalt at de vil samle alle data inklusive helsedata, bygge dem opp over tid, kanskje det vil ta flere generasjoner, og så gjøre dem tilgjengelige for helsevesenet og andre interessenter som et anonymisert datasett for analyse.

Det nærmer seg nå realisering av disse planene. En viktig faktor er at det mangler behandling og sensorer for hjernen, for vi vet praktisk talt ikke hvordan hjernen fungerer. Vi kan måle aktivitet, men vet lite om hva denne aktiviteten innebærer, hvordan den oppstår og hva den leder til. Mange forskere er i gang med dette, og kanskje kan nye sensorer og mer dataunderlag være til nytte ved automatiske målinger av hjernen.

Presentert som en digital helsekamp

Den digitale helsekampen starter nå for alvor. Google vil samle data fra trenings- og helseapper i Google Fit, Apple har HealthKit, Samsung SAMI og firmaet WebMD lanserer appen Healthy Target. Microsoft har lenge jobbet med Health Vault, og Qualcomm Life tilbyr plattformen 2net Platform. Enda flere finnes.

Helse er enkelt for mange, men målinger gir status og selvtilfredshet - med chip blir det lett.

Man tar sikte på å samle data fra bærbare enheter, trådløse vekter, glukosemålere, hjerteslagsdata, blodtrykk, temperatur, perspirasjon, pust, kroppstilling, hjerneaktivitet, pH-nivå, målinger i tarmen og mer. Apple ser ut til å ha en hel haug nye sensorer under utvikling, og Google har en smart kontaktlinse som måler glukosen i tårevæskene dine.

Gode helsevaner er rett og slett vanskelige å holde ut med

Det hevdes at det er voksende forståelse for at kontinuerlig innsamlede biologiske data kan hjelpe folk til å styre unna sykdom og holde seg friske. Men all erfaring hittil er at folk blir som før selv om de får data. Etter noen uker og måneder med å telle skritt, sovetid og kalorier så fortsetter man med sin ølmage eller muffinmage uten at det noen gang blir til six-packs mage.

WebMD mener de kan forandre dette med å levere data utformet som meldinger om at "Dette må du gjøre", og de tar sikte på å gi folk dypt innsyn i hva tallene betyr. De mener at da kan folk velge sin vekt, blodsukker og sunn mat. Healthy Target anbefaler så forbedringer i livsstil og gir oppmuntringer. De viser også visuelt hva dataene virkelig betyr. Denne applikasjonen kan hente data automatisk fra Entra, Fitbit, ForaCare, Jawbone, Telcare, Whitings. De fleste av disse synkroniseres via 2net Platform som allerede er godkjent av helsemyndighetene i USA.

Armen full i måleinstrumenter fine billige med overføring - vidunderlig teknologi.

Kjedelige apper for spesielt interesserte

De fleste vil ikke sette på seg detektorer som måler mange helseverdier 24 timer i døgnet, og justere vanene sin slik at de får gode målinger. Det kan hevdes at de uttalte intensjonene bak alt dette utstyret er bra, for hjertesykdommer, kreft og leddplager øker stadig. Det kan hende sensorene må bli enda smartere, gi bedre beskjeder for få deg til å forstå og gjøre som de sier. De kan vibrere på armen din om du spiser for mye sukker eller drikker for mye alkohol.

Regelen er at de fleste gjør noe med helsa etter at de er blitt dårlige og tar medisiner til det hele går over. Noen tar tak og forbedrer seg på grunnleggende måte.

Sensorer på kroppen kan ta alle målinger de vil ha.

Snart blir du chippet

Det snakkes også om smarte klær, plaster og tatoveringer, spiselige sensorer og målere, implantater og chipper, og de mange interessentene som myndigheter av typen NAV og andre, arbeidsgivere, leger etc. kan nok tenke seg at de får data automatisk. Det kan også bli snakk om incentiver av forskjellige slag for å holde helsa di god, for eksempel med blodsukkeret lavt eller få pulsen over 90 minst en gang i døgnet.

Ser du det vakre bildet som tegnes opp

Helse for deg og profitt for leverandørene, nye presisjonsmedisiner og reduserte helsekostnader kan det bli, i en innovativ og utviklingsdrevet verden der vi ikke trenger pleie, men bare dyre presisjonsmedisiner. Man kan stå på som man vil for presisjonsmedisinene ordner alt etterpå.

Men virkeligheten er kanskje en annen, en der maskinsamfunnets virkeliggjøring nærmer seg med stormskritt, og der vi har en sensor eller chip som måler alt de vil vite automatisk.

Eller er for eksempel Fitbit bra for deg

Hvor aktiv du er med skritt og aktive minutter, maten du spiser logges og informasjonen kombineres med apper for å få ut et mer komplett bilde av formen din, vekten du bruker er wifi koblet mot Mac eller PC, søvnen logges og du våkner med en stille alarm - alt er med. Du blir belønnet og motivert med et lite dryss av lyd eller en stille alarm. Man kan koble seg opp og føle seg bra. Man er på vei inn i overvåkingssamfunnet, og er i bra form og motivert.

Mye utstyr, frisk og Fitbit Flex

Fastlegen kan muligens gi en resept på slikt utstyr, støttet og betalt av det norske helsevesen, med direkte tilkobling til sykehusenes datasystemer? De ønsker å vite alt, og du kommer til å gi dem det.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Linker

Les også: