Den sørlige halvkule eksisterer ikke - en flat Jord har ingen rund nedre halvdel

Den sørlige halvkule eksisterer ikke - en flat Jord har ingen rund nedre halvdel

kategori: natur

Det er tid for nye oppdagelser - en renessanse for ny sannhet

Diskusjonen om midnattsol er egentlig komisk. Det er aldri midnattsol på den sørlige halvkule for den sørlige halvkule eksisterer ikke. Jorda er flat, alle mennesker, dyr og planter finnes på den flate Jorda. Glem begreper som nord og sør, jordkule og ekvator, vendesirkler.

Tenk etter: Uansett hvor du er i verden er Jorda helt flat (fjell og daler unntatt). De som har vært i Australia og New Zealand har jo erfart det ved selvsyn. På Svalbard er det også helt flatt. En kuleformet Jord ville bety at vi står på skrå i forhold til horisontalplanet, men det har vi aldri sett noe sted. Skriv gjerne en mail til oss dersom dere har sett folk stå på skrå eller opp ned.

Nesten som den virkelige verden.

Hele verden ligger på en flate, det har vi bevist gjentatte ganger. De to kartene over viser oppfatninger av verden, og ingen av dem er riktige.

Det er også komisk å snakke om Coriolis effekt for den eksisterer selvfølgelig heller ikke på Jorda. Den sørlige halvkule er ingenting: nada, nothing, rien, nichts.

Coriolis akselerasjon som selvstendig begrep er noe annet for det handler om den sentrifugalkraften en roterende kule får når den er plassert på en karusell. Den er grei.

Selvfølgelig snurrer heller ikke Jorda rundt for det ville vi ha merket på kroppen, eller rettere sagt vi ville ikke kunne eksistere her.

Faktum: Alle bor på den flate Jorda som ikke snurrer rundt

Offisielt bor 90% av Jordas befolkning på omtrent 7.3 milliarder mennesker (sier de) på den nordlige halvkule. Da bor 6.57 milliarder mennesker i Amerika, Europa, Afrika, Asia og deler av Sør-Amerika. Flytter vi den tilfeldig plasserte ekvatorlinjen litt, finner vi at alle mennesker bor på en slik litt utvidet "nordlig" halvkule. All natur vi kjenner til lever og virker her. Når vi vet at Jorda er flat stemmer dette helt utmerket - vi trenger ikke den sørlige halvkule. Den finnes heller ikke.

Det finnes ingen Jord-kule. Det hele er så åpenbart at man må le av menneskeheten.

Vi styres av autoriteter med lukket kommunikasjon

Det er underlig å skive denne artikkelen. Den er basert på ting vi vet, og som er åpenbare. Alminnelig fornuftige mennesker ser på en med store øyne når en sier at Jorda er flat, og mange hisser seg opp. Men den såkalte "vitenskapen" fortsetter sin ville og utenom-fakta baserte beskrivelse og undersøkelse av naturen. Verdens befolkning setter seg ikke inn i fakta, presser ikke fram sannheten. Dere er som sauer som breker og tygger drøv.

Løver breker ikke, de tygger ikke drøv. De er våkne, følger med.

Kart over store deler av verden er tegnet ut fra nytte, ikke fakta

Kart over Jorda har en lang historie. Vi bruker en rekke metoder eller projeksjoner for å skjule at Jorda er flat og kartmessig veldig enkel å håndtere. Å navigere på en flat Jord er jo verdens enkleste sak.

Fra gammelt har kart vært tegnet med dårlige hjelpemidler og ut fra mange hensyn. Grekeren Ptolemaios verk Geografia (1406) var et læreverk i karttegning og projeksjoner, og hadde med lengde- og breddegrader og var laget for sjøfolk.

Paven derimot mente at alle kart skulle representere Guds skaperverk og plan. Jerusalem var troens sentrum og dermed også kartets sentrum. Jesuittene som er pavens hær, har fått oppgaven med å forvalte denne del av vitenskapen, de vokter sin “sannhet” vel. De styrer dagens vitenskap innen astronomi og verdensbilde ut fra hensynet til religionen sin. De er eiere av mange av de store teleskopene i verden. De klarer utrolig nok å skjule sannheten ved hjelp av stadig nye påfunn. Den tåpelige teorien om Big Bang var en jesuitt sitt påfunn.

Her er vi på den flate jorda, nær sentrum. Det er ikke veldig kaldt her.

Vi kjenner ikke Jordas dimensjoner

Bretter vi ut en offisiell jord halvkule for å finne størrelsen vil en kunne anta at målet tvers over er omtrent 20.000 kilometer. Det tilsvarer omkretsen av en halv jordkule. Fra senter og ut til periferien blir det omtrent 10.000 kilometer. Hvor langt det er til utsiden av periferien, om den er jevn, om den har åpninger, om det ligger mer land utenfor, vet vi ikke. Det er ukjent område, og ingen får lov å finne det ut.

Vi må også konstatere at havbunnen og de store dyp praktisk talt er ukjente, de har aldri vært undersøkt systematisk. Kanskje er det mye dypere enn vi tror, ja, kanskje det er bunnløst? Ta med at de sier gravitasjonen er mindre på de store dyp - de kaller det en anomali. Ja, hva ellers? Gravitasjonen er selvsagt høyere på fjelltoppene fordi det er lengre vei til Jordas kjerne - analogt er det gravitasjons anomalier. Det hele er latterlig, og samtidig er det en skam at vi vet så lite om stedet der vi lever og dør.

All natur finnes på den flate Jorda

Vi kan summere opp med at alle mennesker bor på den flate Jorda, alt som skjer i naturen skjer her. Nær kanten av periferien finnes store bestander av fisk, hval og krill som har gitt og gir grunnlag for næringsvirksomhet i det “sørlige” ishavet. Den nå beryktede norske fangsten av blåhval fant sted her i området.

Vi kjenner verdens sentrum

Nå vet vi at Jorda er flat, alt land er omgitt av vann og det finnes et landområde - helt eller brutt opp - rundt oss som vi ikke vet den nøyaktige formen og utstrekningen på. Tar vi konsekvensen av dette ser vi at den såkalte Nordpolen er vår verdens sannsynlige sentrum. Dette punktet ligger i havet, som noen ganger er islagt.

Flat jord ser ikke slik ut inni.

Nord og sør eksisterer ikke

Det blir feil å snakke om nord og sør, for det riktige er sentralt (den tidligere Nordpolen) og perifert (den tidligere Sydpolen). Vårt eget område ligger derfor helt sentralt i verden med sin beliggenhet nær det sentrale punkt.

Sola beveger seg over denne flaten slik at vi har et kaldt sentrum som ligger i vann og av og til fryser igjen. Vi har et enda kaldere (sier de) perifert landområde der det nærliggende hav merkelig nok ikke fryser helt til, selv med kilometertykk is (sier de) og ekstrem kulde (sier de). Årsaken (sier de) er betydelig mer hav og mye mindre land (sier de). I en verden som dette er det aldri midnattsol ved periferien, det har vi bare i forhold til sentrum.

Når vi flater ut kartet ser vi altså at alle mennesker og all natur finnes her, og sentrum er tydelig.

Vi hører nordmenn var sentrale i de gamle ferdene til Jordas sentrale og perifere deler

I 1911 slo Roald Amundsen Robert F. Scott i kampen om å bli første mann på Sydpolen. Han seilte også over den magnetiske Nordpol.

Men hvor var Amundsen egentlig og hva skjønte han?

Han hadde sekstanten for måling av solens eller stjernenes høyde over horisonten. Den gjorde det mulig å beregne hvilken breddegrad nord eller sør for ekvator de befant seg på. Med skipskronometeret kunne han beregne lengdegraden, sin østlige eller vestlige posisjon. Han kom til sydpolen, lokaliserte den magnetiske nordpol og utførte jordmagnetiske målinger og observasjoner. Det er uklart hvor vitenskapelig dette arbeidet var. Han måtte på forhånd ha fått oppgitt koordinatene til ett Sydpol-punkt og ett Nordpol-punkt han skulle finne. Eller var det bare to nullpunkter han skulle finne? Hans bragd var av fysisk art, ikke vitenskapelig. Han gikk etter en belønning (spesifisert av jesuittene?) og klarte å ta den.

Gjøa: Liten lett båt ble ikke trykket ned av isen.

Antarktis avtalen legger lokk på mulighetene til å finne ut hva som er der

Over 50 nasjoner har undertegnet avtalen som effektivt hindrer at sannheten om den flate Jordas periferi kommer fram. Den amerikanske admiral Byrd har rundt 1940 uttalt seg i underlige vendinger om Antarktis, hva som finnes der og hva en kjempestor ekspedisjon gjorde der, men uten å kunne si noe konkret om det de gjorde. De innvidde, inklusive mennesker i vårt område, vet mer enn det som er offisiell viten. Resultatet er at menneskenes kunnskap om sin egen verden står på stedet hvil.

Det lever vanlige dyr på og under isen i Antarktis. Forholdene er ikke riktig beskrevet.

Vi kjenner ikke Jorda, vårt verdensbilde er feil

Alt dette er en skam til å ta og føle på. Vi vet derfor ikke hva som er rundt oss, over oss, under oss, hva slags astronomi vi er del av, hva de riktige fysiske lovene er, hvor vi kommer fra og hva hensikten med livet på Jorda er. Utviklingen er stoppet opp, de såkalt nye paradigmene som vår utvikling som menneskehet er avhengig av er stoppet helt bevisst. De som styrer "sannheten" er redde for SANNHETEN. Den vil gi et nytt verdensbilde og rokke ved deres posisjon.

Tiden er moden for ny vitenskap på alle områder. Det er alltid de fritt-tenkende menneskene som finner ut hva som er riktig og sannhet. Nå er de fritt-tenkende helt uten praktiske muligheter fordi propaganda overdøver alt. Det blir ingen nye paradigmer. Eller ......?

Ble du sur, irritert eller forbanna nå - eller er du også begynt å undersøke hva som er sant?

Les også: