De nye lokale media er til å stole på

De nye lokale media er til å stole på

kategori: frihet

Lokal og ekte informasjon om livet til vanlige folk

Ikke les sentrale nasjonale eller internasjonale medier - de er ren propaganda. Lokale nyheter og informasjon derimot er til nytte for alle, og er med på å skape gode samfunn. På Porten.no fra Sogn holder de deg orientert om de nære viktige ting.

GODT DRIV: Denne gjengen har auka med 46 nye personar i år, og Lærdal turlag er i godt driv som alltid. Foto: Jan Christian Jerving.

Få informasjon om det viktige for livet fra kjente kilder

En ny utvikling er på gang i medieverdenen. De lokale papiraviser er presset av moderne teknologi og store kostnader, og sentralisert eierskap i mediene gir alvorlig svekket tillit til innholdet de byr fram.

Men ny nettbasert teknologi med gode plattformer gir nye muligheter, gode tilgjengelige foto- og video-apparater øker mulighetene for formidling fra den enkelte. Mulighetene for å skaffe god og nyttig lokal informasjon og interaktivitet er store, og samtidig styrkes lokalsamfunnene.

Her blir det planlagt asylmottak, men det ble ingenting av - nå. Alle vet alt om denne saken nå.

Medieinformasjonen vi får nå er tom og død

Fra vi er små hører vi feilaktig at internasjonale nyheter fra fremmede land og informasjon om ulykker er viktig, og at man må følge med på det som skjer i verden. Men avisene dør, god informasjon blir svekket av mange typer særinteresser, og TV nyheter er siden sin start for omtrent 50 år siden blitt en tom rutine uten interesse for noen.

Innholdet i disse såkalte hovedmediene er helt basert på ferdigtygget internasjonalt byråstoff som er det samme over hele verden, og som gjentas i det uendelige inntil kjedsomhet. Det finnes ingen selvstendig journalistikk noe sted lenger. de kjøre politiske agendaer, alt er propaganda, alt er produsert av store byråer med avanserte teknikker for påvirkning av den offentlige mening.

Reiser man til for eksempel til USA er "nyhetene" der identiske med "nyhetene" her, det er de samme sakene, de samme ukritiske vinklingene, det er bare forskjellige mennesker som presenterer dem.

Alt har samme kilde og samme styrte hensikt. De store mediene har utspilt sin rolle som informant, de har fått en ny rolle som verktøy i en krig om våre hoder, de presenterer karikert informasjon og styrer etter en agenda.

Glem slike medier - la dem bare holde på, men de er snart borte de også.

Les mer: Kynisk utvikling av folkemeningen gjøres av dagens sentrale politikere. Stem på oss uansett hva dine meninger er.

Et friskt pust og et godt tegn er nye lokale aktører, gi dem støtte og skap gode liv

Et eksempel på det nye er Porten.no som er lokal nettavis for Lærdal og Årdal i Sogn. Porten.no er ikke alene om sitt konsept, men her er litt informasjon om deres virksomhet (fritt sakset fra deres nettside):

Meldinger med nytte og alltid aktuelt stoff

Et sosiologisk perspektiv: Interesser i et virkelig liv og hva trenger man å vite for å leve et fritt, trygt og godt liv

Anta at det viktigste i et samfunn er transparens for da vet man hvem som er der og har en grei oversikt over det som foregår. Man treffer mange av dem stadig og vet hva de står for og det samme vet de om en selv. Ingen er fremmede, for alle er med i lokalsamfunnet og bidrar der slik som de vil. Det som skjer har kanskje betydning for alle eller noen få, informasjonen kan man bruke som man vil.

Det faller en indre ro over slike samfunn, og det er godt å være der.

Det finnes mange utfordringer, og de må man løse selv sammen med de andre. Det som foregår 5000 eller 10.000 kilometer borte trenger man ikke vite noe som helst om.

De store bysamfunn mangler disse kvalitetene, vi har ikke valgt å jobbe dem fram og utryggheten får vokse fordi den falske styrte propagandaen ikke eksponeres av de som bor der.

Les mer: Tror du at bilder og nyhetsinnslag i media viser deg virkeligheten?

Lokale medier er framtida og er tilstrekkelig

Å skape transparens er den store oppgaven, og det er et samarbeidsprosjekt mellom de som bor i et område. Det er en stor oppgave, og lykkes man kan man få et godt liv et slikt sted.

Møt alle, søk informasjon, ta fram kamera, mobil eller datamaskin, gi innspill, bruk crowdsourcing, bli en kilde og bidra til et godt lokalsamfunn i en transparent verden.

Les også: