Dagens pengesystem mot slutten

Dagens pengesystem mot slutten

kategori: frihet

Alt skal baseres på sunne lokale økonomier i fellesskap

Bankene har langt fra monopol på kreditt og lån i verden. Man finner minst 52.000 kredittunioner, og de har mange millioner medlemmer. Det finnes også kooperativer av mange slag, og mange bedrifter har kasser som i praksis gir non-profit kreditt til sine ansatte. Det er gryende forståelse for slike institusjoner, og det er også ønsker om lokal valuta her, men det blir hetset som forsøk på skatteunndragelse.

Kredittunionener er svært forskjellige

De har oftest sine medlemmer som eiere, støtter lokal aktivitet, kan ha egen valuta, praktiserer en person en stemme, de har mange tjenester, de utligner kreditt mellom medlemmene, praktiserer bred kredittinkludering, har lave kostnader og kan være uten renter, og mye mer.

Mikrokredittforeninger kan være en variant av kredittunioner.

I Queensland har kredittunionen lokal støtte og nettbank.

I nær framtid vil den lille jenta eller gutten med sitt beskjedne kredittbehov kunne få kreditt i sin lokale kredittunion, nær folk hun/han kjenner og som kjenner dem. Muligheten er faktisk nærmere enn de fleste aner, og det er positivt at det allerede finnes slike kredittorganer i mange land.

Gjeldsbildet er helt ulogisk og ubegripelig

Gjeldssituasjonen i mange land er uoversiktlig og uforståelig, hendelsene i Island, Hellas, Kypros er eksempler. Statsadministrasjonen i USA ble truet med stenging fordi kongressen ikke klarte å bli enige om hvor stor gjeld USA kan ha, tallet er grenseløst stort, kan aldri betales tilbake og det hele er meningsløst og er gitt opp. Slik er det for alle land. Det er vanskelig å forstå hva det egentlig dreier seg om for landene som har "problemer", men det er et forvarsel om dypere hendelser som kommer: Det økonomiske systemet er ikke godt nok.

Vi trekkes unødvendig med i et internasjonalt dragsug

Norge er akkurat nå beskyttet fra vanskelighetene i verdensøkonomien, men det kommer meldinger om at det går mot strammere tider også i Norge. Alt er rolig på overflaten, men faktisk er verden på vei mot et økonomisk paradigmeskifte som kan ta dramatiske former. Det blir enten et globalisert økonomisk system med full sentral kontroll via Pengefondet, Verdensbanken eller lignende, og konsekvensen av det er økonomisk slaveri. Alternativt kan det være et system basert på sunne lokale økonomier med selvstyring og lokale kredittsystemer. De er igjen koblet slik at de kan nå ut over de lokale økonomier der det er ønsket, og fungere i videre markeder.

Kredittunioner er kjente for sin involvering i lokalsamfunnet, her Halloween.

Totalt uoversiktlig pengesystem mot kollaps

Offentlige myndighetsbaserte monopoliserte penger tas for gitt i dag, men sannheten er at systemet holdes gående ved kunstig åndedrett og skjulte grep. Det er nok å vise til statens redning av norske banker, krisene i Kypros, Island, Spania og nær totalkollapsen i USA i 2008. Dagens økonomiske system er basert på tvilsomme prinsipper som evig vekst, ressursknapphet, monopolisert og sentralisert kreditt, gjeld og renter.

Det er i dag erkjennelse av at systemet må endres radikalt. Motoren i systemet har vært USA, men landet lever nå på nåde med stadig trykking av penger, mange år med underskuddsbudsjetter som krever stadig ny trykking av penger, utstedelse av obligasjoner til kravstore långivere og et svært handelsunderskudd. Bærebjelken har vært dollarens kvalitet, men dollarens framtid er nå høyst usikker, og USA er i depresjon med høy reell arbeidsledighet. Den samlede effekt av dette er at dollaren kan falle om kort tid med alvorlige konsekvenser for alle. Kinesisk yuan er på vei inn som alternativ, men er bare såvidt ute på banen. Det er på tide å tenke på å utvikle et nytt bærekraftig økonomisk/finansielt system med et annerledes fungerende pengesystem.

Verden går selvfølgelig ikke under fordi om det sentraliserte dollarbaserte pengesystemet der vi er med krasjer. De varer og tjenester vi trenger i våre daglige liv kan produseres som nå, under nye lokale økonomisystemer.

Kredittunionen i Ballynahinch, Irland har felles administrasjon med flere kredittunioner i Irland. Her er link til hjemmesiden deres.

Praktiske løsninger finnes ferdig utviklet

Thomas Greco som vises i videoene har lenge arbeidet med disse spørsmålene, han får nå økende gehør og arbeidet hans kan vise til praktiske resultater. Han sier vekstfaktoren må tas ut av pengesystemet og kredittgiving må bli alles rettighet, ikke bare for noen monopoliserte enheter.

Sentralt i arbeidet er lokalt styrte kredittforeninger eller kredittutlignings-institusjoner der man etablerer direkte utveksling mellom kjøpere og selgere ut fra hva de faktisk kjøper og selger, og utligning av sellers kredit og kjøpers debet uten at det kreves rente, kun en liten håndteringsprovisjon til dekning av utgifter.

Vi hever oss da over det politiske pengesystemet som gir kreditt til noen få - bankene. Et slikt system vil bety slutten på penger slik vi kjenner det i dag. Bankene skaper jo hele tiden penger basert på sikkerheten låntaker stiller, og tar penger ut av tynn luft.

Liten bedrift er med i lokal kredittunion.

Nytt godt prinsipp er personlig kredittgiving til alle

Det viktige prinsippet her er personlig kredittgiving for alle, lokal styring, utveksling og utligning av kreditt mellom alle kjøpere og selgere enten de er private, detaljister, engros eller produsenter. Myndigheter som skal ha skatter og avgifter er del av systemet som leverandører av tjenestene sine, og stiller derfor opp som leverandører av tjenester.

Det finnes mange slike kreditt-utligningsinstitusjoner i verden i dag. Mest omtalt har kanskje sveitsiske WIR vært med 60.000 medlemmer og en omsetning på omtrent 12 milliarder kroner. I USA antas det å være flere hundre slike kredittforeninger. Utfordringen nå er å bygge ut flere kredittklareringsenheter i mange lokalmiljøer, få disse til å fungere bra med systemer og administrasjon, nettverke disse sammen basert på lokal styring og oppnå videre virkning for de som ønsker det.

Medlemmene i WIR får kreditt.

Det finnes praktiske eksempler på at det går an

Greco nevner et prosjekt i India der man først kartlegger alle som vil være med: produsenter, importører, selgere, kjøpere av alle slag, alle tilgjengelige ressurser samt hvordan man kan erstatte import og lage disse varene lokalt. Dernest setter man opp kredittklarerings-institusjonen inklusive datasystemer og rutiner, lager kollektivets penger som brukes i kollektivet, bygger sosial kapital basert på alle deltakerne og etablerer en lokal standard for verdisetting ut fra virkelig økonomisk aktivitet, ikke spekulasjon.

Det er klart at eierne av dagens system vil motsette seg en utvikling som dette, og det vil bli politisk kamp av dimensjoner.

Glade kredittunionmedlemmer i Somerset, England

Vi kan leve uten å bli styrt av penger

Fokus på penger i dagens samfunn er altoppslukende og ødeleggende. Ser vi på historien fra gammel gave/dele-økonomi til moderne kapitalisme ser vi at pengesystemet har bidratt til fremmedgjøring, konkurranse, knapphet, ødeleggelse av samfunn og gjort endeløs vekst og endeløse dager på jobben nødvendige. Kapitaleierne er herrene.

Vi har nå sjansen til å få til en overgang til en sosial og naturbasert samfunnsform. Negativ rente, lokale penger, ressursbasert økonomi, gave-økonomier og innføringen av felles-ressursbegrepet (the commons) er elementer i det nye. Den personlige dimensjonen er at det vil kunne bli mulig for alle å leve uten å bli styrt av penger.

Linker

Videoer med Tom Greco om en mulig ny økonomi: https://www.youtube.com/playlist?list=PL70F023FD1CB9A7ED

Bok: Slutten på penger og ny framtidig sivilisasjon

Penger - forstå og skap alternativer til statlige penger.

Internasjonalt salg via en lokal kredittunion.

WIR Bank

WIR Informasjon: Demystifying Money and Liberating Exchange

Beyond money: Devoted to the liberation of money and credit, and the restoration of the commons.

Credit Union Insight - nettside med amerikansk/internasjonal info om kredittunioner. Nyhetsbrev.

De Grønne vil ha lokale penger. Frank Aarebrot: - En oppmuntring til systematisk skatteundragelse

Les også: