Dårlige tider ikke noe problem for Hitler og Tyskland - de meldte seg bare ut og jobbet

Dårlige tider ikke noe problem for Hitler og Tyskland - de meldte seg bare ut og jobbet

kategori: frihet

La oss selv ta styring på finansvesenet vårt - normal jobbing løser alle problemer

Husk at ingenting skapes eller betales med penger, for alt skapes og betales med arbeidsinnsats. Motorveisystemet Autobahn er et eksempel på selvstendig tysk økonomisk tenking og aktivitet. Måten det ble finansiert på og bygget uten lån og gjeld er et eksempel for alle i praktisk økonomi. Det fascistiske systemet deres var forøvrig ikke noe godt eksempel på et varig velfungerende samfunn.

Etterhvert ble det slik at nasjonalsosialistene som en dynamisk kraft hadde forsikret tyske "big business" forretningsfolk om langt mer gunstige forhold for forretninger enn under republikken eller keiseren. En verden som hele tiden er under opprustning eller på kanten av krig er klart det beste for forretningene, og Hitler leverte. Det var heller ikke bare de tyske forretningsfolka det gikk bra for med omfattende krigsindustri, det samme gjaldt i resten av Europa og USA.

Vi lever i en permanent krigstilstand

Krigsstaten var skapt med dette systemet, og den har fulgt oss siden. Noen sier at slik har det alltid vært - krig og krigsforberedelser gir profitt. De to verdenskrigene og det som har fulgt deretter er en klar oppgradering av krigens rolle for å skape økonomisk aktivitet.

Les mer: Krigen mot verdens befokning hardner til. Danske og norske soldater snart til krig og død i flere nye områder.

Da Hitler kom til makten i 1933 var Tyskland blakk. Versailles-traktaten etter 1. verdenskrig hadde pålagt det tyske folk å dekke kostnadene ved krigen for alle de vinnende land, en håpløs oppgave med kostnader estimert til tre ganger verdien av all eiendom i landet.

Lag penger selv og styr selv

Tyskland syntes dømt til en trist framtid styrt utenfra, men slik ble det ikke. Da Hitler og nasjonalsosialistene kom til makten i 1933 trosset Hitler det internasjonale bank-kartellets planer ved å utstede sine egne penger.

Les mer: Kreditt til alle er en menneskerett. Pengevekslerne skal ikke styre hver enkelt av oss

I 1938 ble Hitler kalt årets mann av prestisjefylte amerikanske Time Magazine. De skiftet raskt mening.

Han ordnet opp i Tyskland, skapte velstand og ble deretter farlig for de som vil styre verden. Hitler kastet de sentrale bankerne ut av landet og ble den mest demoniserte person i "verdenshistorien". Det ble nødvendig å starte en verdenskrig for å bli kvitt ham.

Les mer: Pengenes vesentlige svakheter løses ved monetær og finansiell revolusjon. Dagens pengesystem lager en økonomisk orgie for de få.

Økonomien blomstret fra 1933 til fordel for alle, så ble Hitler stoppet.

Hitler laget fysiske penger, og han tok også over privilegiet med produksjon av penger ut av tynn luft. Systemet de tok i bruk hadde ikke rente, og det gjør at det er umulig å sette seg i evig gjeld. Man kan bare forestille seg hva som ville ha kommet hvis slike tanker hadde spredd seg til flere andre stater i verden.

Les mer: Tynn luft: Bankene lager penger fra ingenting.

Dette kan ha vært en hovedgrunn til at Hitler måtte stoppes: Han hadde gått forbi de internasjonale bankfolkene, skapt sine egne penger og var utenfor deres kontroll. Han viste med all tydelighet at det er fullt mulig å drive egen selvstendig økonomisk aktivitet.

Basisvarer kan man produsere selv og bytte til seg det man trenger, eller man kan bytte på alle andre mulige måter, alt uten snev av penger.

Tyskland ble ødelagt av Versailles-avtalen

Spekulasjoner i den tyske mark hadde fra omtrent 1919 sett verdien rase nedover. Denne inflasjonen ble drevet fram av de tradisjonelle internasjonale finansmiljøene som spekulerte mot den tyske valutaen, pumpet penger inn i systemet uten andre hensyn enn egen fortjeneste.

Resultat var en av de raskest galopperende inflasjoner i moderne tid. På det verste kunne man ikke engang med en trillebår med 100 milliarder mark i sedler kjøpe et brød. Statskassen var tom, og et stort antall boliger og gårder var overtatt av banker og spekulanter. Folk levde i dårlige hus og sultet. Dette hadde aldri skjedd før - en total ødeleggelse av den tyske mark, tap av folks sparepenger, bedriftskonkurser og store tap i økonomien generelt. På slutten av 1920-årene kom den verdensomspennende depresjonen også til Tyskland og gjorde vondt verre. De så ut som om de ikke hadde noe annet valg enn å akseptere gjeldsslaveri til internasjonale långivere.

Men Hitler brøt ut av den finansielle tvangstrøyen og ordnet opp på samme måte som andre før ham

"Vi er ikke så dumme at vi prøvde å utstede en valuta støttet av gull som vi ikke har. Men for hver Mark som ble utstedt påla vi en arbeidsinnsats tilsvarende en Mark verdi arbeid gjort eller varer produsert. Vi ler av at våre nasjonale finansinstitusjoner har den oppfatning at verdien av en valuta reguleres av gull og verdipapirer som ligger i hvelvet i en statlig bank”.

Egen hage for urbant jordbruk er fremdeles populært i Tyskland, men startet for fullt under Hitler med tankene om selvforsyning.

Flere andre har gjort akkurat det samme som Hitler, for eksempel Abraham Lincoln som finansierte den amerikanske borgerkrigen med papirpenger kalt "Greenbacks". Hitler begynte sitt nasjonale kreditt program med å utarbeide en plan for offentlige arbeider. Prosjekter med øremerket finansiering innen flomkontroll, reparasjon av offentlige bygninger og private boliger, og bygging av nye bygninger, veier, broer, kanaler og havneanlegg ble satt i gang. Kostnadene for de ulike programmene ble satt til en milliard enheter av den nye nasjonale valutaen basert på en milliard ikke-inflasjonsdrivende valuta-enheter knyttet til arbeid og garantert av staten.

Det ble satt i gang offentlige arbeider i stor skala

Millioner av mennesker ble satt til å jobbe med prosjektene, og de som arbeidet ble betalt med stats-sertifikatene. Pengene ble ikke støttet av gull, men det ble støttet av arbeid av reell verdi. Stats-sertifikatene ble pengene de brukte, og de var egentlig en kvittering for arbeid og materialer levert til tyske myndigheter. For hver Mark som ble utstedt ble det produsert arbeid av tilsvarende verdi. De som arbeidet kunne så bruke sertifikatene på andre varer og tjenester, og derved skape flere arbeidsplasser for flere mennesker. De laget penger og satte i gang den gode sirkelen.

En tysk/jødisk mynt om samarbeid. Fra 1934 foregikk organisert transport av jøder fra Europa til Palestina.

Man regner med at flere millioner jøder reiste til Palestina fram til krigen begynte i 1939 og programmet med forsendelsene stoppet. Det forelå en avtale inngått mellom Tyskland og representanter for zionistene.

Innen to år var det ingen arbeidsledighet lenger i Tyskland, og landet var på fote igjen. Den hadde en solid, stabil valuta, ingen gjeld og ingen inflasjon. Dette var i en tid da millioner av mennesker i England, USA og andre vestlige land fortsatt var uten arbeid.

Tyskland greide også å få i gang utenrikshandel utenom bankene

Tyskland ble nektet utenlandsk kreditt via en økonomisk boikott fra utlandet, men de fikk i gang byttehandel (barter) system der utstyr og råvarer ble utvekslet direkte med andre land, i bevisst hensikt for å omgå de internasjonale bankene. Dette systemet med direkte utveksling skjedde uten gjeld og uten handelsunderskudd. Tysklands økonomiske eksperiment, som Lincolns i den amerikanske borgerkrigen, var kortvarig. Det er noen varige minner etter suksessen, inkludert den berømte Autobahn som var verdens første landsdekkende motorvei.

Hitler heldømmes av historien

Selv om Hitler har gått inn i historiebøkene med mange påstander hengende over seg, var han populær blant det tyske folk, i hvert fall for en tid. Dette var fordi han trosset gjeldende internasjonal økonomisk teori - en teori om at pengene må lånes mot gullbeholdningen eller et annet verdibegrep til et privat bank-kartell fremfor å utstedes direkte til de som utfører arbeidet og leverer tjenester.

Virkemiddelet var en uavhengig pengepolitikk uten statsgjeld, lave eller ingen renter og full sysselsetting med et offentlig byggeprogram. Hitlers tredje rike var på denne måten i stand til å gjøre et konkurs Tyskland om til den sterkeste økonomien i Europa i løpet av fire år. Merk at dette var helt uten aktivitet knyttet til opprustning.

Volkswagen skulle være billig.

Bilen skulle se ut som en bille, ha plass til 2 voksne og 3 barn, ha 25 hestekrefter og kunne kjøre i 100 kilometer i timen. Den ble verdens mest populære bil.

Tyskerne greide seg helt uten det internasjonale finansvesenet

Vi er lurt til å tro at storfinans er nødvendig. Hitler fikk landet tilbake på fote med statssertifikater utstedt i Greenback-stil av myndighetene, og slik økonomisk politikk kan alle drive. Vi trenger faktisk ikke et verdensdekkende hel-integrert finansregime. Alle kan styre sin økonomi selv via en normal arbeidsinnsats fra de mange ut fra det man trenger, og uten latterlige krav om evig vekst.

Den britiske statminister Churchill forklarte at “Tysklands utilgivelige forbrytelse før den andre verdenskrig var å frigjøre sin økonomiske kraft fra verdens handels-system og lage sin egen valutamekanisme som ville hindre verdens finansmiljøer å tjene penger.”

Fortellingen om penger som presenteres i våre lærebøker i offentlige (statlige) skoler i dag er feil. Gullstandarden er forlengst forlatt, og vi er gjort helt avhengige av et internasjonalt bankvesen som lager penger ut av tynn luft og herjer med oss. Det er også et kjempemessig problem at massive ressurser brukes i en krigsindustri som gir profitt når fornuftig produksjon ville gitt en bedre verden, men mindre fortjeneste til den internasjonale finansverdens deltakere. Ser du hva som skjer?

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen eller les de anbefalte artiklene våre. Stopp, tenk og gjør det.

Linker

Pengesystemet mot kollaps råtner innenfra i verdensdekkende svindel. Det er full krise og full taushet.

Kreditt til alle en menneskerett. Pengevekslerne skal ikke styre hver enkelt av oss.

Les også: