Chemtrails i Norge: Historien gjentar seg

Chemtrails i Norge: Historien gjentar seg

kategori: teknologi

Chemtrails på himmelen helt vanlig nå

Bildet over viser det som mange mener er en vanlig dag med flyaktivitet og kondensstriper på himmelen. Her i Norge er det stadig tydelige "chemtrails" å se over store deler av Østlandet. Alle som ser dette undrer seg over fenomenet, og på internett har det i mange år summet med meldinger, videoer og bilder. Verdens chemtrailsdag holdes årlig med demonstrasjoner over hele verden, inklusiv Norge med demonstrasjoner i Oslo og Bergen.

Les mer: Verdens kjemisk biologiske våpen er utenfor kontroll.

Verden flommer over av bilder av chemtrails

Luftfartstilsynet sier bla bla de er ikke interessert i det vi alle ser

Vi har tidligere tatt opp saken med Luftfartstilsynet, og her er svaret: "Luftfartstilsynet har vurdert beskrivelsen og kan på bakgrunn av de opplysningene som ligger i mailen med sikkerhet si at dette er Kondensstriper. Kondensstripene oppstår normalt i den høyeste delen av troposfæren, mellom 18-30000FT på våre breddegrader. De kan dannes under dette høydesjiktet, men her er fuktigheten så lav at de fort forsvinner. Etter at kondensasjonsstripene er dannet består de av iskrystaller.

Det er atmosfæriske forhold og atmosfærens innhold av fuktighet som avgjør hvor lenge stripene blir stående på himmelen. Hvis atmosfæren er opprinnelig mettet eller nær mettet i forhold til is kan stripene bli stående på himmelen i lang tid. Enkelte steder, og særlig over Europa med tett flytrafikk, er det svært alminnelig med vedvarende kondensstriper under de riktige atmosfæriske forhold. At dette opptrer i atmosfæren eller i luftrom over tett trafikkerte flyplasser i Norge er vanlig, spørsmålet er gjerne om kondensstripene blir værende eller løser seg opp.

Legg gjerne merke til at hvis du ser kondensstriper som løser seg fort opp er dette et tegn på en tørr atmosfære, godt vær. Hvis disse vedvarer, som de har gjort i dette tilfellet, kan dette tyde på at en front nærmer seg og det blir tilskyende etter en tid."

Her er det noe som ikke stemmer. De innrømmer at flyene lager kunstige skyer, men later som om det ikke er et problem? Om utslippene er farlige eller ikke, skyene på himmelen kommer fra flyene, som så ofte blir til regn, det ser vi jo med egne øyne. Uten flyene hadde det vært blå himmel. De kan ikke tillate fly å slippe ut så mye stoff at de blokkerer sola, da får de slutte å fly eller finne en annen måte å gjøre det på. En bil som tåkelegger hele gata hadde blitt stoppet med en gang, men fly skal få lov til å grise til hele himmelen daglig uten at noen snakker om det?

De skal ha oss til å tro at rutefly lager perfekte firkanter av fly-utslipp? Se på firkantene, ser mer ut som noe droner hadde laget.

Contrails eller chemtrails? De lager kunstige skyer med fly.

Man ser ofte contrails og chemtrails samtidig, og er to forskjellige fenomener.

Kondensstriper som løser seg opp pent og pyntelig, eller? .

De fleste av stripene blir værende og sprer seg utover i en dis som senere utvikler seg til skyer og blokkerer sola. Se opp, det foregår nesten hver dag

Passasjerfly kan ikke produsere så mye vanndamp som så blir til iskrystaller at vi får persistente skyer som dekker hele himmelen. Stripene blir også sett i områder der det ikke er særlig kommersiell trafikk, og flyene går som oftest rett over himmelen i samme høyde, fullt synlige hele veien. Vanlige passasjerfly enten stiger eller går ned og kan normalt ikke sees med det blotte øye når de er i marsjhøyde på 30 000 fot. Disse ofte umarkerte flyene ser ut til å gå mye lavere enn vanlige passasjerfly. Contrails, som de mener alt sammen er, oppfører seg helt annerledes og lager kortere striper som forsvinner helt på mindre enn et par minutter.

Himmelen så ikke sånn ut før, og i de siste årene har det bare blitt verre og verre. Finner dere mange bilder med "contrails" som dekker hele himmelen i sikk-sakk og firkanta ruter fra 80-tallet eller før?

USAs historikk går via Vietnamkrigen til i dag

Ser vi på historien er det flere ganger innrømmet offisielt fra myndigheter at sprøyting av kjemikalier fra fly har vært brukt. Amerikanerne hadde sin operasjon Popeye i Vietnamkrigen fra 1967 til 1972 der de sprøytet partikler av sølv-jod forbindelser ut i skylaget over Laos, nærmere bestemt over Ho Chi Minh-veien som vietnameserne brukte som transportvei mellom nord og sør. Tre Hercules fly og to Phantom fly fløy to turer hver dag. Hensikten var å forlenge monsunsesongen slik at det ble flom og vanskelige forhold i området. Informasjon om sprøytingen ble publisert i New York times i 1972, og resulterte i betydelig kritikk. Amerikanerne brukte også Agent Orange som ble sprøytet ut over jungelområder for å fjerne bladverket så bombemål ble tydeligere.

Chemtrails over Bislett i Oslo. Hele den lange stripen kommer fra fly, og dannes ikke naturlig.

Storbritannias historikk 1940 til 1979 og videre til i dag

I Storbritannia ble millioner av innbyggerne dratt inn i en biologisk bakteriekrig test med utsprøyting av kjemikaliene fra fly. En regjeringsrapport frigitt i 2002 ga en full oversikt over Storbritannias biologiske våpentester mellom 1940 og 1979. Mange av disse testene gikk ut på å sprøyte potensielt farlige kjemikalier og mikroorganismer ut over befolkningen uten at de visste om det. I visse områder er det rapportert om alarmerende fødselsdefekter hos nyfødte barn, og man forbinder dette med utsprøytingen av kjemikalier. Du kan lese hele omtalen av rapporten i linken under.

Amerikanerne brukte mange kjemiske våpen i Vietnamkrigen.

De brukte Agent Orange for flere formål, napalm for å svi av vegetasjon og kjemikalier for å ødelegge avlinger. De har alt som trengs for å gå videre med sin sprøyting: fly med utstyr for sprøyting, kjemikalier og gjennomføringsvilje.

Prosjekter som er i gang

Det hevdes med styrke at minst fire forskjellige prosjekter er i gang nå. Alle involverer sprøyting av kjemikalier fra fly, og er hemmelige og holdes unna miljømyndighetene. Du kan lese om disse i linken under.

Militært og kommersielt press###

Det er i dag forbudt å bruke værmodifikasjon for militære formål - se Miljø-modifikasjonskonvensjonen eller Environmental Modification Convention ENMOD samt konvensjonen om biologisk mangfold. Det er også betydelig kommersielt press på å få lov å begynne med geo-engineering, og det er allerede historier om firmaer som har tatt seg til rette og blitt miljøkriminelle.

Det er mange muligheter for hva chemtrails er: endring av Jordas klima ved myndigheter og geopirater, test av biologiske og kjemiske stoffer, spredning og testing av sykdommer, spredning av insekter, geomagnetiske tester, eller ukjente saker vi ikke kan forestille oss. Det er all grunn til å følge med, det blir for enkelt å kalle dette kondensstriper, så fortsett å spørre og undre deg.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Linker

Millions were in germ war tests

The History of Biochemical Warfare Research and Human Experimentation, 1945 - 1989

Chemtrail prosjekter som er i gang

Chemtrails blir offisielt i Norge

GeoengineeringWatch

Mange myndigheter har arbeidet lenge med chemtrails teknologi, og de jobber med det nå også.

Les også: