Bruk hodet eller så har du ingenting her å gjøre

Bruk hodet eller så har du ingenting her å gjøre

kategori: frihet

Menneskene oppfører seg som om de ikke har egen hjerne

De fleste mennesker lever i en liksomtilværelse, stiller ingen krav til seg selv og kaller det for det virkelige liv. Egne undersøkelser av muligheter og forhold, bruk av egen kritisk sans og egen intelligens er mangelvare, for i samfunnet er alt gjort klart for deg. Dine krav til innsats er små, for alt du skal gjøre er å få deg en utdannelse og en jobb, stå opp om morgenen, gå på jobben, stifte familie og la deg underholde og distraheres i 40 år, og ha noen friår før det hele er over. Sosialt press og annet press kan hisse deg opp til å mene noe og gjøre noe et par ganger, men det går som regel fort over.

Les mer og bruk hue: Filmer og dokumentarer om flat jord geosentrisme med høy kvalitet overalt. Hele verden snakker om flat jord.

Å slå opp plakater kan være til stor hjelp når man skal huske noe.

Les mer: Mennesket er et geni som kaster bort mulighetene, og sover gjennom livet i vanemessige oppfatninger.

Mange innbiller seg at de lever riktig

Mange tror de lever fordi de er fysisk tilstede, og at det er nok, men da er de fortapt. Da er det ingenting noen kan gjøre. Men hvis du er som de fleste og forstår en god del, men ikke alt, da kan det hende at det er håp og at noe kan skje, at du kan lære og du kan få grep på realitetene.

Les mer om hvordan barn bør lære seg å lære selv tidligst mulig.

Menneskene er kraftig standardisert

Mennesket er i dag så kraftig standardisert at en utenforstående observatør som ser reaksjonene på alminnelige stimulanser vil tro at ingen har sin egen selvstendige hjerne. Observatøren vil tro at det finnes en selvstendig ytre hjerne, og at menneskenes oppførsel er et uttrykk for denne hjernens vilje.

Alltid: Bruk hue og finn ut hva du er med på

Spør deg selv hvorfor du ikke bruker hue. Gå ut der ute og finn ut hva stjernehimmelen egentlig er: hvem har laget den, og hvordan har de gjort det. Det var ikke Big Bang. Utfordring, tenke, ide, gjøre: prosessen er ustoppelig og spennende.

Les mer: Samfunnets totale kontroll ødelegger selvstendighet livsglede. Repet snøres sammen for alle.

Her er noen fakta om livet og hvordan man kan lære

Det er håp for de som ser standardiseringen de er utsatt for og vil ha noe annet, og som nekter å være tilstede i liksomtilværelsen og dens uendelige forutsigbarhet hele tiden.

Spør deg selv hvorfor du ikke bruker hue. Eksempelvis vet vi ikke hva som finnes like under beina våre i jordoverflaten, selv om glødende masse spruter opp: Hvor kommer den fra, og hvorfor kommer den her? Det dypeste hullet vi har boret er omtrent 14 kilometer, de fant ingenting, vi vet ingenting for ingen bruker hue.

Her kan du lese om ayahuasca som er en psykoaktiv medisin for åndelig vekst

Læring er nyttig hvis du er her for noe annet enn å leve på liksom. De som har evnen til å lære selv kan ikke stoppes hvis de selv vil det, og belønningen er et fantastisk liv.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Les også: