Bruk av nanopartikler farlig

Bruk av nanopartikler farlig

kategori: teknologi

Nanopartikler oversett høyrisiko

De fleste vet ikke hva bittesmå nanopartikler er, men de finnes snart overalt. De bedrer produkters egenskaper bruksmessig, reduserer kostnader og kan gjøre helt nye produkter mulige. Eksempler er nanopartikler i mange typer mat inklusive babymat, sol-oljer og annen kosmetikk, i mat som tykningsmiddel og stabilisator, i elektronisk teknologi som blant annet gjør moderne mobiltelefoner og mikrokretser mulige, overflatebehandling, optikk, helt nye og bedre materialer og medisinsk diagnostikk. De brukes til innføring og nøyaktig plassering av medisiner i kroppen, renseteknologi og som katalysatorer i kjemiske prosesser. Det ser ut til at de snart finnes overalt.

Men vær påpasselig, finn ut hvor nanopartikler brukes, for det er ikke sikkert at dette er trygt. Det er stor sjanse for at det er farlig, og vi skal kreve at risiko informasjon om nanopartikler i bruk publiseres i en varedeklarasjon.

Vi lever farlig med nanopartikler, målrettede nanopartikler søker sitt mål i kroppen vår eller andre miljøer de introduseres i.

Mulig høyrisiko utenfor kunnskap og kontroll

Produkter merkes ikke med om de inneholder nanopartikler. De kan være farlige, vi har ikke oversikt og kontroll over risikoen ved produksjon og bruk, og vi vet ikke hva som skjer med dem i kroppen og i naturen. Vi kan allerede ha mistet kontrollen over nanoteknologien. Nanotoksikologi er navnet på giftighet og helsefare ved nanopartikler, og langtidsvirkningene av nanopartikler for mennesker og miljø er helt ukjente, og vi kan reelt stå overfor en ny teknologisk katastrofe forbundet med alt for rask utvikling av nanopartikler.

Les mer: Svelg Googles nanopartikler og de får vite hva du har inne i deg.

Teknisk usynlig fantasiprodukt uten konsekvensvurderinger

Nanopartikler er de minste partiklene mennesket kan lage, og har i omtrent 30 år vært gjenstand for intensiv forskning. De er så små at de kan trenge inn i cellene, luftveiene og blodbanene våre, og de kan være skadelige, ja kanskje dødelige.

Nanopartikler er partikler med hvilken som helst form med dimensjoner i nanometer området 1×10−9 og 1×10−7 m. De lages av mange materialer, noen er giftige, de kan være medisiner, tungmetaller, plaststoffer eller bare metaller som jern, sølv og kobber. De egenskapene som er ønsket teknologisk og bruksmessig kan være de som gjør dem farlige for helsa.

Sko der skitt og vann ikke fester seg nanopartikler gjør jobben.

Nanopartikler i kroppen vår og i naturen

De negative effektene fra nanopartikler i menneskekroppen og ute i naturen skyldes det store overflate til volum forholdet. Det kan gjøre partiklene svært aktive i kjemiske reaksjoner eller som katalysatorer, og de kan vandre gjennom celle-membraner i organismer av alle slag, og effekten er helt ukjent.

Hva som vil skje i naturen har vi fått et forvarsel om allerede, og det er konstatert store miljø-ødeleggelser ved utslipp av nanopartikkelavfall fra gruver, og både fisk og planter er rammet.

Giftige nanopartikler kan ikke sees.

Gir helserisiko på jobben

På mange arbeidsplasser er man bekymret for de ansattes helserisiko ved produksjon og bruk av nanopartikler, og arbeidstilsynet i mange land begynner å se faren. Men nanopartikler slippes allerede ut blant oss alle - ut til deg og meg - uten at vi får informasjon om det, uten at risikoen er kartlagt eller at omfanget følges opp.

Nanopartikler kan bli dødelige våpen

Nanopartikler kan lett brukes som våpen ved at de produseres slik at de kan formere seg eller replikeres og vokse eksponentialt. Dette kan skje uten at vi ønsker det - utenfor vår kontroll - eller gjøres med vilje av en ond makt. Da kan all biomasse som mennesker, dyr og planter drepes av nanopartiklene de kommer i berøring med.

Nanoteknologien er høyrisiko

Vi kan nå designe, produsere og bruke helt nye material-strukturer ved å kontrollere form og størrelse på partiklene i nanometerskala.

I årene som kommer blir det muligheter for stor nano-profitt, men risikoen som avtegner seg er skjøvet bort - det skal ikke snakkes om det. Helse-effekter, risikovurdering og forebyggende tiltak henger nå i løse luften og gjør vårt daglige miljø uttrygt. Det er ikke nok å beskytte arbeidstakere på jobben, vi må ha et trygt nanoteknologisk miljø hvor vi enn er. Tenk om noen skulle finne på å bruke nanopartikler som våpen.

Utenfor vår kontroll - frykt nanoteknologi kombinert med mikroteknologi, her nanopartikler forkledd som blodceller.

Den gale vitenskapsmann

Den gale vitenskapsmann er nå sluppet løs i jaget etter lønnsomme industriprodukter, men pass på for dette kan gå galt. Dette er bittesmå partikler som kan komme seg ukontrollert inn overalt i kroppen og i naturen. Vi tar en stor sjanse ved å slippe dette fritt ut blant oss alle for nanopartikler kan lage katastrofe. Full åpenhet og deklarering av all bruk av nanopartikler er et krav.

Les mer her om GMO-basert mat som er en "vitenskapelig" skrekkvisjon vi ikke skal finne oss i.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen eller les de anbefalte artiklene våre. Stopp, tenk og gjør det.

Les om forskning på nanosikkerhet her - nano i våre liv.

Les også: