Boligen din prioriter frihet og fantasi

Boligen din prioriter frihet og fantasi

kategori: økonomi

Lett bolig gir lett liv

Bildet over viser en boligvisjon fra Louisiana kunstgalleri - et tenkt laget bokollektiv der alle delte alt, og man levde i en verden man alltid kunne finne et sted å bo. Dette ble avvist som en umulighet, en krenking av privatlivets fred og en slik boform er nå ikke lenger i tankene til noen. Dette var radikale tanker som ble sett på som utopi av noen, og rent nonsens av noen.

Man trenger ikke egen bolig hvis man tenker seg om

Det finnes kulturer der alle bor kollektivt, og det er en selvfølge at alle alltid har en plass å bo. Alle bor hele sitt liv sammen med familien sin. Noen bryter ut for å starte nye familiegrupper i nye kollektiver, eller får innpass i et kollektiv et nytt sted. I noen kulturer har kollektivet private deler av boligen man kan gå til. Det finnes ikke noe boligpress på noen, ingen krav om egenkapital eller lån og heller ikke livsvarig arbeidsplikt. I slike kulturer finnes ikke boligproblemer.

Boligblokker begynte man med omtrent i 1950, siden er de blitt bedre, men de har fremdeles vesentlige negative sider. Institusjonspreget forsterkes ved at de ser ut som kontorbygg.

Les mer: Det er likestilling i kvinneriket hos mosoufolket i Kina.

Ny individualisert boligkultur ble etablert for ikke lenge siden

For noe over 60 år siden ble det gradvis slik her at alle skulle ha sitt eget sted å bo, et sted der de kan være alene og for seg selv, hvile etter en hard arbeidsdag i industrien, institusjoner, handelen eller på kontor, eller om ikke annet for å sove og oppbevare ting. Sammenhengen med industrialisering og urbanisering er klar.

Det er mulig å låne hos de som bor her, for det er hundretusener leiligheter og hus som er tomme eller er dårlig utnyttet.

Massivt press utenfra

I store deler av verden er det nå evig boligjakt, og boligen er gjort til det viktigste element i livet og økonomien til mange mennesker. Det er i dag stort sosialt og politisk press på unge mennesker for å eie egen bolig, og her eier nå de fleste sine boliger direkte eller via foreninger som boligselskap og sameier.

Men leiemarkedet er også stort, og leietakere har mange motiver for sine valg. En tydelig sak de senere år er at enslige leier sine boliger fordi finansiering ellers blir vanskelig. Nyinnflyttede til et sted leier også ofte mens de setter seg inn i lokale forhold, og/eller før de finner seg en partner som de kan finansiere sin bolig sammen med. For de fleste er leiemarkedet et steg på veien til å eie.

Les mer: Veldig små hus er en god idé.

Kreative detalj om soverom.

Låne leilighet

Det finnes en tredje vei i tillegg til eie og leie. Det er mange som har hauger av plass i sine boliger, det finnes ledige rom av mange slag i mange typer institusjoner, ledige eneboliger og campingvogner. Men disse holdes alltid unna tilgjengelighet og skal ikke deles med noen. For de som ikke har noe sted å bo ville det å låne et slikt sted være en gave fra kosmos. Men slik skal det ikke være, og du må ut i boligmarkedet. Til og med hos egen familie kan det være vanskelig å få dele det som finnes og ikke brukes.

Kollektiv er supert

En boløsning som noen få liker er kollektiv, og en rekke kollektiver kalt bofellesskap finnes i vårt område, og det finnes flere varianter som seniorboliger, studentkollektiv, bygårder organisert som fellesskap, eiendommer i landdistrikter hvor flere går sammen.

Les mer: Sterke ønsker om å bo kollektivt.

Forskere hevder at det er naturlig for mennesker å ha et basis sosialt felleskap på 20-30 personer. Det er en klar tendens i våre dager til at flere og flere uttrykker at ensomhet og mangel på sosial omgang er et problem. Kanskje dette er faktorer som teller ved at utviklingen av bofellesskap er i framgang her.

I kollektivene har man som regel sine private boenheter og felles anlegg som felles kjøkken, stuer, treningsrom, frukthage og plen, dyrehold, spa, kino, verksteder og mye mer. Mange ting blir mulige i et slik fellesskap, det er vel egentlig bare fantasien som setter grensene.

Bokollektiv kan bli langt rimeligere, mer sosialt, og ha flere funksjoner enn andre løsninger.

OK å bo i kollektiv for det har sine sterke sider som mange liker.

”Boligpolitikken” er laget for å binde oss fast

Det har i mange år foregått tunge prosesser i vårt område for å få oss til å bli her og jobbe for “staten”. Folk flest tror nå det er bedre å kjøpe enn å leie når man skal skaffe seg bolig. Alle tror samtidig at økonomien er stabil nok til at risikoen er minimal. Bankene har sammen med “staten” laget et system som fungerer slik:

Verdien på boligen vil vanligvis stige over tid, avhengig av mange ting.

Det tar ofte 20-30 år å betale ned lånet, noe som gjør at en stor del av all din tid og energi høstes bare for at du skal ha et sted å bo.

Smått og billig på en rimelig tomt har fått mange tilhengere i mange land, boligkrav basert på prestisje er ikke det klokeste.

Leie

Å leie har mange fordeler, blant annet unngår du de største ulempene ved “boligpolitikken” som er tapt frihet og muligheter.

Stort, fint, dyrt lokker mange, og det er mange som kan gjøre dette når forskjellene i samfunnet øker.

Flytte til utlandet

I mange land kan man i dag eie og leie bolig langt billigere enn her, og det er fullt mulig å finne noe å holde på med for å skaffe seg inntekter.

Tenk etter før du gjør noe

Det som er vanlig styrer oss alle, men et lite dypdykk i dine egne motiver er smart for valget av boform berører livet ditt i stor grad, spesielt i forhold til hvor i verdens geografi du er, hvor stasjonær eller hvor fri og bevegelig du skal være. Et valg i retning av å eie binder deg heller ikke for alltid, men kan gjøre deg mer bunden, og kanskje lat i forhold til endringer.

Les mer: Friheten er inne i en selv.

Skal dette valget bli godt er det nødvendig med egne meninger, for her bestemmes livet ditt og hva vil du her på jorden.

Sett frihet og fantasi foran trygghet - du lever en gang

Kanskje å leie en plass i kollektiv er det beste - der får du alt - så finn eller lag din versjon av et kollektiv. Det er mye å tenke på her. Det kan være fint å ha flere bomuligheter - du blir fleksibel, får variasjon, kan stikke av fra alt du ikke liker, utnytte sesonger og markeder og skifte miljø. Tenk igjennom pengesituasjonen din og bli stedsuavhengig så du kan være mange steder og ha det bra.

Skal du eie så kjøp noe lite, billig, betal det ned fort, sjekk at det er vedlikeholdsfritt, uten trøbbel med naboer som bygger eller myndigheter som regulerer veier, tomter og lager trøbbel for deg.

Alt dette unngår du ved å leie for er du misfornøyd så stikker du, og har du lyst å prøve noe annet så gjør du det. Kanskje du skal prøve et kollektiv også, eller vente med det til du blir senior. Her er mye å tenke på, mange muligheter og nedprioritert krav til bolig gir et lettere liv.

Tradisjonell tenking om bolig krever tonnevis med penger, utradisjonell tenking kan gi økt frihet og fleksibilitet.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Les også: