Blomster bedre enn sprøytemidler for god vekst

Blomster bedre enn sprøytemidler for god vekst

kategori: økonomi

Blomster tilbake i naturlig matproduksjon

Vi sår planter rundt vinstokkene for å gjøre jorden bedre, sier gammeldagse vinprodusenter. En god kjøkkenhage er full av blomster som er steder å hente mat for humler og bier.

Endring kommer: For mye teknikk og kjemi og for lite naturmetoder

Vi lever i en verden av klinisk industrielt jordbruk med gjødsel og sprøytemidler. Men heldigvis - den vakre virkeligheten i form av naturlig og bærekraftig jordbruk - økologisk - er i ferd med å innhente oss, og føre oss inn i et naturlig vakkert jordbruk med levende blomster og insekter. Sagt på en annen måte er fornuften kommet tilbake i form av blomster. De plantes inne blant planter som vi skal høste og bruke til mat for det gir bedre insektliv og avlinger og lavere kostnader.

Dette prinsippet er kjent fra gamle tider, men nå har forskerne tatt fatt i det, og produsert forskningsresultater og da kan vi tro på det.

Striper av blomster i åkeren reduserer angrep fra skadedyr ved et økt biologisk mangfold, og slike enkle tiltak kan gi økonomisk gevinst. Spesielt tilpassede striper av blomster og urter i åkeren kan redusere skadedyrangrep som ville gitt et avlingstap, og kan erstatte bruk av sprøytemidler.

Blomster gir god matauk. I Russland og Sveits planter man striper med blomster i åkrene.

Mange meter med blomster i biologisk plantevern

Dette er prøvd med høsthvete og den viktigste skadegjøreren kornbladbille som gnager på bladene på hveteplanten og fører til reduserte avlinger. Det brukes mye blomster i rader opp til 3 meter. Blomsterfrøblandingene bestod av dill, bokhvete, koriander, kamille, kjørvel og fargerike kornblomster og valmuer. Andre blandinger kan skreddersys. De tiltrekker nytteinsekter som marihøner, løpebiller, nettvinger og blomsterfluer som trives på blomstene.

Mindre skader

I åkrene med blomsterstriper var antall kornbladbillelarver redusert med 40 prosent, sammenlignet med åkrene uten blomsterstriper, og kornbladbillene ble fordrevet fra hveteåkrene med blomsterstriper.

Blomsterstripene er et godt alternativ til sprøytemidler, og i Sveits driver nesten alle bønder med integrert produksjon med redusert bruk av sprøytemidler. De kan brukes for mange typer avlinger, blant annet poteter.

Roser varsler om skadetrøbbel i vingårder

Naturlig prinsipp

Blomsterstriper er godt kjente i økologisk landbruk og kjøkkenhager, men storskala anlegg er nytt. Et prosjekt kalt ”100 nytteblomst-rader” fortsetter i Sveits.

Blomsterfrøblandingene blir kommersielt interessante for bøndene, for de sparer penger på ikke å kjøpe sprøytemidler. Blandingen tiltrekker seg både pollinerende insekter og andre nyttegjørere. Honning– og villbier og andre pollinatorer som humle får nytte av blomsterstripene i åkrene. Det er påvist 25 forskjellige humlearter i Norge - hjelp dem fram.

Her er artikkel fra OIKOS med mange interessante linker

Les også: