Bli en språkutvikler lag nye ord for oss som er her i lokalområdet

Bli en språkutvikler lag nye ord for oss som er her i lokalområdet

kategori: frihet

Legg selv til nye ord og uttrykk for framtida

Eget språk er en bærebjelke i et menneskes liv. Det henger sammen med tid, sted, kultur, aktiviteter og sosiale forhold på stedet man er. Har man dyp språkforståelse er man godt rustet i samfunnet.

Bli med å lage språkutvikling, for å få inn de ordene man bruker og trenger er en glede. Å lære språk godt er å bygge mentale modeller som gjelder der vi er, og blant de vi er sammen med. Vi bruker språket til å prosessere sanseintrykkene fra stedet og miljøet der vi er. Språket vårt gjør det mulig for oss å tilnærme oss den lokale virkeligheten. Språkutvikling for barn er et stort tema, og handler om barns utvikling av tale- og skrive-språket og de modeller vi bruker. Lokalt språk er viktig, det er en mening i språket, i alle språk, som vi bør lytte til, en indre og stedegen sammenheng. Et annet stort emne er å lære fremmedspråk for barn og voksne, for det gir gode kontaktmuligheter i mange sammenhenger.

Les mer: Dobbelsnakk nysnakk brukes daglig i kamp om hodene våre. Ord er viktige for å lede oss og skjule hensikter.

Vi skal ikke slippe taket i lokale språk

Videreutvikling av eget språk for voksne har en tendens til å havne i bakleksa, for det er ikke bra å være for avansert, og et folkelig språk skal bare være "godt nok". Men lokal kultur-utvikling og -styrking er vidtfavnende, ens eget språk er uløselig knyttet til hvem man er, hvor man kommer fra og et avansert eget lokalt språk er en styrke.

Norsk er bra for alle

Nye ord kommer stadig inn i språket

Det er ingen regler for hvordan det skjer, men når ord er etablert i vanlig bruk tar Språkrådet nye ord inn i de offisielle ordbøkene. De gjør det folk gjør. Å sluke anglisismer rått slik vi gjør nå er slapt, men det kan lett ta slutt når alle er bevisste og stolte.

Les mer: Folket i Norge har virkelig et språk for seg selv.

Her er beskrivelse av Språkrådets praksis: "Mange trur at Språkrådet har fullmakt til å godkjenne eller underkjenne nye ord, men slik er det ikkje. Vi godkjenner ordbøker og ordlister til bruk i skolen, men bestemmer ikkje kva for ord som skal takast inn i språket og seinare få plass i ordbøkene. Nye ord blir tekne opp i norsk ved at vanlege språkbrukarar tek dei i bruk, både munnleg og skriftleg. Over tid vil det vise seg kva for ord som er døgnfluger og forsvinn nokså fort, og kva for ord som festar seg i skriftspråket og blir såpass etablerte at ordbokredaktørane etter kvart tek dei inn i ordbøkene."

Alle kan delta i språkutviklingen og bør gjøre det: Styrking av eget språk skaper identitet, selvfølelse og god stedegnet kommunikasjon.

Les mer: Språkvekst utvid din språklige horisont.

Ta en test - kan du morsmålet ditt så folk her forstår deg?

Nye ord er kulturutvikling i praksis - ord som fester seg eller blir borte - bli med

nytt_norge_ Lipgloss er blitt vanlig, eller skal vi kalle det noe annet: leppeglød, leppeblank.

Verd et forsøk? Egne forsøk er utviklende i alle fall, hever ens nivå, og kan bli del av det norske språk.

Les mer: Nysnakk om fredspris der krig er fred. Nysnakk er i aktiv bruk.

Støtt Klarspråk saken vær kort konsis og klar i språket

Les mer: Du kan lære så mange språk du vil.

Noen fremmedspråk hører også med - 4-5 fremmedspråk er minimum for alle. Å ikke delta i språkutvikling og læring er ren slapphet. Det dreier seg om kommunikasjon der man er.

Linker

Forskningsressursen Norsk aviskorpus er et unikt utgangspunkt for både empiriske og populærvitenskapelige studier av norsk språk.

Språkrådet: Finn norske avløserord

Les også: