Bjørnen er sky ikke provoser bjørnen til aggressiv adferd

Bjørnen er sky ikke provoser bjørnen til aggressiv adferd

kategori: natur

Norsk rovdyrpolitikk i praksis en miljøskandale

En langsom fjerning av rovdyr fra vårt land foregår. Det lages lover, det inngås rovdyrforlik, men systematisk politisk og praktisk sabotasje, samt lokal motstand kverker dyrene. I første omgang drives dyrene mot grenseområdene, men skriften på veggen er klar: Sterke krefter i vårt område ønsker å drepe alle rovdyr. Det finnes ingen rovdyr i kystområdene, bare i grenseområdene nærmest våre naboer. Streifdyr forekommer, men de blir raskt drept med fellingstillatelser i hånd.

Det finnes noe som heter rovdyrmotstandere her i området vårt. De mener de kan drepe alle rovdyr som de vil. Naturens premisser er ikke akseptable for dem, de liker ikke den skapte naturlige verden. Når de vil drive med noe, eksempelvis sauehold i delvis uegnede strøk, vil de fjerne resolutt alle hindringer inklusive våre rovdyr.

Les mer: Snart er all ulv i Norge drept - omtrent 90 igjen nå.

nytt_norge_brun_bjorn De bor i skogen, de har sitt hjem der, la dem være i fred i heimen sin. De har også rett på arealer til sin aktivitet.

Vi har forsket på bjørn i over 30 år

Vi vet mye om bjørnens liv. Dyr som sover om vinteren har skjønt det, de vet å innrette seg. Norge er med på et skandinavisk bjørneprosjekt som ble startet i 2002, og man har forsket på bjørn siden 1984. Man vet at bestanden av brunbjørn går nedover. Forskerne jobber godt. De vet mye, har mange hjelpemidler som viltkamera, merking, undersøkelser av fangete og døde dyr, de har GPS og gjør observasjoner under vandringer i bjørnens områder.

Dyretragedie: Tidligere var det bjørner i hele landet

Nå er bjørnene bare å finne i grenseområdene mot våre naboer. Vårt eget land er derfor i praksis tomt for bjørn, unntatt et bitte lite antall i noen grenseområder.

Det finnes anslagsvis 3000 bjørner i grenseområdene, og litt over 100 av dem er i Norge. Målet er 13 bjørnekull i året i Norge, men Rovdyrdata mener vi bare fikk seks bjørnekull i 2016. Dette er ikke bra, men det får ingen konsekvenser.

Les mer: Rovdyrene ofres systematisk for sauer sluppet i skogen og som ingen ser etter.

nytt_norge_svart_bjorn Svartbjørnen er mer aggressiv. Vi kan ikke drepe den for det, den har rettigheter vi må akseptere.

Bjørnen er sky og fredelig

Lar vi bjørnen i fred, viker unna, holder jaktbikkjene i tømme, så er ikke bjørnen aggressiv. Bjørnen viker unna for den er naturlig sky. Den ser ut til å vite hva vi kan finne på. Lag litt lyd om du møter bjørn, og vik unna bjørnens område, og alt vil gå bra.

Bjørnen angriper bare under provokasjon. På 40 år er det registrert 42 hendelser med bjørn, og alle har oppstått i forbindelse med jakt eller hund.

Les mer: Økologiske systemer og naturlige næringskjeder nødvendige.

Muligheter for alle skapninger og naturopplevelser i en naturlig verden er målet. Mennesket er bare en av mange som har naturlige rettigheter i en naturlig verden. Kunnskap, engasjement og erfaringsbaserte tiltak er framtida.

Les mer: Ny prioritet - naturkunnskap er den nye folkeaktiviteten.

Linker

Norsk Institutt for Naturforskning.

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk.

Rovdata: Nasjonal leverandør av bestandstall.

Skandinaviska Bjørnprosjektet.

Les også: