Bitcoin med kryptert blockchain all finans handel aktivitet i hele verden

Bitcoin med kryptert blockchain all finans handel aktivitet i hele verden

kategori: økonomi

Blockchain med full oversikt transaksjoner er det nye internett

Bitcoin er mer spennende enn noengang. Misforståelser og skepsis rundt Bitcoin har vært stor i de årene som er gått siden introduksjonen i 2009. Den skjulte godbiten eller forklaringen på alt om Bitcoin er teknologien som underbygger det - blockchain. Vi lever i usikkerhet om hva som egentlig foregår, og hvem som står bak. Blockchain kan være det nye internett som vil ha funksjonalitet til å linke alt som skjer sammen, og til å vite alt om den enkelte. Den nye verdensvalutaen som omtales noen ganger vil være en kryptert digital valuta, kanskje med et annet navn og annen funksjonalitet enn Bitcoin.

nytt_norge_blockchain Bankene kan spare mye med blockchain. Men vi skulle jo bli kvitt bankene: De er mellommenn.

Teknologer og spekulanter har gode tider

Kryptovalutaer har vært en drøm for spekulantene som fikk med seg den dramatiske økningen i Bitcoin opp til USD 20.000 og retur til omkring USD 3.000. Disse verdiene og mer kommer sikkert tilbake i årene som kommer. Mange andre krypto valutaer er nå aktuelle, vi nevner Ethereum.

Blockchain har interesse for IMF Pengefondet

Det internasjonale pengefondet snakker nå om virtuelle valutaer og har gitt ut en artikkel med tittelen “Virtuelle valutaer og det som kommer deretter. Innledende betraktninger”. Her skriver de om virtuelle valutaer samt blockchain: “Virtuelle valuta ordninger og distribuerte hovedbok teknologier kan styrke den økonomiske effektiviteten ved å tilrettelegge person-til-person (peer-to-peer) utveksling, og samtidig redusere transaksjonstider og kostnader, spesielt på tvers av landegrensene”.

Ny moderne infrastruktur

I tillegg til betalingssystemer med kryptovaluta har teknologiene med fordelt hovedbok betydning for infrastrukturen til et bredt spekter av markeder ut over finansmarkedet. De kan være et rask, nøyaktig og sikkert system for journalføring. Blant de aktuelle brukere er børser av alle slag, verdipapirregistre, verdipapiroppgjørssystemer, handel med eiendom, registre for helseopplysninger, musikk, diamanthandel, helse og mer. Bitcoin bruker blockchain, og de to er sammen. Kanskje kan Bitcoin kalles en fin første anvendelsen av denne teknologien.

nytt_norge_blockchain Helsevesenet står foran store endringer - full informasjon til alle.

Forbedrede registre og loggbøker

Gjennom historien har registreringer av transaksjoner alltid vært en viktig del av sporingsinformasjon, det være seg i handel eller statlig virksomhet. Alle har hatt regnskapsbøker, som inneholder alle transaksjoner og registre med opplysninger. Blockchain støtter digitale distribuerte regnskapsbøker som registrerer og lagrer data. Dataene er 'fordelt' over hele nettverket, og de kan være åpne for alle ( “unpermissioned”) eller begrenset til deltakerne som er involvert ( “permissioned”). Et nøkkelpunkt er om noen kan komme inn og se alt om de ønsker det.

Reduserte kostnader mer effektivitet

Blockchains distribuerte hovedbok har et stort potensial for kostnadsbesparelser, spesielt for internasjonale pengeoverføringer i banksystemet. IMFs rapport om virtuelle valutaer sier at kostnadene ved å sende internasjonale pengeoverføringer kan reduseres fra omtrent 7% til kanskje 1% som er anslått for Bitcoin. Bankene ønsker rask handel, og blockchain-baserte remitterings-systemer er allerede i bruk. På Filippinene og i Kenya finnes slike plattformer som tilbyr overføringer via Bitcoin og tilbake til offisiell valuta.

Bankene ønsker også å oppnå effektivitet i driften. Bruk av denne teknologien vil hjelpe dem å bli kvitt manuelle prosesser, mellommenn, svær dataregistrering og mange verifikasjoner. Blockchain gjør alt mulig med større fart og nøyaktighet.

nytt_norge_ Vatikanet vil ha ny verdensvaluta med ny teknologi. Er det Jesuittene som står bak dette?

Blockchain teknologi kan ha mange potensielle bruksområder

Det er interesse for statlig bruk. I Storbritannia mener statlige teknologer at teknologi basert på distribuerte registre gir mulighet for myndighetene til å redusere svindel, korrupsjon, feil og kostnader i papirintensive prosesser. Blockchain har potensial til å omdefinere forholdet mellom regjeringen og innbyggerne i form av datadeling, åpenhet og tillit.

Her er noen flere eksempler på ting som skjer.

nytt_norge_ Når blockchain fungerer godt har vi et alternativt internett med full sporing av alt som skjer.

Til slutt: Følg med på dette for utviklingen er viktig

Dette er bare en oversikt over de mange prosjektene som er i gang med denne teknologien. Blockchain teknologien er fortsatt i en tidlig fase, utfordrer dagens systemer og blir en oppmodning om endringer.

Vi skal ikke glemme at det kan ligge en plan bak alt dette: total oversikt over alle transaksjoner mellom alle mennesker gir mulighet for total kontroll over alle mennesker. Tenk litt på det også.

Linker

Hvordan blockchain can drive et alternativt internett.

IMF: Virtual Currencies and Beyond: Initial Considerations.

Linux Foundation: Open source blockchain for store firmaer.

Les også: