Bitcoin med blockchain på vei til en million dollar

Bitcoin med blockchain på vei til en million dollar

kategori: økonomi

Kryptovaluta svinger ingen boble som snart sprekker

I Bitcoins verden har vi lyn og torden - Lightning network. I overgangen mellom 2017-2018 svingte kryptovaluta voldsomt, og det er lett å bli skremt. Noen amerikanske banker forbyr bruk av kredittkort til å kjøpe kryptovaluta, alle myndigheter er usikre, og i gammel stil vil noen innføre lover med politiovervåking av kryptovalutavirksomheten. Men verden går videre, og sagaen om kryptovaluta går videre.

Bitcoin Cash for bruk til daglige kjøp er kommet, og Lightning Network er enda en protokoll for raske betalinger med Bitcoin, med mulighet for milliarder av transaksjoner per dag. Den er ventet midt i 2018. Det skjer mye nå, vi anbefaler at man følger godt med. Betaling som er rask, lettvint, anonym, kryptert, desentralisert, person-til-person høres bra ut, og kan bli en realitet i 2018.

Bitcoin er ung - veldig ung

Historien sier at den første kommersielle Bitcoin BTC transaksjonen i 2010 var kjøp av pizza. Kjøperen betalte 10.000 BTC for to pizzaer, og siden den gang har prisen skutt i været med over 500 millioner prosent. Men kjøper man pizza med Bitcoin i dag er det bare små andeler av Bitcoin som skal til. De første noterte verdien på Bitcoin var nede i USD 0.0025, steg raskt til USD 0.06. Nå har den vært omkring USD 20.000, før den falt tilbake til USD 7.000. (tall fra primo 2018)

Folk har hørt om Bitcoin og har en mening om Bitcoin, men ikke mange folk eier Bitcoin. Er den en boble, så har den liten deltakelse, er frikoblet fra finansmiljøene og likevel hører vi fra mediene at den bestemt er en boble.

Enestående stigning for superkonseptet kryptovaluta

Det har sikkert aldri vært en annen eiendel som har gitt over en halv milliard prosent stigning i løpet av omtrent 8 år. På denne bakgrunn kan det være lett å si at Bitcoin er en boble. Men man må innse at Bitcoin er en unik ressurs, et banebrytende konsept og en revolusjon. Den har nesten ubegrenset potensial til å forandre den finansielle systemet i verden. Da må det som er mulig få lov til å skje.

Den fulle verdien av Bitcoin er uendelig langt fra å bli realisert akkurat nå. Vi ser ikke på endringene som en sprekk, og Bitcoin ballongen vil neppe sprekke med det første og prisen vil stige mye mer. Sannsynligvis vil Bitcoin finne sin riktige plass i den finansielle verden uten å sprekke, men med store variasjoner underveis. Den Bitcoin vi ser i dag er bare en begynnelse.

Coins på telefonen blir vanlig.

Verdien av Bitcoin vil drives opp hele tiden

i 2010 var Bitcoin en stort sett ukjent kryptovaluta man knapt kunne kjøpe pizza med. Nå er Bitcoin overalt: massevis av nettsider, journalister diskuterer det på nyhetskanaler, familiemedlemmer snakker om det i selskaper, og guttekubben Grei vet ikke hva de skal gjøre. Men fremdeles er det ikke mange mennesker som eier Bitcoin, de fleste ser på utviklingen fra sidelinja. Det er anslått at bare 0.4% av folk i verden har Bitcoin. Det er færre enn det er veganere i verden.

Det er bare omtrent 20 millioner blockchain lommebøker i bruk. Selv om veksten år for år er mer enn 100%, er det bare 0,4% av de 5 milliarder mennesker som allerede har bankkontoer. Men Bitcoin er nå en verdensomspennende trend som sannsynligvis vil bli et permanent innslag i verden. Trenden vil uunngåelig fortsette, og når etterspørselen etter Bitcoin øker så vil verdien øke.

Bitcoins verdisetting er nytenking

En kryptovaluta må verdisettes på en ny måte sammenlignet med andre finansielle eiendeler. I hovedsak er det bare tilbud og etterspørsel, følelser og pris som styrer verdien. Bitcoin har en unik tilbuds og etterspørsels dynamikk. Tilbudet er begrenset, det finnes maksimum 21 millioner BTC når alle minet. Det hevdes at omtrent 4 millioner BTC er gått tapt for alltid. Det reelle antall Bitcoin i omløp vil trolig være omtrent 17 millioner.

Vi finner riktig pris på Bitcoin omtrent i 2030

I dag er etterspørselen kraftig, og den er sannsynligvis i ferd med å øke med økt popularitet, bredere anvendelse, større institusjonelt eierskap og forbedret funksjonalitet. Videre vil etterspørselen trolig nå en verditopp etterhvert. Verditoppen vil uunngåelig nærme seg når det er svært få Bitcoins igjen å mine, og maksimalt antall er helt sikkert begrenset oppad til 21 millioner coins. Akkurat nå (primo 2018) er omtrent 16 millioner millioner Bitcoins minet. Den siste Bitcoin vil ikke være minet på flere tiår. Det er Imidlertid enighet om at de langt fleste Bitcoin vil være minet rundt 2032. Det gir oss omtrent 15 år på å finne riktig pris for Bitcoin.

Coin mining vil fortsette lenge ennå.

Konsept og funksjonalitet brukt av mange

Det er Bitcoins funksjonalitet som kryptovaluta som bestemmer mesteparten av verdien for Bitcoin, selv om følelser spiller en viktig rolle. Vi er fortsatt i åpningsfasen av Bitcoins tidsalder, og det er Bitcoins funksjonalitet og egenskaper som skal bestemme prisutviklingen. I dag veier spekulasjons-aspektet tungt. Det er vanskelig å sette en prislapp på spekulasjon, men det klart at høyere pris som følge av spekulasjon trekker inn folk som kan se mulighetene i den fremtidige funksjonaliteten. Prisen bør derfor fortsette å øke.

Bitcoin er i åpningsfasen i to store markeder. Den ene er verdens verdimarkeder, og den andre er det verdensomspennende betalings eller pengemarkedet. Verdens verdimarkeder er preget av gull, obligasjoner, fiat valutaer, aksjer, derivater og andre finansielle instrumenter. Verdens pengemarked er anført av fiat valutaer, kontrollert av sentralbanker, regjeringer og multinasjonale banktjeneste selskaper. Selv om Bitcoin ikke kan erstatte aksjer, obligasjoner, derivater, gull, eller til og med nasjonale valutaer i overskuelig fremtid, kan Bitcoin bli en mulighet for verdi lagring, så vel som et alternativt handels- og utvekslingssystem.

Politisk manipulasjon av pengeverdier er vanlig

Verdens overordnede markeder er kraftig manipulert av regjeringer, sentralbanker, finansinstitusjoner og andre markedskrefter. Det foregår også manipulering i de underliggende markedene der innsiderne gir fordeler til de rike, de få, og de privilegerte. Dagens økonomiske system i verden har en iboende skjevhet innebygget. Det er derfor rom for og begrunnelse for et alternativt og mer effektivt system. Kryptovalutaene er i så henseende teknisk overlegne alle dagens systemer, og kryptovalutasystemet vil trolig vinne fram og ta markedsandeler fra det gamle, ødelagte systemet med sine store feil og mangler og politisk overstyring.

Reisebyråene tar coins.

Bitcoin har store kvaliteter

I den første delen av Bitcoin, blockchain, er kryptovaluta som fenomen fortsatt i sin barndom, og har bare såvidt startet. Den nye teknologien kan muliggjøre en rekke elementer i et økonomisk system, være mer stabilt, mer effektivt, være mindre komplisert, og mye mer transparent - man kan delta og vite hva som foregår. Dernest er det desentralisert, og kan derfor ikke manipuleres av stater, sentralbanker og finansinstitusjoner som tradisjonelt styrer all økonomi og alle midler for handel. Bitcoin kan som gull være verdibeholdning, og Bitcoin sammenlignes med gull fordi begge mines. Begge har begrensede tilførsler, de er anerkjent for å ha verdi, har gode egenskaper som byttemiddel, og er svært ettertraktede eiendeler på verdensbasis.

Men Bitcoin er langt enklere å handle med. En kan for eksempel sende USD 1.000.000 i Bitcoin til et annet land på den andre siden av verden på minutter og til en minimal transaksjonskostnad. Den samme transaksjonen med gull ville være en langt mer komplisert og kostbar prosedyre.

Mastercard har laget sin egen blockchain.

Fiat valuta går alltid mot null

Det er universelt at alle fiat valutaer tll slutt faller tilbake til sin egenverdi, som er null. Dette har skjedd i Tyskland, Zimbabwe, flere post-sovjetiske republikker, Venezuela, og selv den mektige USD har mistet omtrent 95% av sin verdi siden Fed overtok USAs pengesystem i 1913.

Hvis en valuta ikke er støttet av noe, og har ubegrenset tilførsel, er den nødt til å bli misbrukt. Før eller senere ser alle at pengemengden er stadig økende, kjøpekraften avtar, og til slutt kulminerer det hele i et tap av tillit og en devaluering av papirpengene.

Bitcoin har ikke dette problemet for kryptovalutaen er desentralisert og har en begrenset mengde som er minet. Dessuten har BTC alle de viktigste kjennetegn på en ønsket valuta. Bitcoin er holdbar, lett delelig, svært transportabel, ekstremt knapp, lett gjenkjennelig, umulig å forfalske, og når den når sitt langsiktige verdipotensial vil BTC bli stabil samt konsekvent gjennomført.

I hovedsak utfører Bitcoin alle funksjoner gull og alle lands valutaer kan

Bitcoin har klart potensial til å utføre alle pengeoppgaver mer effektivt, og på en mye mer kostnadseffektiv måte. Videre er Bitcoins blockchain dynamisk, og muliggjør et mye mer gjennomsiktig, og mindre rovlystent og utbyttende pengemiljø.

Bekymringer om Bitcoins stigende transaksjonskostnader og skalerbarhet problemer finnes. Kritikere snakker om skyhøye transaksjonskostnader forbundet med Bitcoin, samt nettverkets lange transaksjonstider og manglende evne til å behandle et enormt antall transaksjoner.

Kostnadene ved overføring via blockchain skal ned.

På grunn av Bitcoins stigende popularitet har det vært en økning i gjennomsnittlige transaksjonskostnader fra omtrent USD 2 til $ 37. Derfor ser du ikke Bitcoin brukt til å kjøpe pizza i dag. Men de stigende kostnader og lange transaksjonstider er svært sannsynlig forbigående problemer i Bitcoins evolusjonsprosess.

Ny lett rask Bitcoin versjon kommer

Lightning-nettverket er en protokoll som danner et nettverk av betalingskanaler som kan nås uavhengig av det bredere blockchain nettverket. Dette er i hovedsak en add-on til Bitcoins blockchain som løser skalerbarhet og kostnadsspørsmål ved å ta transaksjoner bort fra hovednettet og over på et mer spesialisert nettverk.

Lightning-nettverket kan behandle tusenvis av transaksjoner per sekund, sammenlignet med dagens grense for Bitcoin på under 10. Transaksjoner utføres med en brøkdel av den nåværende kostnad. Det gjør det oppgraderte Bitcoin Lightning betalingssystemet billigere enn dagens masse-betalingsbehandlingssystem, og man kan da gjennomføre millioner transaksjoner per dag, samme som Visa/MasterCard. Lightning Network er planlagt å lanseres midten i 2018.

Bitcoin med integrert Blockchain er unik

Skeptikere sier at de liker blockchain teknologien bak Bitcoin men ikke BTC selv. Dette er et merkelig utsagn, fordi mens blockchain teknologi kan implementeres for omtrent alt av transaksjoner, er det i stor grad en desentralisert database hovedbok der man lagrer transaksjoner knyttet til en avtale. Det er bare én original Bitcoin blockchain. I hovedsak er en blockchain bare så verdifull som det produktet det er kombinert med og servicen det gir.

Det som gjør Bitcoins blockchain så unikt og så verdifullt er at det er uatskillelig fra Bitcoin selv. Bitcoin har minst 5 års forsprang på de fleste av sine konkurrenter. I tillegg er Bitcoin blockchain det mest omfattende, best etablerte og mest verdifulle multi-milliard dollar infrastrukturnettverket som finnes .

Kiss er interessert i Bitcoin.

Bitcoin er gullstandarden for den kryptovalutaene

BTC er allment akseptert som den dominerende kryptovaluta, til tross for at den har forbigående mangler. Det har blitt legitimert av starten på BTC futures trading, og som har åpnet hele den finansielle verden. Dermed har folk sett at Bitcoin er den ledende kryptovalutaen i verden. Noen land er også i ferd med å offisielt anerkjenne Bitcoin som betalingsmiddel. Japan var den første til å gjøre det, og andre vil trolig følge om kort tid.

Mange sier at “blockchain teknologien er flott, men Bitcoin er ikke så spesiell”. Det kommer i klasse med å si at “sosiale nettverk er en stor fenomen, men Facebook er ikke så spesiell”, eller at “Internett-søk er en nyttig teknologi, men Google er ikke noe særlig”. Men Google er synonymt med søk og Facebook med sosiale nettverk, og Bitcoin og blockchain teknologi er synonyme.

Finansmiljøene ser mulighetene nå

Bitcoin er et uvanlig økonomisk fenomen da det ikke er oppfunnet i finansmiljøene. De fleste finansielle instrumenter, trading instrumenter, derivater, og alt annet som kan bli spekulert på er vanligvis konstruert i finansmiljøene. Innsiderne er vanligvis de første på banen, men ikke denne gangen.

De fleste institusjonelle investorer kommer nå, sannsynligvis drevet av en strøm av institusjonelle fond som som vil ha futures, ETFer og andre handels instrumenter i porteføljen sin. De vil starte den neste bølgen som driver BTC høyere i løpet av de neste årene. Bitcoin står overfor en avgjørende test akkurat nå, og fortsetter den med sin oppadgående langsiktige bane, vil institusjoner gå inn i markedet nå og by prisen opp.

Mange bitcoin konferanser omkring i verden.

Bitcoin oppfører seg ikke som en boble

Den siste prisutviklingen tyder på at Bitcoin har gått gjennom en sunn korreksjonsprosess, og er nå inne i en konsolideringsfase ved å gå fra USD 20 000 til et nivå på under USD 7.000. Siden da har det vært handel i et område rundt USD 8,500. Det tyder på konsolidering. Men en pris under USD 12 000 blir en test av USD 10.000 uunngåelig, og et mulig fall til USD 5000-6000 mulig. Likevel er betydelig langsiktig kursstigning sannsynlig uavhengig av kortsiktige prissvingninger.

En kan forsøke å sette en objektiv verdi på Bitcoin

Ved å se på andre populære aktivaklasser sammen med deres markedsverdier kan BTC vurderes.

Verdens aksje- og finansmarkeder regnes i mange tusen tusen milliarder, og alt investerbart gull kan være verdt USD 3.5 tusen milliarder, verdens penger M1 er verdt USD 40 tusen milliarder, og Bitcoin er verdt omtrent USD 350 milliarder (verdier begynnelse 2018).

Markedsverdien av BTC er ekstremt liten akkurat nå, selv om kryptovalutaer har enorm potensiell verdi. BTC kommer ikke til å ta over verdens derivatmarkeder eller det globale aksjemarkedet, men det kan sikkert ta markedsandeler fra gull og M1 pengemengden fremover.

BTC er en legitim alternativ verdi, og spydspiss for et nytt optimalisert penge/byttemiddel system. Derfor BTC vil sannsynligvis kontinuerlig øke sin andel brukt som penger og i verdimarkedet. Jo bedre BTC funksjonaliteten blir, jo mer vil prisen vise det.

Bitcoin trenger ikke å erstatte dagens ledere i dette markedet, det vil si gull, dollar, euro, etc. Det skal bare konkurrere effektivt med dem, og det er indikasjoner på at det vil skje. Faktisk er BTC bedre enn sine konkurrenter på mange måter, og bør fortsette å ta en stadig større del av USD 40 tusen milliarder kaka som pengemengden M1 er.

Skalering vedtas gjennom konsensus blant minerene og såkalte forks.

Verdipotensialet er enormt

Bare 10% andel av dette markedet vil gi Bitcoin en markedsverdi på rundt $ 4000 milliarder og en pris på rundt USD 250.000 per Bitcoin. En 25% andel vil øke BTC pris til omtrent USD 600.000, og en 50% andel av dette markedet gir BTC en prislapp på ca USD 1,2 millioner.

Naturligvis kommer det ikke til å gå rett opp til USD 1.000.000, og denne prisen blir ikke oppnådd i løpet av de neste par årene. Men i 2030 når topp Bitcoin nærmer seg i en verden med mye større bruk av Bitcoin, forbedret funksjonalitet, og aksept på verdensbasis kan Bitcoin være verdt USD 1 million.

Er det for lite, eller hva tror du? Sjefen for Bitcoin Cash mener det vil gå til USD 5 millioner. Nå gjelder det å følge med i timen.

Linker

Bitcoin Cash

Lightning Network

Les også: