Bitcoin kryptovaluta praksis øker i verden i endring

Bitcoin kryptovaluta praksis øker i verden i endring

kategori: frihet

Utbredelse av Bitcoin kryptovaluta er i full gang

Bitcoin boomer, og Bitcoin faller igjen. Det er normalt, og Bitcoin vil stige igjen. Det spekuleres i om enkelte land kan stoppe Bitcoin og de andre kryptovalutaene. Kina og Israel nekter folk å delta. Men uansett er det store endringer i pengesystemene i verden på gang, og de vil vokse i styrke etter som årene går. Gode ideer dør ikke lett.

Her er eksempler på det som skjer:

Les mer: Venter Bitcoin dominans stigning Ripple øker kraftig.

I Sør-Afrika liker de Bitcoin.

Bitcoin kan bli bedre enn statlig fiat valuta

Med sin stadige politiske uro og innblanding er pengeverdier ustabile i mange land, og historien har mange stygge eksempler på at pengeverdier løper løpsk, selv i såkalt utviklede land.

Bitcoin ses allerede på som et hjelpemiddel i utviklingsland og umodne markeder, hvor det ofte er stor politisk og økonomisk uro. Bitcoin er også et middel til å greie seg i land med svake banktjenester eller begrenset tilgang på utenlandsk valuta, og for å komme forbi sanksjoner. Det viktige med Bitcoin er at man kan overføre penger uten restriksjoner eller å måtte gå gjennom en bank. Har man en wallet og litt coins kan man handle.

Få deg en Bitcoin wallet.

Banker skjelver i buksene for Bitcoin

I den industrialiserte verden har sentralbanker og senior bankfolk advart investorer mot å gå inn i slike valutaer, som de sier de ikke stoler på. I umodne markeder er det absolutt ikke slik: de bruker Bitcoin nettopp fordi de ikke stoler på landets bankfolk eller den svake eller for sterke staten. Å kjøpe cryptocurrencies blir sett på som en beskyttelse av personer som stadig blir skuffet av sentralbanker og landets politikere. Når konvensjonelle statlige fiat-penger svikter, vinner Bitcoin.

I mange markeder er det økende etterspørsel etter Bitcoin

Foreløpig er ofte prisene høye i forhold til de mest kjente markedene. Kanskje en Bitcoin går for for USD 20.000, mer enn USD 5000 over børspris.

Man ser nå tydelig hva Bitcoin kan bli. Vi kan få en digital form for penger uten myndigheter eller sentralbanker bak seg, en trygg ny valuta i land som er rystet av politisk eller økonomisk mangel på stabilitet, og tilfeldige politiske tiltak.

Folk kan bruke Bitcoin og lignende digitale valutaer til å handle med eller som pengebeholdning, og som en måte å omgå statlige pengers stadig skiftende verdi, ofte med massive devalueringer. Det har vært en kraftig økning i nye brukere som handler Bitcoin i land hvor det er politisk uro, eksempelvis i Sør-Afrika og Brasil. Sør-Afrikas valuta ble nedgradert til “junk” på grunn av merkelig politikk, og i Brasil har det vært korrupsjonsanklager mot flere presidenter.

Sudan er komplisert, Bitcoin er nyttig der.

Mange forhold skal vurderes

Bitcoin har vært forbundet med hvitvasking av penger og terrorfinansiering, ofte som følge av beskrivelser som skal sverte Bitcoin.

Kryptovalutaer er en måte å gå forbi internasjonale sanksjoner på, den reduserer avhengigheten av den amerikanske dollaren og fjerner mellomledd som banker som koster og som rapporterer transaksjoner til myndigheter. Sudan er oppført internasjonalt som en sponsor av terrorisme, og det holder den på svartelister over nesten alle vestlige banker. Bitcoin umuliggjør slike sanksjoner.

Mer teknologi øker bruken av digitale penger

Økt bruk av smarttelefoner og datamaskiner i den tredje verden som i resten av verden er en annen faktor som har banet vei for Bitcoin boomen. Fordelene med Bitcoin er store for disse landene, og Afrika er ventet å vokse mye raskere enn det globale gjennomsnittet de neste fem årene. Kenya, en av Afrikas mest avanserte økonomier, har hatt og venter fortsatt stor økning i antall Bitcoin brukere. Her kan vi se starten på et økonomisk demokrati.

India er med, de er ivrige på Bitcoin.

Bitcoin trenger mer tid

Bitcoin kan bli den viktigste valuta i slike markeder. Den nylige nedgangen i Bitcoin verdien er plagsom, og de stadige variasjonene i verdi gjør valutaen vanskeligere å bruke. Stabiliten til kryptovalutaene er for tiden problematisk, og det vil ennå gå noen år før full stabilitet kan påregnes.

Ideene bak Bitcoin og kryptovaluta er sterke. Japan har godkjent bruken, flere vil følge, og vi kan se en verden med utbredt fri handel mellom anonyme likemenn om en del år. Følg med, reisen mot framtida er begynt. Be om å få lønna utbetalt i Bitcoin.

Les også: