Bitcoin kryptovaluta ender sentralbankenes makt i verden

Bitcoin kryptovaluta ender sentralbankenes makt i verden

kategori: økonomi

Individuell økonomisk suverenitet mulig

Dagens økonomiske system er overmodent for omlegging. Vatikanet vil ha en ny sentralbank for hele verden. De som vil styre verden trenger en sentralbank for alt. Det trykkes/utstedes penger uten grenser i alle land, inflasjon er reell skjult skattlegging og det reduserer vårt økonomiske spillerom.

Politisk lissom-spill på hjemmebane

Det foregår et høyre-venstre spill i de fleste land, og det er et spill uten innhold. Bakom det hele foregår virkeligheten som er styrt av en gruppe mennesker som skjuler hva de holder på med. Alle de andre er i slaveriet og lever i samfunnet i et etablert system for liv basert på formålsrettet undervisning, jobb for penger og så deres død. Alle politikere er deltakere i et spill, og deres oppgave er å styrke slavesystemet. De har ingen eller få berøringspunkter med virkeligheten der styringen foregår. Alle lever i en verden av politistater der det kan brukes vold mot oss.

Styringsgruppens innsidere alene kjenner modellene og gjør hva de vil med dem

Lederne i sentralbankene innrømmer nå åpent at de økonomiske modellene svikter. Det er tvil om de forstår virkningen av justering av rentenivå og andre pengepolitiske tiltak på økonomien. Vi ser et lukket spill drevet av innsidere - av de som styrer. Pengepolitikk er blitt magi for de innvidde og det er uverdig og respektløst.

Les mer: Skaff deg Bitcoin kryptovaluta bidra til øket frihet i verden.

Tilstede, tilstede, dette trenger vi ikke.

Den endelige løsningen kan komme

Det ble snakket om Eurovalutaen i omtrent i 50 år før den kom, nå snakkes det om SDR special drawing rights som kan bli den nye valutaen, og som er starten på en verdensvaluta, kanskje en form for digital valuta. Dagens valutaer skal alle bort. Hvor de vil legge sentralmakten er uklart, kanskje til Asia.

Vi har nå statsstyrte fiat valutaer i alle land. Sentralbankene trykker nye penger hele tiden, med USA i føringen som den mest aktive. Slik printing/øking av pengemengde vil føre til totalt sammenbrudd via hyperinflasjon. Det er villet, for de vil lage en krise som de vil si krever at vi får en ny verdensorden, med en verdensregjering som skal skape ro og forutsigbare forhold igjen. Vi skal ikke stole på disse menneskene, for det er gått langt nok nå. Våre samfunn er klare til å ende slaveriet, og selv overta styringen og stoppe maktmisbruken.

De ønsker seg ny verdensorden

Tidligere president Bush har i full offentlighet satt ord på det som skal komme. Han brukte uttrykket ny verdensorden. De vil ha kontroll av alle på jorden fra toppen og helt ned til den enkelte. Men alternativet er at vi alle kan bli frie individuelle personer som har full kontroll og makt over våre egne liv. Det kan bli en fredelig, frivillig og velstående verden slik vi aldri har sett det før. Her kommer kryptovaluta inn med mulighet for en total frigjøring av alle.

En dag snart styrter dollaren. Vær klar.

Kryptovaluta er distribuert og spredd over verden. Det finnes ingen sentrale personer, ingen organisasjon eller et sentralt kontor i kryptovaluta verdenen. Det er ingen å arrestere. De kan bare stoppe kryptovalutaene med store inngrep i internett, eventuelt hel stenging av internett, eller politijakt på selgere, kjøpere, minere, softwareutviklere, nettstedeiere og brukere. Det kan bli stygt. Hvis de skjønner de kan miste makten kan det skje stygge ting.

D-dagen kommer nærmere

Vi nærmer oss den endelige avgjørelsen om hva fremtidens økonomiske system skal være. De fleste ønsker naturlig individuell suverenitet. De som styrer mener de har motstandere, men det er klart at vi ikke kan fortsette dagens utvikling av pengesystemet og de konsekvenser dagens administrasjon av det har. Det er det motsatte som er saken, det er de som er problemet, og de motarbeider individuell frihet og utvikling slik at menneskeheten kan nå sitt fulle potensiale.

Svartmaling av kryptovaluta

Dagens system er et maktbasert kontrollsystem med elementer av utpressing, vold og innslag av jungelens lov. Det blir ikke lett for dem å få det slik de vil ha det. Nå foregår det svartmaling av kryptovaluta, de sier kryptovaluta brukes av terrorister, til hemmelig og svart handel, skatteunndragelse og så videre.

De vil styre folk etter sitt hode, men det finnes ingen å stoppe i kryptoverdenen. De ville vært arrestert for lenge siden. Det sentrale poeng for dem er deres kontroll av pengesystemet, for de vil kontrollere alt via pengesystemet.

De tror de kan styre folkemeningen, de kontrollerer alle meldingene i mediene, og det vil bli mange store angrep på kryptovalutaene i årene som kommer. Krypto er et stort problem for dem.

Bitcoin blir svartmalt og beskyldt.

De forbereder allerede restriksjoner via bankene, og vil hindre folk i å kjøpe kryptovaluta, veksle eller cashe inn, de prøver å få forskjellige land til å forby Bitcoin pengeoverføring. Facebook, Google, Twitter skal stoppe annonser for kryptovaluta, inklusive ICOs. Men folk følger med og ser hva som foregår.

Dagens system er krisestyrt

Dagens system er modent for hyperinflasjon og kollaps, og folk kan skaffe seg en reserve og et alternativ ved å gå over til kryptovaluta. Det blir uro i tiden framover. Slavetilværelsen kan gå mot slutten hvis folk samler seg om de nye frie, krypterte, distribuerte og frivillige pengesystemene.

En mulig overgang til bitcoin er markedsbestemt. Hva vil folk? Se for eksempel på det som skjedde i Hellas og Kypros. Der ble store verdier tatt fra folk via bankene og felles ressurser ble overført til store långivere. Folk sto i kø som ved dørene til banker som hadde tatt pengene deres. Hva tenkte de på da? Skal slikt skje igjen?

En god ide er å starte å bygge kryptovaluta som reserve før sammenbruddet som vil komme. Vi kan få til en ny verden uten sentralbanker som overstyrer all økonomisk aktivitet. Hvor langt de vil gå er usikkert, men tyranni kan komme. De har laget verdenskriger før, bygget ut sentralbankene over hele verden, innført skatt, og pass for kontroll av bevegelser. I dagens system har de makt og ressurser til å gjøre hva de vil. Nå vet folk hva som foregår via kommunikasjon over internett, og det neste blir å handle deretter.

Norges Bank fasade utad - men hva vet vi?

Sentralbank for hele verden er frihetens dødsdom

For sentralbankene er kryptovaluta den store fienden. De vil ha en egen sentralbank for hele verden med total kontroll over all økonomi, og kryptovaluta ødelegger det spillet. De hevder krypto ikke har noen ting, den er ikke støttet av noe. Men effekten er ingen bank, ingen tvungen skatt, ingen kontroll av pengeflyten. De har hele tiden brukt de militære i alle land som redskap for å få til det de vil, med hjemmel i såkalte demokratiske avgjørelser.

De stjeler penger fra folk hver dag med sin bevisste langsiktige reduksjon av vautaenes verdi. Ingen forstår hva inflasjonen er og hvordan den skapes, for det holdes skjult av sentralbankene. Det gis ingen undervisning i økonomiske fag som er forståelig, på skolen lærer man ingenting om penger og hvordan systemet virkelig fungerer. Men folk begynner å forstå, og vi er nær et massivt skifte.

Kryptovaluta over hele verden.

Kryptovaluta finnes overalt

Kryptovaluta kan ikke stoppes av noen hvis de fleste bruker det, og da vil sentralbankene og de som vil styre miste makten sin. Nå kan de styre pengeflyten, strupe den eller åpne den avhengig av hvilke hensikter de har, politisk eller økonomisk. Når sentralbankene forsvinner trenger vi ikke være med på dette.

Å ha kryptovaluta kan først bli som det i gamle dager var å ha en sveitsisk bankkonto i bakhånd. Enkeltmennesker har aldri hatt slik mulighet til å frigjøre seg. Bitcoin kom i 2009, rett etter finanskrisen i 2008. Vi har alle muligheten nå. Bitcoin er felles, den er open source, den er et kollektiv styrt av algoritmer, deltakere i mining, brukere i åpne debatter, den er kryptert. Ingen vet hvem skaperen Satoshi er/var. Det spiller ingen rolle.

Ballen er i spill nå. Mye kan skje, både stygge ting og vakre ting. Gjør deg opp en mening om hva det skal bli til.

Les også: