Biler inn i nye databaserte servicekonsepter

Biler inn i nye databaserte servicekonsepter

kategori: teknologi

Service og mljø ingen eier bil kalles opp den vet hva man vil og gjør det

Nye bilkonsepter er skjulte og uklare nå, mange firmaer jobber og tenker nytt om bil. Snart bryter det løs med nye konsepter og kjøretøyer med mye mer software enn noengang. Databehandlingen og dataene er i skyen, og på bakken er deling og individualisering sentrale konsepter.

Det skjer hele tiden mye på bilfronten, men vi er opphengt i bilens tekniske spesifikasjoner og tenker lite på reell nytte og samlet effektivitet kombinert med personlige behov. Nye tanker kan forandre dette raskere enn vi aner.

Les mer: Selvkjørende bil "olli" er på veien bruker data i skyen.

Bildeling vokser fram, og BMW bildeling med DriveNow/ReachNow, Uber, Lyft, leiebilselskapet Sixt og flere jobber med nye servicekonsepter der man selv plukker opp og dropper bilen på samme måte som en bysykkel. Bestilling er ved smarttelefon, og nye prisingsmodeller og forholdet til ledige parkeringsområder i byene får oppmerksomhet innledningsvis. Les om BMWs bildeling her.

Bildeling har fått BMW som aktør, flere andre holder på inklusive leiebilselskapene med nye modeller.

Teknologisk forandring har vi hatt før, tenk på fly og deretter motorfly og jetfly, vi fikk veverier, spinnerier, datamaskiner og smart-telefoner og det har vært mye mer. Bilen slik vi kjenner den vil forsvinne. Hovedårsaken til det er at vi kommer til slutte med all den unødvendige bilkjøringen vi driver med. Vi kan arbeide mot å bo og drive virksomhet på samme sted, ha alle funksjoner nær oss og å bruke offentlig transport på lange reiser og leiebiler eller ny-konseptbiler lokalt. Men i mens går utviklingen videre.

Tenk nye tanker om bil.

Tenk på hva en bil kan brukes til og ikke mer og mer karosseri og motor. Når mer enn omtrent 5 personer skal avgårde er man klar for fellestransport - bygg ut det også og integrer alt sammen, tenk helhet.

Biler blir personifiserte rom på hjul og kalles ikke bil

Bilene blir borte. Tenk at bilens tid er omme, og at vi får en ny "faktor" som er noe helt annet, kanskje så annerledes at vi ikke vil kalle det bil en gang. I framtida kan vi se et personifisert rom på hjul - en utvidelse av huset/leiligheten der vi bor. Om den er elektrisk drevet eller ikke spiller mindre rolle, men en ting som er helt sikkert er at bilulykker vil reduseres dramatisk og kanskje bli helt borte dersom alt fungerer som det skal. Dette skyldes intelligente antikollisjons-systemer og varsling av flere slag.

Les mer: Biler som går på vann er en mulighet.

Total kartlegging av bilers bevegelse - dette er full overvåking - blir også mulig via brikker, tagger, lesing av skilt i bommer og andre steder.

Koblet mot dataløsning i skyen

Alt man vil lagres i skyen og kan tas fram når man er ute på tur: personlig profil, historikk, prefereanser, tjenester man ønsker av typen dataprogrammer, utstyr etc.

Bilen er en rullende dataløsning og kommuniserer med alt og alle, og har sine data lagret i skyen.

Mye ny teknikk finnes allerede

Vi ser nå nye biler med svære berøringspaneler for kontroll, selvstyrte biler blir vanlig, stemmekontroll som for smarttelefoner og smartklokker kan utvikles, og avanserte knappesystemer kan lages baset på drive-by-wire, d.v.s. elektronikk og trådløs overføring.

Sjåføren må nok holde seg klar fremdeles for fornuften tilsier at det kan skje ting som noen må ta seg av.

Mange individuelle justeringsmuligheter vil finnes: Seter, vegger, lys, bilde, klima, funksjoner vi ikke har tenkt over som sovemulighet, trening, møterom. Bruk av apper for styring via smarttelefon og smartklokker blir en selvfølge. Teknologien blir tungt tilstede og den blir trygg og massiv - til nytte.

Vi har ikke tenkt noe på hva vi egentlig vil ha inne i en bil. Start tenkingen nå.

Biler inn i felles automatiserte systemer

Automatisk styrte veisystemer med kjøretøyer som kobler seg automatisk på trafikkstrømmen er en ikke-fjern mulighet. Eierskap til bil kan fjernes helt hvis man får til kall-opp tjenester som fungerer, og her viser Uber og ligende firmaer veien.

Det største nye blir service konseptene

De store skjermene trengs ikke, for tenk deg hologrammer som kan styres via vår retina slik at skjermen kan forsvinne. Biler vil ha sin plass i dataskyen og husker deg og dine vaner og ønsker. Bilen kan lære deg å kjenne og sette i gang med kjøring og gjøremål slik man ønsker det. Tenk hva du vil for snart kan du få det slik du vil i en bil du har bestilt.

Avikles og skal aldri skje igjen - helt forferdelig. Er vi teite?

Teknologi har alltid en bakside

Vi fortaper oss alltid i teknologiens muligheter, og vil ikke innrømme at vi egentlig ikke har bruk for den, og det legges samtidig til rette for full overvåking av oss. Et helt annet liv kan skapes uten eller med mindre teknologi - et naturlig liv. Slipper vi å eie bilen er jo det et stort skritt framover. Dagens biler brukes i snitt bare omtrent 10% av tiden, ellers står de parkert. Her kan det bli en enorm økologisk gevinst. Håper vi sees i skogen en dag.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Framtida er mange nye biler som kan se like ut, men ingen har samme servicekonsept for det er individualisert og personifisert via dataløsningen i skyen. Alle har fantastiske kjøreegenskaper og kolliderer aldri.

Les også: