Dør insektene dør vi

Dør insektene dør vi

kategori: natur

##Insektene dør fordi mennesker ikke bryr seg om andre skapninger Sommerfuglen lakrismjeltblåvinge finnes i Norge bare på en øy i Oslofjorden, og vi trodde den var utryddet, men den lever fortsatt og er truet. Her kan du lese om funn av «utdødd» sommerfugl på hemmelig øy i Oslofjorden.

Bier og andre insekter som lakrismeltblåvinge er sentrale i pollinering av blomstrende matvekster og andre vekster vi mennesker bruker i store mengder og har rundt oss i naturen. I minst 15 år har det vært kjent at biene dør og at andre insekter lider samme skjebne på grunn av menneskelig aktivitet.

Les mer: Problemer som dette løser vi med fornuftige handlinger: Den sjette store katastrofen som propagandaen nå drar opp er ren fantasi.

Kjemisk fri for insekter: Døde og levende mandeltrær i California: her finnes ikke et eneste insekt. Menneskelig aktivitet er skadelig for andre.

Vi klarer ikke å bruke fornuften, colony collapse disorder er en avledningsmanøver

Men vi endrer ikke vår oppførsel og våre metoder. Det er diktet opp en lidelse som forklaring på at biene dør kalt "colony collapse disorder" selv om det er åpenbart hva som er årsaken. Å finne på et slikt uttrykk er bare en teknikk vi bruker for å omgå saken og slippe å gjøre noe. Biene har det ikke bra fordi vi sprøyter med mange forskjellige midler, flytter bikubene fra sted til sted over store avstander, driver storskala landbruk der biene ikke liker seg og generelt forstyrrer biene på mange måter: vi roter det til for insektene slik at de dør. Det er ikke vanskelig å forstå og det er ikke vanskelig å sette inn de riktige tiltakene som er å komme tilbake til naturlige systemer og metoder.

Vi ødelegger bienes miljø så de ikke får danse og kommunisere med hverandre, derfor dør de. Tilbake til naturen er eneste løsning

Intensivt storskala landbruk og urban utbygging er drepende for insektene

Det er ingen enkel sak å snu denne utviklingen, det er ikke nok bare å forby de verste sprøytemidlene, for det må bli en radikal omlegging av jordbruket i store deler av verden. De mest intensive landbruksområdene har de største problemene for her har vi de største bruddene med naturens prinsipper. Man antok at soppdrepende midler ikke ville skade insektene, men det viser seg å være feil, og de har en dødelig effekt på biene. Soppdrepende midler er heller ikke nøye regulert slik som insektsmidler og ugrasmidler.

Naturen er småskala: Naturlige blomsterenger, småhager, bær og fruktdyrking i blomsterike naturlige miljøer er hva insekter og vi trenger.

Mennesker herjer vilt og insektene overlever ikke

Det som skjer har stor betydning: "Colony collapse disorder" er forårsaket av en rekke faktorer som parasitter, kjemikalier og dårlig ernæring for biene. Alt dette svekker bienes immunsystem og gjør dem sårbare overfor infeksjoner og viruser som kan drepe dem. Til nå har man fokusert på de kjemiske midler som brukes i den tro at det vil hjelpe å detaljregulere bruken med hensyntagen til bienes helse. Dette vil selvsagt ikke hjelpe for problemet ligger mye dypere. Vi går dårlige tider i møte hvis vi ikke erkjenner dette. Det vil bli mye verre før det blir bedre, og det vil ikke skje noen forbedringer på kort sikt, la oss si 20 år.

Over hele verden trues nå de naturlige systemer i stor eller liten målestokk. Mange arter er utsatte, og det er satt opp rødlister over truede arter.

Naturhistorisk museum i Oslo lanserer en serie med sju eksklusive insektbilder.

Bildene er kun til salgs i museumsbutikkene. Her ser du Karminspinner (Tyria jacobaeae). Lakrismeltblåvinge er en av de andre. De avbildede insektene er alle oppført på den norske Rødlista over truete arter. Link til Naturhistorisk Museum.

Vår nære insektvenn lakrismjeltblåvinge er truet

I Norge på den såkalte Osloryggen har vi en sommerfuglart som er sterkt truet, og i 2007 trodde man at den var utryddet. Den heter lakrismjeltblåvinge, finnes bare på en øy i Oslofjorden, og lever av planten lakrismjelt. Menneskelig aktivitet gjør at denne planten kan forsvinne, og da vil lakrismjeltblåvingen også forsvinne. Det var på et tidspunkt bare 10-20 individer igjen i Norge, og nå er det vernearbeid i gang for å redde planten og sommerfuglen. Lakrismjeltblåvingen ble første gang registrert i Norge i 1880, den finnes i dag i 29 land hvorav 9 har en stabil produksjon av insektene. Det tiltak som er mulig er å få en forskrift hvor utbygging vurderes i forhold til sommerfuglens habitat slik at man kan nekte utbygging der det er fare for tap.

Kunstnergruppen F36 har engasjert seg i kampen for lakrismeltblåvingen i Norge, og har en fin installasjon i Botanisk Hage på Tøyen i Oslo.

Kunst for å bedre forståelsen av lakrismjeltblåvingens behov for livsbetingelser. Ta en tur til Botanisk Hage i Oslo eller en en botanisk hage nær deg.

Vår ufølsomhet overfor naturen er fundamental og skremmende

Mangel på bier og andre insekter gir store og alvorlige problemer, lakrismjeltblåvingen er en liten krabat, men den har en rolle den også. Vår mangel på forståelse av naturens komplekse systemer er mest alvorlig. Naturlige livsbetingelser for alle er mottoet.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Linker

Bok om "Insektenes planet"

Plant heller mer blomster: Robotbier i pollinering

Sannheten svir om bier: Verdens mest populære sprøytemiddel lager trøbbel for biene

Lakrismjeltblåvinge - se installasjon i Botanisk hage i Oslo

Les også: