Bevist at Jorda ikke spinner rundt seg selv

Bevist at Jorda ikke spinner rundt seg selv

kategori: natur

Jordas spinn og sentrifugalkraft finnes ikke

På skolen og i media forteller de oss at Jorda spinner i opp til 1667 kilometer i timen. Vi merker ikke at Jorda spinner, og det er fordi den ikke gjør det. Jorda står helt stille akkurat som sansene våre forteller oss.

Alle kan intuitivt litt fysikk, og her vil vi enkelt resonnere oss fram til at Jorda ikke spinner. Hvis vi står på en ball som spinner fortere enn lydhastigheten, og går fortere rundt enn en kule fra en pistol eller et fly, ville vannet samlet seg på midten og vi hadde blitt kastet rundt og ut akkurat som tennisballen over viser. Vinden kunne ikke stått stille, og det hadde vært umulig å leve her.

Nytt Norge Flat Jord Helt flatt og ingen kurvatur: Store innsjøer er ofte helt rolige og vannet beveger seg ikke i det hele tatt.

Hvorfor er det ingen sentrifugalkraft å se? Eller bølger? Speilbilder i vann viser også at vannet er helt flatt, man kan ikke ha perfekte speilbilder eller lys som følger overflaten av vannet hvis Jorden er en kule.

Les mer: Jorda er i sentrum av universet som ikke fins og sola går rundt oss

Jordkulen spinner fort

Hastigheten på Jordas spinn finner man ved å bruke tallene vi er gitt. De sier at Jorda er en kule med radius 6371 kilometer, noe som gir en omkrets på omtrent 40.000 kilometer. Hvis den snurrer en gang per døgn blir det en hastighet i kanten eller periferien på 1667 kilometer i timen ved ekvator, eller enkelt nok 40.000 kilometer delt på 24 timer. Dette blir periferihastigheten for Jorda, og alt og alle som befinner seg ved ekvator må da fare rundt med denne hastigheten. Periferihastigheten blir mindre og mindre jo nærmere man kommer de såkalte polene.

Jordas vinkelhastighet er lav

De sier at periferihastigheten merker man ikke fordi vinkelhastigheten er så lav. Regnestykket for vinkelhastigheten blir at en omdreining tar et døgn, og regnet om til omdreininger per minutt opm blir det 0.00694 opm, eller 1 omdreining delt på 24 timer og igjen delt på 60 minutter. Sagt med radianer roterer Jorda med en moderat vinkelhastighet på 7.2921159 × 10−5 radians/second. Det er jo praktisk talt ingenting.

Hvis periferihastigheten rundt i en slik leke overstiger 20 kilometer i timen blir man kastet ut på bakken.

Vi kastes ikke bort på Jorda for den står stille. Hvis hastigheten ved ekvator var 1667 kmt ville alt vann, jord og levende vesener vært slynget ut i rommet eller hva nå stedene utenfor Jorda egentlig er.

Forskjellen mellom vinkelhastighet, omdreininger per minutt (opm) om en akse og kilometer i timen (kmt) i periferihastighet er nøkkelen til å forstå at Jorda ikke spinner. Hastigheten i kanten eller randen av et spinnende objekt som vi kaller periferihastigheten bestemmer alt.

Eksempler på rotasjonskrefter i periferien

En viktig bit i beviset på at Jorda ikke roterer er å gjøre omdreininger per minutt opm om til periferihastighet i kmt.

Husk at jo større objektet er jo saktere må sikker omdreiningshastighet i kanten være. En kule med radius som Jorda er stor, og da går det fort i kanten hvis man skal komme rundt på 24 timer. Slik er det jo ikke, for Jorda står helt åpenbart stille.

nytt_norge_ Karuseller er kraftige - sentrifugal og sentripetal krefter må balanseres. Gravitasjon har ingenting med saken å gjøre, og finnes heller ikke.

Les mer: Tyngdekraften gravitasjon en illusjon eksisterer fins ikke. Tyngdekraften er teoretisk og har aldri blitt bevist men brukes til å forklare det meste.

Stor periferihastighet kan ødelegge objekter, men Jordens periferihastighet er null.

Det viktige her er at vinkelhastigheten ikke har noe å si, for det er bare den lineære hastigheten i periferien som betyr noe. Alt som spinner rundt kan ødelegges om hastigheten i kanten blir for stor, for store krefter forårsaket av lineær hastighet kan ødelegge en spinnende gjenstand. Det er det ytterste laget som er utsatt for de største kreftene. Ved ekvator ville vi finne de største kreftene hvis Jorda roterte, og her ville en roterende jord slynget materiale og folk ut i rommet med store krefter.

Det gjør den ikke: alt og alle befinner seg støtt der de er, og ingen periferikrefter virker på dem. Det er således bevist at Jorden ikke roterer.

Jordas vinkelhastighet er lav, men det spiller ingen rolle

Både rotorbladene og kulelageret spinner regnet i antall omdreininger mye fortere enn Jorda som de sier går rundt en gang på 24 timer. Som vist er Jordas vinkelhastighet bare 0.000694 opm.

De sier at så liten vinkelhastighet merker man ikke. Dette er fundamentalt feil. Det er den lineære bevegelsen som betyr alt, og de hevder derfor at den falske Jorda har en periferihastighet på 1600 kmt, noe som er helt umulig.

Kjøring på den såkalte dødens vegg er farlig og periferihastigheten må ikke bli for stor eller for liten. Merk den lille diameteren, for hvis den blir noe særlig større klarer ikke bilen å kjøre fort nok.

Krefter som virker

Se for eksempel på en bil som kjører rett fram og en bil som kjører i sirkel. Bilen som kjører i sirkel vil ha en utside som lager en større sirkel enn innsiden og vil dekke større avstand/lengde enn innsiden i samme tiden. Utsiden går da fortere enn innsiden av bilen og kreftene som virker på den er større enn på innsiden. Dette skaper en lineært virkende kraft for utsiden av bilen ønsker å frigjøre seg fra innsiden. Ved en viss hastighet vil bilens utside kunne falle av.

Slik er det med alle spinnende objekter. De ytre deler vil gå i stykker ved at de farer ut i en viss hastighet på grunn av det indre stresset i materialet. Den ødeleggende kraften avhenger bare av periferihastigheten, og har ingenting å gjøre med vinkelhastigheten som blir mindre når radius er stor. Det er feil å si at jorda går så sakte at vi ikke merker det fordi vinkelhastigheten er lav. Periferihastigheten er 1667 kmt, og det ville vi alle ha merket hvis den fantes. Da ville vi ikke ha kunnet være her.

Focaults pendel, denne her i Valencia Spania viser selvsagt ikke at Jorda roterer for det vet vi at den ikke gjør.

Klar konklusjon at Jorda ikke spinner

Vi kan enkelt konkludere med at Jorda ikke spinner eller roterer, den beveger seg ikke i det hele tatt, akkurat som sansene våre forteller oss. Det er stjernene, sola og månen som beveger seg rundt Jorda - som er i sentrum av hele vårt univers.

Vi koser oss med vår visshet om sannheten, slutt deg til oss mens det ennå er tid. Du går vel ikke gjennom livet sovende?

Les mer: Mennesket er geni som kaster bort mulighetene, og sover gjennom livet i vanemessige oppfatninger.

Ha ha - de spøker med oss: NASA vil ha romelevator til fantasireiser i rommet uten raketter. Sentrifugal/tyngdekraften holder på plass snor med heis 36.000 kilometer over Jorda

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen eller les de anbefalte artiklene våre. Stopp, tenk og gjør det.

Les også: